Kinh doanh vận tải hàng hóa

      67

Ngành vận tải hiện nay đang rất phát triển và có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Đa dạng về hình thức, loại hình này còn đa dạng về việc sử dụng phương tiện vận chuyển. Vận tải hàng hóa là mạch máu của nền kinh tế, vận tải giúp nối liền các ngành, các đơn vị sản xuất với nhau, nối liền khu vực sản xuất với khu vực tiêu dùng, nối liền thành thị với nông thôn, miền ngược với miền xuôi. Góp phần làm cho nền kinh tế trở thành một khối thống nhất. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và trình độ chuyên môn hóa kéo theo sự phát triển không ngừng của dịch vụ vận tải. Vậy kinh doanh vận tải hàng hoá là gì? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Kinh doanh vận tải hàng hóa là gì?

*

Kinh doanh vận tải hàng hóa là gì?


Nội dung bài viết:

1. Cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô được quy định cụ thể như sau:

Xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Kinh doanh vận tải hàng hóa

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ôtô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã.

Trước ngày 1.7.2021, xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

– Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km.

– Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (gọi chung là Giấy phép kinh doanh). Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giấy phép kinh doanh vận tải là giấy phép được cấp khi đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa thực hiện ngành nghề kinh doanh vận tải . Theo quy định nội dung giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm: Tên và địa chỉ của đơn vị kinh doanh, người đại diện hợp pháp, các hình thức kinh doanh, Số, ngày/tháng/năm cấp, thời hạn có hiệu lực, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được quy định căn cứ điều 13 Nghị định 86 NĐ-CP– Khi kinh doanh vận tải phải có số phương tiện đảm bảo số lượng theo phương án kinh doanh đã được duyệt; đơn vị kinh doanh vận tải phải có quyền sở hữu phương tiện hoặc quyền sử dụng hợp pháp.– Phương tiện vận tải phải bảo đảm bảo vệ môi trường và an toàn kỹ thuật.– Phương tiện vận tải phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định.– Lái xe không trong thời gian bị cấm hành nghề.– Lái xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với theo mẫu quy định (trừ trường hợp lái xe là chủ hộ kinh doanh hoặc là người trong gia đình của chủ hộ kinh doanh);– Nhân viên phục vụ trên xe phải được đào tạo về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải– Đơn vị kinh doanh vận tải phải có điểm đỗ xe phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.– Đơn vị kinh doanh vận tải phải sắp xếp đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định– Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định phải đăng ký, thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách và phải có bộ phận quản lí theo dõi về an toàn giao thông.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải là gì?

Trên cơ sở tìm hiểu quy định của pháp luật về đơn vị kinh doanh vận tải, tác giả nhận thấy rằng, không có một quy định nào giải thích trực tiếp thế nào là đơn vị kinh doanh vận tải, có chăng, khái niệm này chỉ được tiếp cận dưới phương pháp liệt kê, mà theo đó, tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định: “Đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.”

Như vậy, đơn vị kinh doanh vận tải ở đây được áp dụng đối với kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xem thêm: Bán Căn Hộ Chung Cư An Gia Garden Tân Phú, Chung Cư The Garden

Qua khái niệm này, đơn vị kinh doanh vận tải được tổ chức dưới các hình thức:

Một là, Doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần: là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. (Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)

Hai là, hợp tác xã: là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.(Khoản 1, Điều 3, Luật Hợp tác xã năm 2012).

Ba là, hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. (khoản 1 Điều 66 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Trong có hình thức này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải là hình thức đặc trưng, phổ biến nhất và cũng là hình thức hoạt động hiệu quả nhất.

Để giải thích một cách rõ hơn về khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải, tác giả nêu ra khái niệm như sau: Đơn vị kinh doanh vận tải là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đáp ứng đủ các điều kiện luật định.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh) do Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm:

Thứ nhất, ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động (bao gồm cả lái xe, nhân viên phục trên xe) theo quy định của pháp luật về lao động;

Thứ hai, phải đảm bảo các quyền lợi của hành khách theo quy định của pháp luật;

Thứ ba, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe của đơn vị theo quy định;

Thứ tư, trong trường hợp có từ 02 đơn vị kinh doanh vận tải trở lên hợp tác để cùng kinh doanh vận tải phải có hợp đồng hợp tác, trong nội dung hợp đồng phải thể hiện: Đơn vị nào chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa, quyết định giá cước vận tải và các nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này.

3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân từ đủ 18 tuổiCó năng lực hành vi dân sự đầy đủCá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểmSử dụng dưới 10 lao độngCó khả năng chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mìnhĐiều kiện để được phép thành lập hộ kinh doanh vận tảiKhi kinh doanh vận tải phải có số lượng phương tiện đảm bảo theo phương án kinh doanh; đơn vị kinh doanh vận tải phải có quyền sở hữu phương tiện hoặc quyền sử dụng hợp pháp.Phương tiện vận tải đảm bảo vệ môi trường và an toàn kỹ thuật.Phương tiện vận tải phải được gắn thiết bị giám sát hành trình.Lái xe không trong thời gian bị cấm hành nghề.Lái xe phải có hợp đồng lao động trừ trường hợp lái xe là chủ hộ kinh doanh cá thể;Nhân viên phục vụ trên xe phải được đào tạo về nghiệp vụ và các quy định của pháp luậtĐơn vị kinh doanh vận tải phải có điểm đỗ xe phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.Đơn vị kinh doanh vận tải phải sắp xếp đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏeĐơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải đăng ký, thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Kinh doanh vận tải hàng hóa là gì? Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin