cách thức sư nước ta » quy định - Đời sống » Tích họp văn phiên bản mới » phân tích - hiệp thương » so sánh - nghiên cứu và phân tích » quan sát ra trái đất » Tin thế giới
(tinhte.edu.vn) - vào bu1ed1i cu1ea3nh nu1ec1n khiếp tu1ebf nu01b0u1edbc ta u0111ang khu00f4ng ngu1eebng hu1ed9i nhu1eadp thu00ec viu1ec7c u0111u1ea3m bu1ea3o mu1ed9t mu00f4i tru01b0u1eddng sale thuu1eadn lu1ee3i lu00e0 mu1ed9t yu1ebfu tu1ed1 vu00f4 cu00f9ng quan liêu tru1ecdng u0111u1ec3 thu00fac u0111u1ea9y su1ef1 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a nu1ec1n ghê tu1ebf trong nu01b0u1edbc cu0169ng nhu01b0 thu hu00fat u0111u01b0u1ee3c nguu1ed3n vu1ed1n u0111u1ea7u tu01b0 nu01b0u1edbc ngou00e0i.

Bạn đang xem: Kinh doanh tự do

Bu1ea3o u0111u1ea3m quyu1ec1n tu1ef1 do sale cu1ee7a cu00e1 nhu00e2n, doanh nghiu1ec7p lu00e0 yu1ebfu tu1ed1 ru1ea5t quan lại tru1ecdng u0111u1ed1i vu1edbi mu1ed9t mu00f4i tru01b0u1eddng kinh doanh thuu1eadn lu1ee3i, mu1ed9t nu1ec1n kinh tu1ebf phu00e1t triu1ec3n. Quyu1ec1n tu1ef1 do marketing tu1ea1i Viu1ec7t phái nam u0111u00e3 cu00f3 nhiu1ec1u bu01b0u1edbc tiu1ebfn mu1ea1nh mu1ebd vu00e0 u0111u01b0u1ee3c bu1ea3o vu1ec7 bu1eb1ng khuu00f4n khu1ed5 phu00e1p lu00fd. u1ea2nh minh hu1ecda. Nguu1ed3n: Internet. Quyu1ec1n tu1ef1 do marketing vu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n tởm tu1ebf khu00e1c ngou00e0i Nhu00e0 nu01b0u1edbc khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c khuyu1ebfn khu00edch vào Hiu1ebfn phu00e1p 1959 vu00e0 Hiu1ebfn phu00e1p 1980. u0110u1ebfn Hiu1ebfn phu00e1p 1992, quyu1ec1n tu1ef1 do marketing lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean u0111u01b0u1ee3c ghi nhu1eadn chu00ednh thu1ee9c tu1ea1i u0110iu1ec1u 57, theo u0111u00f3 u201cCu00f4ng du00e2n cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadtu201d. Hiu1ebfn phu00e1p 1992. Ku1ebf thu1eeba tinh thu1ea7n u0111u00f3, u0111iu1ec1u 33 Hiu1ebfn phu00e1p 2013 khu1eb3ng u0111u1ecbnh ngu01b0u1eddi du00e2n cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing trong nhu1eefng ngu00e0nh nghu1ec1 mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng cu1ea5m.u0110u00e2y lu00e0 lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean vào lu1ecbch su1eed lu1eadp phu00e1p cu1ee7a Viu1ec7t phái nam ghi nhu1eadn quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh cu1ee7a cu00f4ng du00e2n. Mu1eb7c du00f9 nu00f3 cu00f2n hu1ea1n chu1ebf u1edf phu1ea1m vi quyu1ec1n tu1ef1 vày kinh doanh, cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 do sale trong cu00e1c lu0129nh vu1ef1c mu00e0 phu00e1p luu1eadt mang đến phu00e9p (tu1ef1 vày trong phu1ea1m vi u0111u00f3ng). Quyu1ec1n tu1ef1 do sale trong Hiu1ebfn phu00e1p 2013 u0111u00e3 cu00f3 mu1ed9t bu01b0u1edbc tiu1ebfn mu1edbi, cu1edfi mu1edf vu1edbi nguyu00ean tu1eafc: u201cMu1ecdi ngu01b0u1eddi cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do sale trong nhu1eefng ngu00e0nh nghu1ec1 mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng cu1ea5mu201d (u0110iu1ec1u 33). Quy u0111u1ecbnh nu00e0y hu00e0m chu1ee9a nhì u00fd quan lại tru1ecdng, u0111u00f3 lu00e0: mu1ecdi ngu01b0u1eddi cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh; vu00e0 giu1edbi hu1ea1n cu1ee7a quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng gu00ec luu1eadt cu1ea5m, nu00f3i khu00e1c u0111i, muu1ed1n cu1ea5m cu00e1i gu00ec, thu00ec Nhu00e0 nu01b0u1edbc phu1ea3i quy u0111u1ecbnh bu1eb1ng luu1eadt. Cu1ee5 thu1ec3 hou00e1 quy u0111u1ecbnh vu1ec1 quyu1ec1n tu1ef1 do sale trong Hiu1ebfn phu00e1p 2013, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p năm trước vu00e0 Luu1eadt u0111u1ea7u tu01b0 năm trước khu1eb3ng u0111u1ecbnh u201cdoanh nghiu1ec7p cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh trong nhu1eefng ngu00e0nh, nghu1ec1 mu00e0 luu1eadt khu00f4ng cu1ea5mu201d vu00e0 u201cNhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u1ea7u tu01b0 kinh doanh trong cu00e1c ngu00e0nh, nghu1ec1 mu00e0 Luu1eadt nu00e0y khu00f4ng cu1ea5mu201d. Tiu1ebfp thu tinh thu1ea7n cu1ee7a Hiu1ebfn phu00e1p 2013 vu00e0 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2014, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 tiu1ebfp tu1ee5c khu1eb3ng u0111u1ecbnh Doanh nghiu1ec7p cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing ngu00e0nh, nghu1ec1 mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng cu1ea5m. Viu1ec7c tu1ef1 do sale nu00e0y u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n qua viu1ec7c hu1ecd cu00f3 tou00e0n quyu1ec1n tu1ef1 chu1ee7 trong viu1ec7c kinh doanh, tou00e0n quyu1ec1n lu1ef1c chu1ecdn vu1ec1 hu00ecnh thu1ee9c cu0169ng nhu01b0 ngu00e0nh, nghu1ec1 liu00ean quan tiền vu00e0 cu1ea3 nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 khu00e1c liu00ean quan lại nhu01b0 u0111u1ecba bu00e0n, quy mu00f4 khiếp doanh. Nu1ed9i dung quyu1ec1n tu1ef1 do marketing tiu1ebfp cu1eadn du01b0u1edbi gu00f3c u0111u1ed9 cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 doanh nghiu1ec7p cu1ee7a Viu1ec7t Nam Cu0169ng nhu01b0 cu00e1c quyu1ec1n khu00e1c, quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh cu00f3 nu1ed9i dung ru1ea5t cu1ee5 thu1ec3. Nu1ed9i dung cu1ee7a quyu1ec1n nu00e0y khu00f4ng bu1ea5t biu1ebfn mu00e0 luu00f4n cu00f3 su1ef1 bu1ed5 sung theo hu01b0u1edbng ngu00e0y cu00e0ng u0111u1ea7y u0111u1ee7, tou00e0n diu1ec7n hu01a1n bởi su1ef1 hou00e0n thiu1ec7n khu00f4ng ngu1eebng cu1ee7a cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n ghê tu1ebf, chu00ednh tru1ecb, xu00e3 hu1ed9i cu1ee7a nu01b0u1edbc ta. Tuy nhiu00ean, nu1ed9i dung quyu1ec1n tu1ef1 do sale cu01a1 bu1ea3n bao gu1ed3m: (1) quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p, (2) quyu1ec1n tu1ef1 vì lu1ef1a chu1ecdn ngu00e0nh nghu1ec1, lu0129nh vu1ef1c marketing (u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng gớm doanh), (3) quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng giao ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng, (4) quyu1ec1n tu1ef1 vị quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 phu00e1t sinh trong lu0129nh vu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t, tởm doanh, (5) quyu1ec1n tu1ef1 bởi vì cu1ea1nh tranh. Quyu1ec1n tu1ef1 vị thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p. Quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p