Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về đối tượng người tiêu dùng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời gian tính thuế, biểu thuế, thuế chống buôn bán phá giá, thuế kháng trợ cấp, thuế trường đoản cú vệ áp dụng so với hàng hóa XK, NK; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bạn đang xem: Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu 2016

 

I. Căn cứ tính thuế, thời khắc tính thuế cùng biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thời hạn nộp thuế XNK theo phép tắc tại vẻ ngoài thuế Xuất Nhập khẩu:

1. Sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng người dùng chịu thuế nên nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng sản phẩm & hàng hóa theo cơ chế hải quan, trừ trường hòa hợp tại khoản 2 Mục này.

- Trường hòa hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế đề xuất nộp thì được thông quan tiền hoặc giải phóng hàng hóa nhưng yêu cầu nộp tiền chậm nộp theo Luật thống trị thuế kể từ ngày được thông quan liêu hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế.

Thời hạn bảo hộ tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- qui định Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 quy định: trường hợp đang được tổ chức tín dụng bảo hộ nhưng không còn thời hạn bảo lãnh mà tín đồ nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm rãi nộp thì tổ chức bảo hộ có trọng trách nộp đủ thuế với tiền đủng đỉnh nộp thay cho những người nộp thuế.

2. Theo phương pháp số 107/2016/QH13, tín đồ nộp thuế được áp dụng chính sách ưu tiên theo phép tắc hải quan được tiến hành nộp thuế cho các tờ khai hải quan sẽ thông quan tiền hoặc giải tỏa hàng hóa vào tháng chậm nhất vào trong ngày thứ mười của tháng kế tiếp.

Quá thời hạn này mà bạn nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền lờ lững nộp theo Luật thống trị thuế.

II. Thuế chống buôn bán phá giá, thuế kháng trợ cấp, thuế tự vệ

Luật thuế XKN năm năm nhâm thìn quy định đk áp dụng thuế chống cung cấp phá giá như sau:

- hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại nước ta và biên độ cung cấp phá giá đề nghị được xác minh cụ thể;

- câu hỏi bán phá giá sản phẩm & hàng hóa là lý do gây ra hoặc nạt dọa tạo ra thiệt hại đáng kể mang lại ngành cung cấp trong nước hoặc rào cản sự có mặt của ngành sản xuất trong nước.

III. Miễn thuế, sút thuế, trả thuế

Theo đó, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung cập nhật một số trường thích hợp miễn thuế, đối kháng cử:

- sản phẩm & hàng hóa có trị giá bán hoặc gồm số chi phí thuế bắt buộc nộp dưới mức tối thiểu.

- Nguyên liệu, thiết bị tư, linh kiện nhập khẩu nhằm sản xuất hàng hóa XK.

- hàng hóa không nhằm mục tiêu mục đích yêu mến mại trong các trường hợp: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thay cho mặt hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

- trang bị móc, thiết bị, nguyên liệu, vật dụng tư, linh kiện, cỗ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

- hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm phục vụ đảm bảo an sinh thôn hội, khắc phục hậu trái thiên tai, thảm họa, bệnh dịch lây lan và các trường hợp quan trọng khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 107/2016/QH13

Hà Nội, ngày 06 tháng tư năm 2016

LUẬT

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩaViệt Nam;

Quốc hội phát hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này qui định về đối tượng người dùng chịu thuế, ngườinộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống buôn bán phágiá, thuế chống trợ cấp, thuế từ vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa ngõ khẩu,biên giới Việt Nam.

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nướcvào khu vực phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu vực phi thuế quan tiền vào thị trườngtrong nước.

3. Sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ vàhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chúng ta thực hiện nay quyền xuất khẩu,quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu ko áp dụng đối với các trường hòa hợp sau:

a) sản phẩm & hàng hóa quácảnh, gửi khẩu, trung chuyển;

b) sản phẩm & hàng hóa việntrợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không trả lại;

c) hàng hóa xuất khẩu từ khu phithuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoàivào khu phi thuế quan và chỉ thực hiện trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ quần thể phi thuế quan liêu này sang khuphi thuế quan tiền khác;

d) Phần dầu khí được dùng để trảthuế tài nguyên cho Nhà nước lúc xuất khẩu.

5. Chính phủ nước nhà quy định đưa ra TiếtĐiều này.

Điều 3. Bạn nộp thuế

1. Chủ sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tổ chức triển khai nhận ủy thác xuất khẩu,nhập khẩu.

3. Bạn xuấtcảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, giữ hộ hoặc nhận sản phẩm & hàng hóa qua cửa ngõ khẩu, biên cương ViệtNam.

