Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/qh14 mới nhất

      26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – niềm hạnh phúc ——————————

Luật số: 23/2018/QH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

LUẬT

CẠNH TRANH

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Cạnh tranh.

Bạn đang xem: Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/qh14 mới nhất

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này phương pháp về hành vi tiêu giảm cạnh tranh, tập trung kinh tế tài chính gây tác động hoặc có tác dụng gây ảnh hưởng hạn chế đối đầu đến thị trường Việt Nam; hành vi đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; cách xử trí vi bất hợp pháp luật về cạnh tranh; cai quản nhà nước về cạnh tranh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi bình thường là doanh nghiệp) bao gồm cả công ty lớn sản xuất, đáp ứng sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích, doanh nghiệp chuyển động trong những ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp lớn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Cộng đồng ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có liên quan.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong luật pháp này, các từ ngữ tiếp sau đây được đọc như sau:

1. Cộng đồng ngành, nghề bao gồm cộng đồng ngành mặt hàng và hiệp hội nghề nghiệp.

2. Hành vi giảm bớt cạnh tranh là hành động gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng tác động hạn chế cạnh tranh, bao hàm hành vi thỏa thuận hợp tác hạn chế cạnh tranh, lạm dụng địa điểm thống lĩnh thị trường và lạm dụng địa chỉ độc quyền.

3. Tác động ảnh hưởng hạn chế cạnh tranhlà ảnh hưởng loại trừ, có tác dụng giảm, sai lệch hoặc cản trở đối đầu trên thị trường.

4. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hiệ tượng gây tác động ảnh hưởng hoặc có công dụng gây ảnh hưởng tác động hạn chế cạnh tranh.

5. Lân dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lấn dụng vị trí độc quyền là hành vi của công ty có địa điểm thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động hoặc có khả năng gây tác động ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh.

6. Hành vi đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của người sử dụng trái với bề ngoài thiện chí, trung thực, tập quán dịch vụ thương mại và các chuẩn mực không giống trong khiếp doanh, gây thiệt sợ hãi hoặc rất có thể gây thiệt hại đến quyền và tiện ích hợp pháp của người tiêu dùng khác.

7. Thị phần liên quanlà thị trường của đều hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về quánh tính, mục đích sử dụng và ngân sách chi tiêu trong khu vực địa lý rõ ràng có những điều kiện tuyên chiến và cạnh tranh tương từ bỏ và tất cả sự khác biệt đáng nhắc với các quanh vùng địa lý lạm cận.

8. Tố tụng cạnh tranhlà vận động điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại ra quyết định xử lý vụ việc đối đầu theo trình tự, giấy tờ thủ tục quy định tại hiện tượng này.

9. Vụ câu hỏi cạnh tranh là vụ việc có dấu hiệu vi bất hợp pháp luật về tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bị điều tra, cách xử trí theo điều khoản của cơ chế này, bao hàm vụ việc hạn chế cạnh tranh, vụ việc vi phạm quy định về tập trung tài chính và vụ việc tuyên chiến và cạnh tranh không lành mạnh.

Điều 4. Áp dụng luật pháp về cạnh tranh

1. Phép tắc này điều chỉnh chung về các quan hệ cạnh tranh. Bài toán điều tra, xử lý vụ câu hỏi cạnh tranh, miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh bị cấm và thông báo tập trung kinh tế phải vận dụng quy định của phép tắc này.

2. Trường hợp phương pháp khác có quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, bề ngoài tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không mạnh khỏe và vấn đề xử lý hành vi đối đầu không lành mạnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của chế độ đó.

Điều 5. Quyền và nguyên tắc cạnh tranh trong khiếp doanh

1. Doanh nghiệp có quyền trường đoản cú do tuyên chiến và cạnh tranh theo công cụ của pháp luật. Công ty nước bảo đảm an toàn quyền cạnh tranh hợp pháp trong gớm doanh.

2. Hoạt động đối đầu và cạnh tranh được thực hiện theo qui định trung thực, công bình và lành mạnh, không xâm phạm đến tiện ích của công ty nước, công dụng công cộng, quyền và công dụng hợp pháp của doanh nghiệp, của fan tiêu dùng.

Điều 6. Chế độ của công ty nước về cạnh tranh

1. Chế tác lập, duy trì môi trường tuyên chiến đối đầu lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.

2. Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm an toàn quyền từ do đối đầu và cạnh tranh trong tởm doanh của khách hàng theo hiện tượng của pháp luật.

3. Bức tốc khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả ghê tế, an sinh xã hội và bảo đảm quyền lợi fan tiêu dùng.

