Lạm phát năm 2016

      104
(tinhte.edu.vn) - lạm phát kinh tế tiềm ẩn khả năng diễn biến bất thường, đặc trưng trong nửa sau của năm năm 2016 khi các sản phẩm y tế và giáo dục và đào tạo được hàng loạt điều chỉnh, giá chỉ hàng hóa nhân loại phục hồi và ảnh hưởng tác động của hạn hán lên giá bán lương thực đạt đỉnh điểm trước khi vụ lúa hè-thu được thu hoạch vào mức tháng 8.
*