4. Người được ủy quyền, bảo lãnhvà nộp thuế thay cho tất cả những người nộp thuế, bao gồm:

a) Đại lý làm thủ tục hải quantrong trường vừa lòng được tín đồ nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu;

b) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụbưu chính, dịch vụ chuyển phân phát nhanh nước ngoài trong trường vừa lòng nộp thuế vắt chongười nộp thuế;

c) tổ chức tín dụng hoặc tổ chứckhác chuyển động theo phương pháp của Luật những tổ chức tín dụng trong trường hợp bảolãnh, nộp thuế thay cho tất cả những người nộp thuế;

d) tín đồ được chủ sản phẩm & hàng hóa ủy quyềntrong trường hợp hàng hóa là đá quý biếu, quà tặng ngay của cá nhân; tư trang gửi trước,gửi sau chuyến hành trình của fan xuất cảnh, nhập cảnh;

đ) Chinhánh của người tiêu dùng được ủy quyền nộp thuế nạm cho doanh nghiệp;

e) người khác được ủy quyền nộpthuế thay cho người nộp thuế theo khí cụ của pháp luật.

5. Người thu mua, vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trong định nút miễn thuế của cư dânbiên giới mà lại không áp dụng cho sản xuất, chi tiêu và sử dụng màđem bán tại thị trường trong nước cùng thương nhân nướcngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ởchợ biên giới theo quy định của pháp luật.

6. Bạn có hàng hóa xuất khẩu, nhập vào thuộc đối tượng người dùng không chịu đựng thuế, miễn thuế cơ mà sauđó có sự nuốm đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy địnhcủa pháp luật.

7. Trường vừa lòng khác theo luật củapháp luật.

Điều 4. Giảithích tự ngữ

Trong phép tắc này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Khu vực phi thuế quan lại là khuvực tài chính nằm trong cương vực Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo khí cụ của phápluật, tất cả ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với quần thể vực phía bên ngoài bằng hàngrào cứng, đảm bảo an toàn Điều khiếu nại cho chuyển động kiểm tra, giám sát, điều hành và kiểm soát hảiquan của phòng ban hải quan liêu và các cơ quan có liên quan so với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu cùng phương tiện, du khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan liêu hệ cài đặt bán,trao đổi sản phẩm & hàng hóa giữa khu vực phi thuế quan liêu với bên ngoài là quan hệ nam nữ xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2. Phương pháp tính thuếhỗn phù hợp là việc áp dụng đồng thời phương thức tính thuế theo phần trăm phầntrăm và cách thức tính thuế xuất xắc đối.

3. Cách thức tính thuếtheo tỷ lệ xác suất là việc khẳng định thuế theo tỷ lệ (%) của trị giátính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phương pháp tính thuếtuyệt đối là việc ấn định số tiền thuế khăng khăng trên một đơn vị chức năng hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.

5. Thuế chống cung cấp phágiá là thuế nhập khẩu bổ sung được vận dụng trong trườnghợp sản phẩm & hàng hóa bán phá giá chỉ nhập khẩu vào việt nam gây ra hoặc bắt nạt dọa gây ra thiệthại đáng kể mang lại ngành cung cấp trong nước hoặc ngăn cản sự có mặt của ngànhsản xuất trong nước.

6. Thuế chống trợ cung cấp làthuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa được trợ cấpnhập khẩu vào vn gây ra hoặc nạt dọa gây nên thiệt hại xứng đáng kể cho ngành sảnxuất nội địa hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành tiếp tế trong nước.

7. Thuế từ vệ là thuế nhậpkhẩu bổ sung được vận dụng trong trường hòa hợp nhập khẩu hàng hóa quá mứcvào nước ta gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc bắt nạt dọa gây nên thiệt sợ hãi nghiêm trọngcho ngành phân phối trong nước hoặc rào cản sự xuất hiện của ngành sản xuấttrong nước.

Chương II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ,THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ

Điều 5. Căn cứ tính thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệphần trăm

1. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu được xác minh căn cứ vào trị giá chỉ tính thuế với thuế suất theo tỷ lệ phầntrăm (%) của từng sản phẩm tại thời Điểm tính thuế.

2. Thuế suất đối với hàng hóa xuấtkhẩu được quy định cụ thể cho từng sản phẩm tại biểu thuế xuất khẩu.

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu sangnước, team nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trongquan hệ thương mại dịch vụ với vn thì triển khai theo các thỏa thuận này.