4. Tạo điều kiện để xóm hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám sát và đo lường việc thực hiện lao lý về cạnh tranh.

Điều 7. Trách nhiệm thống trị nhà nước về cạnh tranh

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ thống nhất cai quản nhà nước về cạnh tranh.

2. Cỗ Công yêu thương là cơ quan đầu mối giúp cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.

3. Những Bộ, ban ngành ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ công thương nghiệp thực hiện thống trị nhà nước về cạnh tranh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mình, có trọng trách thực hiện làm chủ nhà nước về cạnh tranh.

Điều 8. Các hành động bị nghiêm cấm có tương quan đến cạnh tranh

1. Cơ quan nhà nước tiến hành hành vi tạo cản trở đối đầu và cạnh tranh trên thị phần sau đây:

a) Ép buộc, yêu thương cầu, đề xuất doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không triển khai việc sản xuất, mua, bán sản phẩm hóa, cung ứng, thực hiện dịch vụ ví dụ hoặc mua, bán sản phẩm hóa, cung ứng, sử dụng thương mại dịch vụ với doanh nghiệp ráng thể, trừ sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ thuộc nghành nghề dịch vụ độc quyền đơn vị nước hoặc vào trường hợp cấp bách theo nguyên tắc của pháp luật;

b) phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

c) Ép buộc, yêu cầu, lời khuyên các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác hoặc những doanh nghiệp link với nhau nhằm mục tiêu hạn chế tuyên chiến đối đầu trên thị trường;

d) tận dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi để can thiệp trái pháp luật vào chuyển động cạnh tranh.

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp cho thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp tiến hành hành vi hạn chế cạnh tranh, tuyên chiến đối đầu không lành mạnh.

Chương II

THỊ TRƯỜNG LIÊN quan VÀ THỊ PHẦN

Điều 9. Khẳng định thị trường liên quan

1. Thị trường liên quan được khẳng định trên cửa hàng thị trường thành phầm liên quan liêu và thị trường địa lý liên quan.

Thị trường thành phầm liên quan lại là thị trường của hầu hết hàng hóa, dịch vụ hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau về quánh tính, mục tiêu sử dụng với giá cả.

Thị trường địa lý liên quan là khu vực địa lý cụ thể trong đó gồm có hàng hóa, dịch vụ thương mại được cung cấp rất có thể thay thế cho nhau với các điều kiện tuyên chiến đối đầu tương từ và có sự khác biệt đáng kể với các quanh vùng địa lý lân cận.

2. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Điều 10. Xác định thị phần và thị trường kết hợp

1. địa thế căn cứ vào đặc điểm, tính chất của thị trường liên quan, thị phần của doanh nghiệp trên thị phần liên quan tiền được khẳng định theo một trong những các cách thức sau đây:

a) Tỷ lệ xác suất giữa doanh thu đẩy ra của doanh nghiệp này cùng với tổng doanh thu xuất kho của toàn bộ các doanh nghiệp trên thị phần liên quan tiền theo tháng, quý, năm;

b) Tỷ lệ tỷ lệ giữa doanh thu mua vào của người sử dụng này cùng với tổng doanh thu mua vào của toàn bộ các công ty lớn trên thị trường liên quan lại theo tháng, quý, năm;

c) Tỷ lệ tỷ lệ giữa số đơn vị chức năng hàng hóa, dịch vụ bán ra của doanh nghiệp lớn này với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra của toàn bộ các công ty lớn trên thị trường liên quan tiền theo tháng, quý, năm;

d) Tỷ lệ xác suất giữa số đơn vị chức năng hàng hóa, dịch vụ thương mại mua vào của người tiêu dùng này với tổng số đơn vị chức năng hàng hóa, dịch vụ mua vào của tất cả các doanh nghiệp lớn trên thị trường liên quan liêu theo tháng, quý, năm.

2. Thị phần phối hợp là tổng thị trường trên thị phần liên quan của các doanh nghiệp tham gia vào hành vi hạn chế đối đầu hoặc tập trung kinh tế.

3. Doanh thu để xác định thị phần biện pháp tại khoản 1 Điều này được khẳng định theo chuẩn mực kế toán tài chính Việt Nam.

4. Vào trường vừa lòng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chưa đủ 01 năm tài bao gồm thì doanh thu, doanh số, số đơn vị chức năng hàng hóa, dịch vụ thương mại bán ra, download vào để xác định thị phần phép tắc tại khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm doanh nghiệp ban đầu hoạt động cho đến thời điểm xác minh thị phần.

5. Chính bao phủ quy định cụ thể Điều này.

Chương III

THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Điều 11. Thỏa thuận hợp tác hạn chế cạnh tranh

1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, thương mại dịch vụ một biện pháp trực tiếp hoặc con gián tiếp.