vu00e0 u0111u0103ng ku00fd kinh doanh lu00e0 nu1ed9i dung cu01a1 bu1ea3n cu1ee7a quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng kinh doanh, lu00e0 tiu1ec1n u0111u1ec1 thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c quyu1ec1n khu00e1c thuu1ed9c nu1ed9i dung cu1ee7a quyu1ec1n tu1ef1 bởi vì kinh doanh. Cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng sale chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c tiu1ebfn hu00e0nh khi cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 sale xu00e1c lu1eadp tu01b0 cu00e1ch phu00e1p lu00fd. Vu1edbi quyu1ec1n tu1ef1 vày thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p, cu00e1c nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 cu00f3 khu1ea3 nu0103ng quyu1ebft u0111u1ecbnh lu1ef1a chu1ecdn mu00f4 hu00ecnh kinh doanh vu00e0 linh vu1ef1c, ngu00e0nh nghu1ec1 kinh doanh thu00edch hu1ee3p u0111u1ec3 tiu1ebfn hu00e0nh hou1ea1t u0111u1ed9ng marketing cu00f3 hiu1ec7u quu1ea3 cao. Khou1ea3n 1, u0110iu1ec1u 17, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 quy u0111u1ecbnh: tu1ed5 chu1ee9c, cu00e1 nhu00e2n cu00f3 quyu1ec1n thu00e0nh lu1eadp vu00e0 quu1ea3n lu00fd doanh nghiu1ec7p tu1ea1i Viu1ec7t nam giới tru1eeb bu1ea3y tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i Khou1ea3n 2, u0110iu1ec1u 17. Theo u0111u00f3, cu00e1c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp vu00e0 quu1ea3n lu00fd doanh nghiu1ec7p bao gu1ed3m: u201ca) Cu01a1 quan tiền nhu00e0 nu01b0u1edbc, u0111u01a1n vu1ecb lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu0169 trang nhu00e2n du00e2n su1eed du1ee5ng tu00e0i su1ea3n nhu00e0 nu01b0u1edbc u0111u1ec3 thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p kinh lợi nhuận lu1ee3i riu00eang mang đến cu01a1 quan, u0111u01a1n vu1ecb mu00ecnh; b) Cu00e1n bu1ed9, cu00f4ng chu1ee9c, viu00ean chu1ee9c theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt Cu00e1n bu1ed9, cu00f4ng chu1ee9c vu00e0 Luu1eadt Viu00ean chu1ee9c; c) Su0129 quan, hu1ea1 su0129 quan, quu00e2n nhu00e2n chuyu00ean nghiu1ec7p, cu00f4ng nhu00e2n, viu00ean chu1ee9c quu1ed1c phu00f2ng vào cu00e1c cu01a1 quan, u0111u01a1n vu1ecb thuu1ed9c Quu00e2n u0111u1ed9i nhu00e2n du00e2n Viu1ec7t Nam; su0129 quan, hu1ea1 su0129 quan tiền chuyu00ean nghiu1ec7p, cu00f4ng nhu00e2n cu00f4ng an trong cu00e1c cu01a1 quan, u0111u01a1n vu1ecb thuu1ed9c Cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n Viu1ec7t Nam, tru1eeb ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c cu1eed lu00e0m u0111u1ea1i diu1ec7n theo u1ee7y quyu1ec1n u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd phu1ea7n vu1ed1n gu00f3p cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc tu1ea1i doanh nghiu1ec7p hou1eb7c quu1ea3n lu00fd tu1ea1i doanh nghiu1ec7p nhu00e0 nu01b0u1edbc; d) Cu00e1n bu1ed9 lu00e3nh u0111u1ea1o, quu1ea3n lu00fd nghiu1ec7p vu1ee5 trong doanh nghiu1ec7p nhu00e0 nu01b0u1edbc theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0111iu1ec3m a khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 88 cu1ee7a Luu1eadt nu00e0y, tru1eeb ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c cu1eed lu00e0m