3. Thuế suất đối với hàng hóa nhậpkhẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường vàđược vận dụng như sau:

a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối vớihàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, team nước hoặc vùng lãnh thổ triển khai đốixử buổi tối huệ quốc trong quan liêu hệ dịch vụ thương mại với Việt Nam; sản phẩm & hàng hóa từ khu vực phi thuếquan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng nhu cầu Điều kiện nguồn gốc xuất xứ từ nước,nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong tình dục thươngmại cùng với Việt Nam;

b) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụngđối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, team nước hoặc vùng giáo khu cóthỏa thuận ưu đãi quan trọng về thuế nhập khẩu trong quan tiền hệ thương mại dịch vụ với ViệtNam; sản phẩm & hàng hóa từ quần thể phi thuế quan nhập vào vào thị trường trong nước đáp ứngĐiều kiện nguồn gốc xuất xứ từ nước, đội nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặcbiệt về thuế nhập khẩu trong quan liêu hệ thương mại dịch vụ với Việt Nam;

c) Thuế suấtthông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu ko thuộc các trường phù hợp quyđịnh tại Điểm a cùng Điểm b Khoản này. Thuế suất thông thường được lao lý bằng150% thuế suất ưu tiên của từng món đồ tương ứng. Trường hòa hợp mức thuếsuất ưu đãi bởi 0%, Thủ tướng chính phủ nước nhà căn cứ phương tiện tại Điều 10 của Luậtnày để ra quyết định việc vận dụng mức thuế suất thông thường.

Điều 6. Căn cứtính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng cách thức tínhthuế giỏi đối, cách thức tính thuế láo lếu hợp

1. Số tiền thuế áp dụng phươngpháp tính thuế tốt đối so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xácđịnh địa thế căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế xuất xắc đốiquy định bên trên một đơn vị chức năng hàng hóa trên thời Điểm tính thuế.

2. Số chi phí thuế áp dụng phươngpháp tính thuế láo lếu hợp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác địnhlà tổng số chi phí thuế theo tỷ lệ phần trăm và số chi phí thuế hoàn hảo và tuyệt vời nhất theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 5 với Khoản 1 Điều 6 của khí cụ này.

Điều 7. Thuế đốivới hàng hóa nhập khẩu vận dụng hạn ngạch thuế quan

1. Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạchthuế quan vận dụng thuế suất, nút thuế tuyệt đối hoàn hảo theo luật tại Khoản 3 Điều5 và Điều 6 của hình thức này.

2. Sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu không tính hạn ngạchthuế quan vận dụng thuế suất, nấc thuế hoàn hảo ngoài hạn ngạch do cơ quan tiền cóthẩm quyền tại Khoản 1 Điều 11 của pháp luật này quy định.

Điều 8. Trịgiá tính thuế, thời Điểm tính thuế

1. Trị giátính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan tiền theo chế độ của Luậthải quan.

2. Thời Điểm tính thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu là thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu đựng thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập vào hoặcáp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt vời nhất trong hạn ngạch thuế quan tuy thế được thayđổi về đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, vận dụng thuế suất, nấc thuế tuyệtđối trong hạn ngạch thuế quan lại theo hiện tượng của điều khoản thì thời Điểm tínhthuế là thời Điểm đk tờ khai hải quan mới.

Thời Điểm đăng ký tờ khai hải quanthực hiện nay theo công cụ của lao lý về hải quan.

Điều 9. Thời hạnnộp thuế

1. Sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthuộc đối tượng chịu thuế đề xuất nộp thuế trước khi thông quan tiền hoặc giải phónghàng hóa theo cơ chế của biện pháp hải quan, trừ ngôi trường hợp khí cụ tại Khoản 2Điều này.

Trường hòa hợp được tổ chức tín dụng bảolãnh số thuế cần nộp thì được thông quan lại hoặc giải phóng sản phẩm & hàng hóa nhưng phải nộptiền lừ đừ nộp theo luật pháp của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặcgiải phóng sản phẩm & hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo hộ tối nhiều là 30 ngày, kểtừ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đang được tổ chức triển khai tín dụngbảo lãnh tuy thế hết thời hạn bảo lãnh mà tín đồ nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậmnộp thì tổ chức bảo hộ có trách nhiệm nộp đầy đủ thuế và tiền chậm trễ nộp nỗ lực chongười nộp thuế.

2. Bạn nộp thuế được vận dụng chếđộ ưu tiên theo hiện tượng của luật pháp hải quan tiền được triển khai nộp thuế cho các tờkhai hải quan đã thông quan lại hoặc giải tỏa hàng hóa trong tháng chậm tuyệt nhất vàongày máy mười của tháng kế tiếp. Vượt thời hạn này mà bạn nộp thuế chưa nộpthuế thì nên nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền đủng đỉnh nộp theo khí cụ củaLuật thống trị thuế.