2. Thỏa thuận phân phân tách khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát và điều hành số lượng, cân nặng sản xuất, mua, bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Thỏa thuận để một hoặc những bên tham gia thỏa thuận hợp tác thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho bạn khác tham gia thị phần hoặc cải tiến và phát triển kinh doanh.

6. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị phần những doanh nghiệp không phải là những bên thâm nhập thỏa thuận.

Xem thêm: Cách Để Tìm Đồ Vật Bị Mất Nhanh Nhất Có Thể Mà Bạn Cần Xem Ngay

7. Thỏa thuận hợp tác hạn chế cải cách và phát triển kỹ thuật, công nghệ, giảm bớt đầu tư.

8. Thỏa thuận áp để hoặc ấn định đk ký phối kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc công ty khác gật đầu đồng ý các nhiệm vụ không tương quan trực tiếp đến đối tượng người tiêu dùng của thích hợp đồng.

9. Thỏa thuận không thanh toán với những bên không gia nhập thỏa thuận.

10. Thỏa thuận hạn chế thị phần tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận.

11. Thỏa thuận khác gây tác động ảnh hưởng hoặc có công dụng gây tác động ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh.

Điều 12. Thỏa thuận hạn chế tuyên chiến đối đầu bị cấm

1. Thỏa thuận hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bên trên cùng thị phần liên quan pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của cách thức này.

2. Thỏa thuận hạn chế đối đầu giữa những doanh nghiệp mức sử dụng tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 11 của hiện tượng này.

3. Thỏa thuận hợp tác hạn chế đối đầu và cạnh tranh giữa những doanh nghiệp bên trên cùng thị trường liên quan lao lý tại những khoản 7, 8, 9, 10 cùng 11 Điều 11 của hình thức này khi thỏa thuận đó gây ảnh hưởng hoặc có công dụng gây tác động ảnh hưởng hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh một cách đáng nhắc trên thị trường.

4. Thỏa thuận hợp tác hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sale ở các quy trình khác nhau trong và một chuỗi sản xuất, phân phối, đáp ứng đối cùng với một loại hàng hóa, dịch vụ thương mại nhất định luật tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 cùng 11 Điều 11 của chế độ này khi thỏa thuận hợp tác đó gây tác động ảnh hưởng hoặc có công dụng gây ảnh hưởng tác động hạn chế đối đầu một cách đáng kể trên thị trường.

Điều 13. Đánh giá ảnh hưởng tác động hoặc tài năng gây tác động hạn chế đối đầu và cạnh tranh một bí quyết đáng nhắc của thỏa thuận hợp tác hạn chế cạnh tranh

1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia reviews tác hễ hoặc khả năng gây ảnh hưởng hạn chế tuyên chiến đối đầu một giải pháp đáng nhắc của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào một vài yếu tố sau đây:

a) Mức thị phần của những doanh nghiệp thâm nhập thỏa thuận;

b) trở ngại gia nhập, không ngừng mở rộng thị trường;

c) giảm bớt nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng lượng công nghệ;

d) Giảm năng lực tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng thiết yếu;

đ) Tăng bỏ ra phí, thời gian của người sử dụng trong việc mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ của người sử dụng tham gia thỏa thuận hoặc khi gửi sang mua sắm hóa, thương mại dịch vụ liên quan liêu khác;

e) khiến cản trở đối đầu và cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát và điều hành các yếu ớt tố đặc thù trong ngành, nghành liên quan tiền đến các doanh nghiệp gia nhập thỏa thuận.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Điều 14. Miễn trừ đối với thỏa thuận hợp tác hạn chế tuyên chiến đối đầu bị cấm

1. Thỏa thuận hạn chế đối đầu và cạnh tranh quy định tại những khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 với 11 Điều 11 bị cấm theo cơ chế tại Điều 12 của lao lý này được miễn trừ bao gồm thời hạn nếu có ích cho người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu một trong những điều kiện sau đây:

a) ảnh hưởng thúc đẩy hiện đại kỹ thuật, công nghệ, cải thiện chất lượng mặt hàng hóa, dịch vụ;

b) bức tốc sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của doanh nghiệp vn trên thị phần quốc tế;

c) tác động việc áp dụng thống độc nhất vô nhị tiêu chuẩn chất lượng, định mức chuyên môn của chủng nhiều loại sản phẩm;

d) Thống nhất những điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, giao dịch thanh toán nhưng không tương quan đến giá và những yếu tố của giá.