u0111u1ea1i diu1ec7n theo u1ee7y quyu1ec1n u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd phu1ea7n vu1ed1n gu00f3p cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc tu1ea1i doanh nghiu1ec7p khu00e1c; u0111) Ngu01b0u1eddi chu01b0a thu00e0nh niu00ean; ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1n chu1ebf nu0103ng lu1ef1c hu00e0nh vi du00e2n su1ef1; ngu01b0u1eddi bu1ecb mu1ea5t nu0103ng lu1ef1c hu00e0nh vi du00e2n su1ef1; ngu01b0u1eddi cu00f3 khu00f3 khu0103n trong nhu1eadn thu1ee9c, lu00e0m chu1ee7 hu00e0nh vi; tu1ed5 chu1ee9c khu00f4ng cu00f3 tu01b0 cu00e1ch phu00e1p nhu00e2n; e) Ngu01b0u1eddi u0111ang bu1ecb tầm nã cu1ee9u tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1, bu1ecb tu1ea1m giam, u0111ang chu1ea5p hu00e0nh hu00ecnh phu1ea1t tu00f9, u0111ang chu1ea5p hu00e0nh biu1ec7n phu00e1p xu1eed lu00fd hu00e0nh chu00ednh tu1ea1i cu01a1 su1edf cai nghiu1ec7n bu1eaft buu1ed9c, cu01a1 su1edf giu00e1o du1ee5c bu1eaft buu1ed9c hou1eb7c u0111ang bu1ecb Tu00f2a u00e1n cu1ea5m u0111u1ea3m nhiu1ec7m chu1ee9c vu1ee5, cu1ea5m hu00e0nh nghu1ec1 hou1eb7c lu00e0m cu00f4ng viu1ec7c nhu1ea5t u0111u1ecbnh; cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt Phu00e1 su1ea3n, Luu1eadt Phu00f2ng, chu1ed1ng tham nhu0169ng. Tru01b0u1eddng hu1ee3p Cu01a1 quan lại u0111u0103ng ku00fd marketing cu00f3 yu00eau cu1ea7u, ngu01b0u1eddi u0111u0103ng ku00fd thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p phu1ea3i nu1ed9p Phiu1ebfu lu00fd lu1ecbch tu01b0 phu00e1p mang đến Cu01a1 quan u0111u0103ng ku00fd kinh doanh; g) Tu1ed5 chu1ee9c lu00e0 phu00e1p nhu00e2n thu01b0u01a1ng mu1ea1i bu1ecb cu1ea5m kinh doanh, cu1ea5m hou1ea1t u0111u1ed9ng trong mu1ed9t su1ed1 lu0129nh vu1ef1c nhu1ea5t u0111u1ecbnh theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1.u201d u0110iu1ec1u 17, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 u0111u00e3 bu1ed5 sung cu00e1c nhu00f3m u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng sau u0111u00e2y khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp vu00e0 quu1ea3n lu00fd doanh nghiu1ec7p: cu00f4ng nhu00e2n cu00f4ng an; ngu01b0u1eddi cu00f3 khu00f3 khu0103n trong nhu1eadn thu1ee9c, lu00e0m chu1ee7 hu00e0nh vi; ngu01b0u1eddi u0111ang bu1ecb tu1ea1m giam; tu1ed5 chu1ee9c lu00e0 phu00e1p nhu00e2n thu01b0u01a1ng mu1ea1i bu1ecb cu1ea5m tởm doanh, cu1ea5m hou1ea1t u0111u1ed9ng vào mu1ed9t su1ed1 lu0129nh vu1ef1c nhu1ea5t u0111u1ecbnh theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1. Vu1ec1 cu01a1 bu1ea3n, viu1ec7c bu1ed5 sung cu00e1c nhu00f3m u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng tru00ean vu00e0o diu1ec7n khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp vu00e0 quu1ea3n lu00fd doanh nghiu1ec7p lu00e0 u0111u1ec3 tu01b0u01a1ng thu00edch vu1edbi cu00e1c liu00ean quan tiền nhu01b0 Luu1eadt Phu00f2ng, chu1ed1ng tham nhu0169ng, Bu1ed9 luu1eadt Du00e2n su1ef1, Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1 vu00e0 Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1. Du00f9 vu1eady, u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh cu00e1c nhu00f3m u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng tru00ean thu00ec cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 cu0103n cu1ee9 theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt, chu1eb3ng hu1ea1n nhu01b0 ngu01b0u1eddi cu00f3 khu00f3 khu0103n vào nhu1eadn thu1ee9c, lu00e0m chu1ee7 hu00e0nh vi thu00ec phu1ea3i cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh tuyu00ean bu1ed1 cu1ee7a Tu00f2a u00e1n; phu00e1p nhu00e2n thu01b0u01a1ng mu1ea1i bu1ecb cu1ea5m kinh doanh thu00ec cu0169ng phu1ea3i thuu1ed9c tru01b0u1eddng hu1ee3p phu00e1p nhu00e2n thu01b0u01a1ng mu1ea1i phu1ea1m tu1ed9i vu00e0 cu00f3 bu1ea3n u00e1n cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c cu1ee7a Tu00f2a u00e1n. Quy u0111u1ecbnh vu1ec1 quyu1ec1n tu1ef1 do thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p tu1ea1i u0110iu1ec1u 17, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 u0111u00e3 tu1ea1o cu01a1 su1edf phu00e1p lu00fd cu1ea7n thiu1ebft mang lại nhu1eefng u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cu00f3 quyu1ec1n thu00e0nh lu1eadp vu00e0 gu00f3p vu1ed1n vu00e0o doanh nghiu1ec7p nhu1eb1m huy u0111u1ed9ng tu1ed1i u0111a mu1ecdi nguu1ed3n vu1ed1n u0111u1ea7u tu01b0 đến hou1ea1t u0111u1ed9ng sale vu1edbi nhiu1ec1u lou1ea1i ngu00e0nh nghu1ec1 khiếp doanh, nhiu1ec1u mu00f4 hu00ecnh tu1ed5 chu1ee9c marketing u0111u1ec3 cu00e1c nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0 lu1ef1a chu1ecdn. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 u0111u00e3 quy u0111u1ecbnh u0111a du1ea1ng cu00e1c phu01b0u01a1ng thu1ee9c nu1ed9p hu1ed3 su01a1 u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p u0111u1ec3 cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 cu00f3 thu1ec3 lu1ef1a chu1ecdn. Theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2014 vu00e0 Nghu1ecb u0111u1ecbnh 78/2015/Nu0110-CP vu1ec1 u0111u0103ng ku00fd kinh doanh, hiu1ec7n nay, khi u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p, ngu01b0u1eddi thu00e0nh lu1eadp doanh nghiu1ec7p cu00f3 thu1ec3 nu1ed9p hu1ed3 su01a1 theo mu1ed9t trong nhị phu01b0u01a1ng thu1ee9c lu00e0 nu1ed9p tru1ef1c tiu1ebfp vu00e0 nu1ed9p qua mu1ea1ng thu00f4ng tin u0111iu1ec7n tu1eed. Tru00ean thu1ef1c tu1ebf, tu1ea1i nhiu1ec1u u0111u1ecba phu01b0u01a1ng, mu1ed9t su1ed1 cu01a1 quan lại u0111u0103ng ku00fd marketing cu0169ng u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n viu1ec7c tru1ea3 ku1ebft quu1ea3 qua bu01b0u u0111iu1ec7n. Theo u0110iu1ec1u 26 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, Luu1eadt chu00ednh thu1ee9c ghi nhu1eadn cu00e1c phu01b0u01a1ng thu1ee9c nu1ed9p hu1ed3 su01a1 u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p đến Cu01a1 quan liêu u0111u0103ng ku00fd kinh doanh, gu1ed3m: u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p tru1ef1c tiu1ebfp tu1ea1i Cu01a1 quan u0111u0103ng ku00fd kinh doanh; u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p qua du1ecbch vu1ee5 bu01b0u chu00ednh vu00e0 u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p qua mu1ea1ng thu00f4ng tin u0111iu1ec7n tu1eed. Viu1ec7c ghi nhu1eadn u0111a du1ea1ng cu00e1c phu01b0u01a1ng thu1ee9c nu1ed9p hu1ed3 su01a1 