Điều 10.Nguyên tắc phát hành biểu thuế, thuế suất

1. Khích lệ nhập khẩu nguyênliệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu nhu cầu; chú ý pháttriển lĩnh vực công nghệ cao, technology nguồn, tiết kiệmnăng lượng, đảm bảo môi trường.

2. Cân xứng với lý thuyết phát triểnkinh tế - xóm hội ở trong phòng nước và các khẳng định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩutrong những Điều ước thế giới mà cùng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam là thành viên.

3. đóng góp phần bình ổn thị phần vànguồn thu ngân sách chi tiêu nhà nước.

4. Đơn giản, minh bạch, chế tạo ra thuậnlợi mang đến người nộp thuế và thực hiện cách tân thủ tục hành chủ yếu về thuế.

5. Áp dụngthống tốt nhất mức thuế suất so với hàng hóa gồm cùng phiên bản chất, cấu tạo, công dụng,có kĩ năng kỹ thuật tương tự; thuếsuất thuế nhập khẩu sút dần từ sản phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuếxuất khẩu tăng đột biến từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.

Điều 11. Thẩmquyền ban hành biểu thuế, thuế suất

1. Chính phủ nước nhà căn cứ phép tắc tạiĐiều 10 của lý lẽ này, Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế vàkhung thuế suất thuế xuất khẩu so với từng nhóm hàng chịu đựng thuế phát hành kèmtheo phương tiện này, Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập Tổ chứcthương mại thế giới (WTO) đã có được Quốc hội phê chuẩn chỉnh và các Điều ước quốc tếkhác mà Cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa vn là thành viên để ban hành:

a) Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuếxuất khẩu ưu đãi;

b) Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khẩu khuyến mãi đặc biệt;

c) hạng mục hàng hóa cùng mức thuếtuyệt đối, thuế lếu láo hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

2. Trong trường hợp yêu cầu thiết,Chính bao phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung cập nhật Biểu thuế xuất khẩutheo danh mục nhóm hàng chịu đựng thuế cùng khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từngnhóm hàng chịu đựng thuế ban hành kèm theo luật pháp này.

3. Thẩm quyền áp dụng thuế chốngbán phá giá, thuế phòng trợ cấp, thuế từ vệ thực hiện theo quy định tại ChươngIII của hiện tượng này.

Chương III

THUẾ CHỐNG BÁNPHÁ GIÁ, THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP, THUẾ TỰ VỆ

Điều 12. Thuếchống phân phối phá giá

1. Điều kiện vận dụng thuế chốngbán phá giá:

a) hàng hóa nhập khẩu chào bán phá giátại vn và biên độ cung cấp phá giá yêu cầu được khẳng định cụ thể;

b) bài toán bán phá giá hàng hóa lànguyên nhân gây ra hoặc ăn hiếp dọa gây ra thiệt hại đáng kể đến ngành sản xuấttrong nước hoặc rào cản sự có mặt của ngành cung ứng trong nước.

2. Nguyên tắc vận dụng thuế chốngbán phá giá:

a) Thuế chống buôn bán phá giá bán chỉ đượcáp dụng ở tại mức độ buộc phải thiết, phù hợp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm bớt thiệt hại xứng đáng kểcho ngành phân phối trong nước;

b) Việc áp dụng thuế chống phân phối phágiá được tiến hành khi đã tiến hành Điều tra và phải địa thế căn cứ vào tóm lại Điềutra theo điều khoản của pháp luật;

c) Thuế chống phân phối phá giá đượcáp dụng đối với hàng hóa bán phá giá bán vào Việt Nam;

d) Việc áp dụng thuế phòng bánphá giá bán không được khiến thiệt sợ hãi đến ích lợi kinh tế - xóm hội vào nước.

Xem thêm: Chung Cư Riverside Residence, Quận 7, Riverside Residence

3. Thời hạn áp dụng thuế chốngbán phá giá không thật 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng tất cả hiệu lực. Trườnghợp yêu cầu thiết, đưa ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn.

Điều 13. Thuếchống trợ cấp

1. Điều kiện vận dụng thuế chống trợcấp:

a) hàng hóa nhập khẩu được xác địnhcó trợ cấp cho theo vẻ ngoài pháp luật;

b) sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là nguyênnhân gây ra hoặc nạt dọa gây nên thiệt hại đáng kể mang lại ngành cung cấp trong nướchoặc ngăn cản sự có mặt của ngành chế tạo trong nước.