2. Thỏa thuận hợp tác lao động, thỏa thuận hợp tác trong các ngành, nghành đặc thù được tiến hành theo qui định của chính sách khác thì thực hiện theo hình thức của qui định đó.

Điều 15. Nộp hồ nước sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận tinh giảm cạnh tranh bị cấm

1. Doanh nghiệp ý định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nộp hồ nước sơ đề xuất hưởng miễn trừ tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Hồ sơ ý kiến đề xuất hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế đối đầu và cạnh tranh bị cấm bao gồm:

a) Đơn theo mẫu bởi vì Ủy ban Cạnh tranh non sông ban hành;

b) Dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác giữa những bên;

c) phiên bản sao Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bạn dạng tương đương của từng doanh nghiệp lớn tham gia thỏa thuận hợp tác hạn chế đối đầu và cạnh tranh bị cấm; bản sao Điều lệ của hiệp hội cộng đồng ngành, nghề so với trường hợp thỏa thuận hợp tác hạn chế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bị cấm bao gồm sự gia nhập của hiệp hội ngành, nghề;

d) báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp lớn tham gia thỏa thuận hợp tác hạn chế đối đầu bị cấm trong 02 năm tiếp tục liền kề trước năm nộp hồ nước sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ hoặc báo cáo tài thiết yếu từ thời điểm thành lập đến thời khắc nộp hồ nước sơ kiến nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác thực của tổ chức kiểm toán theo phép tắc của pháp luật;

đ) report giải trình ví dụ việc đáp ứng quy định trên khoản 1 Điều 14 của dụng cụ này kèm theo chứng cứ để hội chứng minh;

e) Văn bạn dạng ủy quyền của các bên tham gia thỏa thuận hợp tác hạn chế đối đầu bị cấm mang lại bên đại diện thay mặt (nếu có).

2. Doanh nghiệp lớn nộp hồ nước sơ chịu trách nhiệm về tính chân thực của hồ nước sơ. Tài liệu trong hồ sơ bởi tiếng quốc tế thì nên kèm theo phiên bản dịch giờ đồng hồ Việt.

Điều 16. Thụ lý hồ nước sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có trách nhiệm thụ lý hồ sơ đề xuất hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh bị cấm.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm cho việc kể từ ngày chào đón hồ sơ kiến nghị hưởng miễn trừ, Ủy ban Cạnh tranh nước nhà có trách nhiệm thông báo bằng văn phiên bản cho bên nộp hồ sơ về tính chất đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường vừa lòng hồ sơ chưa đầy đủ, vừa lòng lệ, Ủy ban Cạnh tranh giang sơn có trách nhiệm thông tin bằng văn phiên bản các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung cập nhật để các bên sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày ra thông báo.

Khi xong xuôi thời hạn mà mặt được yêu ước không sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ không rất đầy đủ theo yêu cầu thì Ủy ban Cạnh tranh nước nhà trả lại hồ nước sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ.

3. Sau khoản thời gian nhận được thông báo hồ sơ vẫn đầy đủ, phù hợp lệ, mặt nộp hồ nước sơ buộc phải nộp phí thẩm định và đánh giá hồ sơ theo cơ chế của luật pháp về phí tổn và lệ phí.

4. Hồ sơ được thụ lý tính từ lúc thời điểm bên nộp hồ sơ kết thúc nghĩa vụ nộp phí đánh giá và thẩm định hồ sơ.

Điều 17. Yêu thương cầu bổ sung thông tin, tài liệu kiến nghị hưởng miễn trừ so với thỏa thuận giảm bớt cạnh tranh bị cấm

1. Sau khoản thời gian thụ lý hồ nước sơ đề xuất hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế đối đầu bị cấm, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có quyền yêu cầu mặt nộp hồ nước sơ bổ sung cập nhật thông tin, tài liệu quan trọng khác có tương quan đến dự định triển khai thỏa thuận tiêu giảm cạnh tranh.

2. Trường hợp bên được yêu cầu không bổ sung cập nhật hoặc bổ sung cập nhật không rất đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh giang sơn xem xét, đưa ra quyết định trên các đại lý thông tin, tài liệu sẽ có.

Điều 18. Tư vấn trong quy trình xem xét hồ nước sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận tiêu giảm cạnh tranh bị cấm

1. Ủy ban tuyên chiến và cạnh tranh Quốc gia bao gồm quyền tham vấn chủ kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về văn bản của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đã được ý kiến đề xuất hưởng miễn trừ.

2. Vào thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ra yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh đất nước về việc tham vấn ý kiến, cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bạn dạng và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về ngôn từ được tham vấn.

Điều 19. Rút hồ nước sơ ý kiến đề nghị hưởng miễn trừ so với thỏa thuận giảm bớt cạnh tranh bị cấm

1. Doanh nghiệp tất cả quyền rút hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế đối đầu bị cấm. Đề nghị rút hồ nước sơ đề xuất được lập thành văn bản và gửi cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

2. Phí thẩm định và đánh giá hồ sơ ko được hoàn lại cho khách hàng rút hồ sơ kiến nghị hưởng miễn trừ.

Điều 20. Thẩm quyền và thời hạn ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1. Ủy ban Cạnh tranh nước nhà ra ra quyết định chấp thuận hoặc đưa ra quyết định không chấp thuận cho những bên được hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế tuyên chiến đối đầu bị cấm theo luật pháp của dụng cụ này; trường phù hợp không chấp thuận cho các bên thừa hưởng miễn trừ buộc phải nêu rõ lý do.

2. Thời hạn ra đưa ra quyết định về câu hỏi hưởng miễn trừ là 60 ngày tính từ lúc ngày thụ lý hồ sơ.

3. Đối với vụ vấn đề phức tạp, thời hạn ra đưa ra quyết định quy định tại khoản 2 Điều này hoàn toàn có thể được Ủy ban Cạnh tranh tổ quốc gia hạn nhưng không thực sự 30 ngày. Việc gia hạn đề xuất được thông báo bằng văn bạn dạng cho mặt nộp hồ nước sơ muộn nhất là 03 ngày làm việc trước ngày không còn thời hạn ra quyết định.

4. Trường thích hợp Ủy ban tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh Quốc gia phạm luật quy định về trình tự, giấy tờ thủ tục và thời hạn ra đưa ra quyết định về việc hưởng miễn trừ, doanh nghiệp bao gồm quyền năng khiếu nại, khởi kiện theo cơ chế của pháp luật.

Điều 21. Ra quyết định hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1. Ra quyết định hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bị cấm nên có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, add của các bên gia nhập thỏa thuận;

b) nội dung của thỏa thuận hợp tác được thực hiện;

c) Điều kiện với nghĩa vụ của các bên gia nhập thỏa thuận;

d) Thời hạn hưởng trọn miễn trừ.

2. đưa ra quyết định hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đề xuất được gửi cho những bên tham gia thỏa thuận hợp tác trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày ra quyết định.

3. Thời hạn hưởng miễn trừ hình thức tại điểm d khoản 1 Điều này là không thực sự 05 năm kể từ ngày ra quyết định.

Trong thời gian 90 ngày trước lúc thời hạn tận hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của những bên thâm nhập thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh đất nước xem xét, quyết định việc liên tục hoặc không liên tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Ngôi trường hợp thường xuyên được tận hưởng miễn trừ thì thời hạn tận hưởng miễn trừ là không thực sự 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ.

Điều 22. Triển khai thỏa thuận hạn chế đối đầu và cạnh tranh đối với những trường phù hợp được hưởng miễn trừ

1. Những bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đáp ứng đk được hưởng trọn miễn trừ chế độ tại khoản 1 Điều 14 của công cụ này chỉ được tiến hành thỏa thuận hạn chế tuyên chiến và cạnh tranh sau khi có đưa ra quyết định hưởng miễn trừ vẻ ngoài tại Điều 21 của nguyên tắc này.

2. Các bên tham gia thỏa thuận hợp tác hạn chế tuyên chiến đối đầu được hưởng miễn trừ phải thực hiện đúng ra quyết định hưởng miễn trừ vẻ ngoài tại Điều 21 của hình thức này.

Điều 23. Bãi bỏ ra quyết định hưởng miễn trừ so với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

1. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia quyết định kho bãi bỏ đưa ra quyết định hưởng miễn trừ trong các trường hợp sau đây:

a) Điều kiện thừa kế miễn trừ không còn;

b) vạc hiện bao gồm sự gian dối trong việc đề xuất hưởng miễn trừ;

c) công ty lớn được tận hưởng miễn trừ vi phạm các điều kiện, nghĩa vụ để thừa hưởng miễn trừ trong ra quyết định hưởng miễn trừ;

d) ra quyết định hưởng miễn trừ dựa vào thông tin, tư liệu không đúng mực về điều kiện được hưởng miễn trừ.

2. Ngôi trường hợp đk được hưởng miễn trừ ko còn, mặt được tận hưởng miễn trừ bao gồm trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh tổ quốc để ra đưa ra quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ.

3. đưa ra quyết định bãi bỏ ra quyết định hưởng miễn trừ đề nghị được gửi cho những bên tham gia thỏa thuận hợp tác trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

……………….Tải pháp luật trên về máy nhằm xem không thiếu nội dung