Loài hoa đẹp nhất thế giới

      114

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

mình muốn loại hoa nào nhất? toàn bộ muôn hoa sẽ khoe sắc tại chỗ này đều dệt lên tấm thảm đẹp nhất nhất, tươi vui nhất, rung đụng nhất, làm say đắm lòng người.