2. Nguyên tắc áp dụng thuế chốngtrợ cấp:

a) Thuế phòng trợ cấp cho chỉ được ápdụng ở tầm mức độ đề xuất thiết, hợp lý nhằm phòng ngừa hoặc tinh giảm thiệt hại xứng đáng kểcho ngành tiếp tế trong nước;

b) Việc vận dụng thuế phòng trợ cấpđược thực hiện khi đã triển khai Điều tra cùng phải địa thế căn cứ vào kết luận Điều tratheo pháp luật của pháp luật;

c) Thuế kháng trợ cấp cho được ápdụng so với hàng hóa được trợ cung cấp nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Việc vận dụng thuế phòng trợ cấpkhông được tạo thiệt sợ đến ích lợi kinh tế - thôn hội vào nước.

3. Thời hạn áp dụng thuế phòng trợcấp không thật 05 năm, tính từ lúc ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Trường hòa hợp cầnthiết, ra quyết định áp dụng thuế kháng trợ cấp hoàn toàn có thể được gia hạn.

Điều 14. Thuếtự vệ

1. Điều kiện vận dụng thuế tựvệ:

a) Khối lượng, số lượng hoặc trịgiá hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột đổi thay một cách hoàn hảo nhất hoặc kha khá so vớikhối lượng, số lượng hoặc trị giá bán của sản phẩm hóa giống như hoặc hàng hóa cạnhtranh trực tiếp được cấp dưỡng trong nước;

b) Việc gia tăng khối lượng, số lượnghoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điểm a Khoản này gây ra hoặcđe doạ tạo ra thiệt sợ hãi nghiêm trọng đến ngành cung cấp hàng hóa tựa như hoặchàng hóa cạnh tranh trực tiếp nội địa hoặc bức tường ngăn sự có mặt của ngànhsản xuất vào nước.

2. Nguyên tắc vận dụng thuế từ bỏ vệ:

a) Thuế trường đoản cú vệ được áp dụng trongphạm vi và mức độ quan trọng nhằm chống ngừa hoặc giảm bớt thiệt sợ nghiêm trọngcho ngành chế tạo trong nước và sinh sản Điều kiện nhằm ngành tiếp tế đó nâng cấp khảnăng cạnh tranh;

b) Việc vận dụng thuế từ vệ phảicăn cứ vào tóm lại Điều tra, trừ ngôi trường hợp vận dụng thuế trường đoản cú vệ nhất thời thời;

c) Thuế từ bỏ vệ được áp dụng trên cơsở không biệt lập đối xử cùng không dựa vào vào xuất xứ hàng hóa.

3. Thời hạn vận dụng thuế tự vệkhông quá 04 năm, bao hàm cả thời hạn áp dụng thuế trường đoản cú vệ trợ thì thời. Thời hạn ápdụng thuế từ bỏ vệ hoàn toàn có thể được gia hạn không thật 06 năm tiếp theo, cùng với Điều kiện vẫncòn thiệt hại nghiêm trọng hoặc nguy hại gây ra thiệt sợ nghiêm trọng cho ngànhsản xuất vào nước với có bởi chứng chứng tỏ rằng ngành chế tạo đó đang Điềuchỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Điều 15. Áp dụngthuế chống phân phối phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế từ vệ

1. Việc áp dụng, thay đổi, bến bãi bỏthuế chống buôn bán phá giá, thuế phòng trợ cung cấp và thuế tự vệ được triển khai theoquy định của điều khoản này và điều khoản về chống bán phá giá, pháp luật về phòng trợcấp, quy định về từ bỏ vệ.

2. Căn cứ mức thuế, con số hoặctrị giá hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chống phân phối phá giá, thuế kháng trợ cấp,thuế từ bỏ vệ, bạn khai hải quan có trọng trách kê khai và nộp thuế theo quy địnhcủa quy định về cai quản thuế.

3. Cỗ Công thương đưa ra quyết định việcáp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

4. Bộ Tài chủ yếu quy định việc kêkhai, thu, nộp, hoàn lại thuế chống phân phối phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế từ vệ.

5. Trường hợp công dụng của cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta bị xâm hạihay vi phạm, căn cứ vào những Điều cầu quốc tế, bao gồm phủ báo cáo Quốc hội quyếtđịnh áp dụng biện pháp thuế chống vệ không giống phù hợp.

