Luật khoáng sản 2016

      20
*

Menu chính

giới thiệu tin tức khoáng sản hợp tác nước ngoài Văn bạn dạng thương mại dịch vụ công

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng chính phủ đã phát hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của Luật tài nguyên để cố gắng thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012. Nghị định lần này có 72 điều biểu lộ trong 07 Chương, vào đó: (1) bỏ 02 điều (Điều 2, Điều 42), giữ nguyên 07 điều; (2) sửa đổi, xẻ sung, điều chỉnh nội dung cho 37 điều của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP; (3) bổ sung cập nhật mới 26 điều để hướng dẫn một số nội dung của Luật khoáng sản nhưng không được quy định vào Nghị định 15 nhằm giải quyết và xử lý các tồn tại, bất cập; túa gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật, Nghị định 15 của những địa phương, doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Luật khoáng sản 2016

*

Ngoài ra, Nghị định lần này đã và đang sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 16; bổ sung cập nhật khoản 4 vào Điều 15 của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 mon 3 năm 2012 quy định về đấu giá chỉ quyền khai quật khoáng sản; bổ sung cập nhật khoản 3, khoản 4 vào Điều 2; sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5, khoản 3 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm trước đó quy định về cách thức tính, nút thu tiền cấp quyền khai quật khoáng sản. Toàn thể nội dung dự thảo Nghị định lần này đã thỏa mãn nhu cầu được những yêu cầu của chính phủ nước nhà về một số trong những vấn đề sau:

Một là. Quy định nghiêm ngặt để ko thất thoát gia sản quốc gia.

Xem thêm: 8 Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Làm 'Đau Đầu' Giới Khoa Học

 Theo đó, đã bổ sung cập nhật quy định chi tiết trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban quần chúng. # các cấp, của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; hướng dẫn phương án đảm bảo an toàn khoáng sản chưa khai thác nhằm chống chặn hoạt động khai thác trái phép, bảo vệ tài sản quốc giabổ sung quy định cụ thể việc giám sát kiến thiết đề án thăm dò khoáng sản để chống chặn câu hỏi làm sai lệch, báo cáo không trung thực kết quả thăm dò, quy định rõ thẩm quyền, nhiệm vụ cơ quan lại phê duyệt trữ lượng khoáng sản; bổ sung quy định trách nhiệm của người sử dụng khai thác khoáng sản trong việc lập sổ sách, hội chứng từ trong quá trình khai thác; nhiệm vụ đo đạc phần thể tích khoáng sản đã khai quật để đối chiếu việc kê khai sản lượng khoáng sản khai thác nhằm chống thất thoát khoáng sản, chống chặn tình trạng khai sai sản lượng thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Hai là, tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo vệ quyền lợi tín đồ dân, địa phương nơi khoáng sản khai thác

Luật đảm bảo môi ngôi trường mới, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm 2015 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của Luật bảo đảm an toàn môi trường đã chính sách tăng trách nhiệm bảo đảm môi ngôi trường của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Mặc dù nhiên, Nghị định lần này vẫn rà soát, bổ sung nhằm quy định ngặt nghèo hơn nội dung này, kia là: thống nhất xác minh rõ các loại khoáng sản độc hại, nút độ độc hại để tránh hiểu sai lệch, để sở hữu quy định riêng rẽ về phương thức thăm dò, khai thácquy định trách nhiệm trong cai quản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trách nhiệm đảm bảo khoáng sản chưa khai quật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quan trọng đặc biệt về bảo đảm an toàn môi trường, môi sinh; bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá thể khai thác tài nguyên trong việc đảm bảo an toàn quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai quật liên quan tiền đến môi trường xung quanh sống như: hỗ trợ xây dựng hạ tầng, công trình xây dựng phúc lợi, công trình đảm bảo môi trường. Quy định hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát và điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản bảo vệ khả thi, đủ kinh phí đầu tư để thực hiện; trách nhiệm triển khai Đề án tạm dừng hoạt động mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên khi kết thúc khai thác.