Chương IV

MIỄN THUẾ, GIẢMTHUẾ, HOÀN THUẾ

Điều 16. Miễnthuế

1. Mặt hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá thể nước kế bên đượchưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại nước ta trong định mức tương xứng với Điều ướcquốc tế nhưng Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam là thành viên; hàng hóa trongtiêu chuẩn chỉnh hành lý miễn thuế của bạn xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại siêu thị miễn thuế.

2. Gia tài di chuyển, quà biếu,quà tặng kèm trong định mức của tổ chức, cá thể nước kế bên cho tổ chức, cá thể ViệtNam hoặc ngược lại.

Tài sản di chuyển, đá quý biếu, kim cương tặngcó số lượng hoặc trị giá bán vượt thừa định mức miễn thuế nên nộp thuế so với phầnvượt, trừ ngôi trường hợp đơn vị chức năng nhận là cơ quan, tổ chức được giá thành nhà nướcbảo đảm tởm phí chuyển động và được cơ quan gồm thẩm quyền cho phép chào đón hoặctrường hợp vì mục tiêu nhân đạo, tự thiện.

3. Hàng hóa mua bán, điều đình qua biên cương của người dân biên giới trực thuộc DanhMục hàng hóa và trong định nút để ship hàng cho sản xuất, chi tiêu và sử dụng của cư dânbiên giới.

Trường vừa lòng thu mua, vận chuyểnhàng hóa trong định mức nhưng mà không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dânbiên giới và sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập vào của yêu thương nhân nước ngoài được phép sale ở chợ biên cương thì phảinộp thuế.

4. Sản phẩm & hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu,thuế nhập vào theo Điều ước quốc tế mà cùng hòa xã hội công ty nghĩa vn làthành viên.

5. Hàng hóa có trị giá chỉ hoặc gồm sốtiền thuế yêu cầu nộp dưới mức tối thiểu.

6. Nguyên liệu, trang bị tư, linh kiệnnhập khẩu để làm sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn hảo nhập khẩu để gắnvào thành phầm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sảnxuất trường đoản cú nguyên liệu, vật bốn trong nước gồm thuế xuất khẩu thì không được miễnthuế đối với phần trị giá bán nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thànhtrong thành phầm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để triển khai sauđó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu với thuế nhập khẩu tính bên trên phần trị giácủa nguyên vật dụng liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối cùng với hànghóa xuất khẩu để triển khai sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩmcó tổng trị giá chỉ tài nguyên, tài nguyên cộng với chi tiêu năng lượng chiếm từ 51%giá thành thành phầm trở lên thì ko được miễn thuế.

7. Nguyên liệu, thứ tư, linh kiệnnhập khẩu để sản xuất sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu.

8. Sản phẩm & hàng hóa sản xuất, gia công,tái chế, đính thêm ráp tại khu vực phi thuế quan lại không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhậpkhẩu từ quốc tế khi nhập khẩu vào thị trường trong nước.

9. Sản phẩm & hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặctạm xuất, tái nhập vào thời hạn tuyệt nhất định, bao gồm:

a) sản phẩm & hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạmxuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự tiệc chợ, triển lãm, reviews sản phẩm,sự khiếu nại thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sựkiện khác; thứ móc, máy tạm nhập, tái xuất để thửnghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, nguyên tắc nghề nghiệptạm nhập, tái xuất, tạm thời xuất, tái nhập nhằm phục vụ các bước trong thời hạn nhấtđịnh hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp lắp thêm móc,thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của những tổ chức, cá nhân được phép tạmnhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, kiến tạo xây dựng, lắp ráp côngtrình, giao hàng sản xuất;

b) máy móc, thiết bị, linh kiện,phụ tùng trợ thì nhập để nạm thế, thay thế sửa chữa tàu biển, tàu bay quốc tế hoặc tạmxuất để nạm thế, thay thế sửa chữa tàu biển, tàu bay vn ở nước ngoài; sản phẩm & hàng hóa tạmnhập, tái xuất để đáp ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng ViệtNam;

c) sản phẩm & hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặctạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, cầm cố thế;

d) phương tiện quay vòng theophương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập nhằm chứa hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

đ) hàng hóa marketing tạm nhập,tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao bao gồm cả thời hạn gia hạn)được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc sẽ đặt cọc một số tiền tươngđương số chi phí thuế nhập vào của hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

10. Hàng hóakhông nhằm Mục đích mến mại trong các trường đúng theo sau: hàng mẫu; ảnh, phim,mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

11. Sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để tạo ra tàisản thắt chặt và cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư chi tiêu theo quy địnhcủa luật pháp về đầu tư, bao gồm:

a) lắp thêm móc, thiết bị; linh kiện,chi Tiết, thành phần rời, phụ tùng để gắn ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ vớimáy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tứ dùng để sản xuất máy móc, đồ vật hoặc đểchế chế tạo ra linh kiện, bỏ ra Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùngtrong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho chuyển động sản xuất của dự án;

c) Vật tứ xây dựng trong nước chưasản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối vớihàng hóa nhập khẩu giải pháp tại Khoản này được áp dụng cho tất cả dự án chi tiêu mớivà dự án đầu tư mở rộng.

12. Giống cây trồng; giống như vậtnuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực đồ trong nước chưa thêm vào được, cần thiếtnhập khẩu theo qui định của cơ quan cai quản nhà nước có thẩm quyền.

13. Nguyên liệu, đồ gia dụng tư, linh kiệntrong nước chưa cung ứng được nhập khẩu để chế tạo của dự án đầu tư chi tiêu thuộc danhMục ngành, nghề đặc trưng ưu đãi đầu tư chi tiêu hoặc địa phận có Điều kiện tài chính - thôn hộiđặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp lớn công nghệcao, doanh nghiệp kỹ thuật và công nghệ, tổ chức triển khai khoa học tập và công nghệ được miễnthuế nhập vào trong thời hạn 05 năm, tính từ lúc khi ban đầu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy địnhtại Khoản này không áp dụng so với dự án đầu tư chi tiêu khai thác khoáng sản; dự án công trình sảnxuất thành phầm có tổng trị giá chỉ tài nguyên, tài nguyên cộng với ngân sách năng lượngchiếm từ 51% túi tiền sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế tiêu thụ quánh biệt.

14. Nguyên liệu, thiết bị tư, linh kiệnnhập khẩu nội địa chưa phân phối được của dự án đầu tư chi tiêu để sản xuất, gắn ráptrang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩutrong thời hạn 05 năm, kể từ khi ban đầu sản xuất.

15. Sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu nhằm phục vụhoạt động dầu khí, bao gồm:

a) máy móc, thiết bị, phụ tùngthay thế, phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng cần thiết cho vận động dầu khí, baogồm cả trường thích hợp tạm nhập, tái xuất;

b) Linh kiện, chi Tiết, thành phần rời,phụ tùng để lắp ráp đồng nhất hoặc sử dụng đồng hóa với thiết bị móc, thiết bị; nguyênliệu, vật tứ dùng để chế tạo máy móc, sản phẩm công nghệ hoặc để sản xuất linh kiện, chiTiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị quan trọng cho vận động dầu khí;

c) thiết bị tư cần thiết cho hoạt độngdầu khí nội địa chưa tiếp tế được.

16. Dự án, cơ sở đóng tàu thuộcdanh Mục ngành, nghề khuyến mãi theo lao lý của quy định về đầu tư chi tiêu được miễnthuế đối với:

a) hàng hóa nhập khẩu nhằm tạo tàisản cố định của cửa hàng đóng tàu, bao gồm: lắp thêm móc, thiết bị; linh kiện, chiTiết, thành phần rời, phụ tùng để lắp ráp đồng điệu hoặc sử dụng đồng bộ với máymóc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, vật dụng hoặc nhằm chếtạo linh kiện, bỏ ra Tiết, phần tử rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiệnvận cài trong dây chuyền technology phục vụ trực tiếp cho vận động đóng tàu; vậttư thi công trong nước chưa cung cấp được;

b) hàng hóa nhập khẩu là trang bị móc,thiết bị, nguyên liệu, vật dụng tư, linh kiện, chào bán thành phẩm trong nước chưa sản xuấtđược phục vụ đến việc đóng tàu;

c) Tàu biển lớn xuất khẩu.

17. Sản phẩm móc, thiết bị, nguyên liệu,vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập vào phục vụ vận động in, đúc tiền.

18. Sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là nguyênliệu, thứ tư, linh phụ kiện trong nước chưa chế tạo được ship hàng trực tiếp cho hoạtđộng cấp dưỡng sản phẩm technology thông tin, nội dung số, phần mềm.

19. Sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuđể đảm bảo an toàn môi trường, bao gồm:

a) máy móc, thiết bị, phương tiện,dụng cụ, vật bốn chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa tiếp tế được để thu gom,vận chuyển, xử lý, bào chế nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc với phântích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môitrường, ứng phó, cách xử trí sự nuốm môi trường;

b) sản phẩm xuất khẩu được sản xuấttừ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

20. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùngtrong nước chưa cung cấp được giao hàng trực tiếp cho giáo dục.

21. Hàng hóa nhập khẩu là trang bị móc,thiết bị, phụ tùng, vật bốn chuyên dùng trong nước chưa cung ứng được, tài liệu,sách báo khoa học chuyên dùng áp dụng trực tiếp cho nghiên cứu và phân tích khoa học, pháttriển công nghệ, vạc triển hoạt động ươm tạo nên công nghệ, ươm tạo nên doanh nghiệpkhoa học với công nghệ, đổi mới công nghệ.

22. Hàng hóa nhập khẩu siêng dùngphục vụ trực tiếp mang lại an ninh, quốc phòng, trong đó phương nhân tiện vận tảichuyên dùng cần là các loại trong nước chưa chế tạo được.

23. Hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu nhằm phục vụ đảm bảo an toàn an sinh làng mạc hội, khắc phục và hạn chế hậu quảthiên tai, thảm họa, dịch bệnh và những trường hợp đặc trưng khác.

24. Thiết yếu phủquy định cụ thể Điều này.

Điều 17. Thủtục miễn thuế

1. Ngôi trường hợp qui định tại các Khoản11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của qui định này, fan nộp thuế thực hiệnthông báo sản phẩm & hàng hóa miễn thuế dự con kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan.

2. Thủ tục miễn thuế thực hiệntheo dụng cụ của luật pháp về thống trị thuế.

Điều 18. Giảmthuế

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuđang trong thừa trình thống kê giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hỏng hỏng, mất đuối đượccơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền giám định ghi nhận thì được sút thuế.

Mức sút thuế tương xứng với tỷ lệtổn thất thực tế của mặt hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị lỗi hỏng,mất mát toàn cục thì không phải nộp thuế.

2. Thủ tục giảm thuế triển khai theoquy định của điều khoản về cai quản thuế.

Điều 19. Hoànthuế

1. Các trường thích hợp hoàn thuế:

a) bạn nộp thuế sẽ nộp thuế nhậpkhẩu, thuế xuất khẩu nhưng không tồn tại hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu,xuất khẩu thấp hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sẽ nộp thuế;

b) người nộp thuế đã nộp thuế xuấtkhẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu yêu cầu tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu với khôngphải nộp thuế nhập khẩu;

c) bạn nộp thuế vẫn nộp thuế nhậpkhẩu nhưng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đề xuất tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu với khôngphải nộp thuế xuất khẩu;

d) fan nộp thuế đã nộp thuế đốivới sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sale nhưng đã đưa vào tiếp tế hànghóa xuất khẩu cùng đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đang nộpthuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức,cá nhân được phép lâm thời nhập, tái xuất, trừ trường phù hợp đi thuê để tiến hành các dựán đầu tư, thiết kế xây dựng, lắp đặt công trình, ship hàng sản xuất, khi tái xuấtra quốc tế hoặc xuất vào quần thể phi thuếquan.

Số tiền thuế nhập khẩu được trả lạixác định trên cửa hàng trị giá chỉ sử dụng sót lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tínhtheo thời gian sử dụng, giữ giàng tại Việt Nam. Trường vừa lòng hàng hóa đã không còn trịgiá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đang nộp.

Không trả thuế đối với số tiềnthuế được hoàn bên dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các Điểma, b với c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi không qua sử dụng, gia công, chếbiến.

3. Giấy tờ thủ tục hoàn thuế thực hiệntheo cơ chế của lao lý về cai quản thuế.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 20.Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực hành từngày 01 tháng 9 năm 2016.

2. Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lựcthi hành.

Điều 21. Điều Khoản gửi tiếp

1. Dự án công trình đang được hưởng chiết khấu vềthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn nữa mức ưu đãi cách thức tại Luậtnày thì liên tiếp thực hiện nay theo mức ưu tiên đó cho thời gian hưởng khuyến mãi còn lạicủa dự án; trường vừa lòng mức ưu tiên về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp rộng mứcưu đãi hoặc chưa được hưởng khuyến mãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hình thức tạiLuật này thì thừa kế mức ưu tiên theo mức sử dụng của điều khoản này cho thời gian hưởngưu đãi sót lại của dự án.

2. Nguyên liệu,vật tư, linh phụ kiện nhập khẩu nhằm sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất khẩusản phẩm; hàng hóa sale tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất trực thuộc cáctờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực thi hành,chưa nộp thuế thì được áp dụng theo hiện tượng của phương pháp này.

Điều 22. Quyđịnh đưa ra Tiết

Chính phủquy định chi tiết các Điều, Khoản được giao trong Luật.


Luật này đã được Quốc hội nướcCộng hòa thôn hội công ty nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp vật dụng 11 thông qua ngày 06tháng 4 năm 2016.