u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p lu00e0 su1ef1 tiu1ebfn bu1ed9 u0111u00e1ng ghi nhu1eadn, lu00e0 tiu1ec1n u0111u1ec1 thu1ef1c hiu1ec7n cu1ea3i cu00e1ch thu1ee7 tu1ee5c hu00e0nh chu00ednh vu1ec1 u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p lúc Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 chu00ednh thu1ee9c cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c, hu01b0u1edbng u0111u1ebfn su1ef1 thuu1eadn lu1ee3i vu1ec1 khu1edfi su1ef1 sale cho doanh nghiu1ec7p, nhu00e0 u0111u1ea7u tu01b0. Quyu1ec1n tu1ef1 bởi lu1ef1a chu1ecdn ngu00e0nh nghu1ec1, lu0129nh vu1ef1c tởm doanh. Quyu1ec1n tu1ef1 bởi vì lu1ef1a chu1ecdn ngu00e0nh nghu1ec1, linh vu1ef1c kinh doanh u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0 viu1ec7c cu00e1 nhu00e2n, tu1ed5 chu1ee9c u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n tu1ef1 mu00ecnh lu1ef1a chu1ecdn nhu1eefng ngu00e0nh nghu1ec1 mu00e0 mu00ecnh muu1ed1n kinh doanh trong phu00e1p vi ngu00e0nh ngu1ec1 mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng, u0111u1ed1i vu1edbi nhu1eefng ngu00e0nh nghu1ec1 kinh doanh cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n thu00ec viu1ec7c kinh doanh u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n sau khoản thời gian u0111u00e1p u1ee9ng u0111u1ee7 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n cu1ee7a ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u00f3. Thu1ee9 nhu1ea5t, vu1ec1 viu1ec7c tu1ef1 do lu1ef1a chu1ecdn ngu00e0nh nghu1ec1 sale mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng cu1ea5m. Khou1ea3n 1, u0110iu1ec1u 7, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 quy u0111u1ecbnh doanh nghiu1ec7p cu00f3 quyu1ec1n u201ctu1ef1 do sale trong nhu1eefng ngu00e0nh nghu1ec1 mu00e0 phu00e1p luu1eadt khu00f4ng cu1ea5mu201d vu00e0 trong giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p hiu1ec7n ni khu00f4ng cu1ea7n phu1ea3i ghi ngu00e0nh nghu1ec1 tởm doanh.

Xem thêm: Nối Lại Tình Xưa

Nhu01b0 vu1eady, ngou00e0i danh mu1ee5c ngu00e0nh nghu1ec1 cu1ea5m marketing theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Phu00e1p luu1eadt thu00ec doanh nghiu1ec7p cu00f3 thu1ec3 lu1ef1a chu1ecdn bu1ea5t cu1ee9 ngu00e0nh nghu1ec1 kinh doanh nu00e0o u0111u1ec3 sale mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n cu00f3 su1ef1 mang đến phu00e9p cu1ee7a cu01a1 quan liêu u0111u0103ng ku00fd tởm doanh. Ngou00e0i ra, cu00e1c danh mu1ee5c ngu00e0nh nghu1ec1 bu1ecb cu1ea5m sale hiu1ec7n ni cu0169ng u0111u00e3 u00edt hu01a1n ru1ea5t nhiu1ec1u so vu1edbi giai u0111ou1ea1n tru01b0u1edbc kia. Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 2020 u0111u01b0a ra danh mu1ee5c cu1ea5m u0111u1ea7u tu01b0 marketing gu1ed3m cu00f3 08 ngu00e0nh nghu1ec1, nhiu1ec1u hu01a1n Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 năm trước (06 ngu00e0nh nghu1ec1) nhu01b0ng lu1ea1i u00edt hu01a1n Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 2005 (12 ngu00e0nh nghu1ec1). Thu1ee9 hai, vu1ec1 cu00e1c ngu00e0nh nghu1ec1 kinh doanh cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n. Ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u1ea7u tu01b0, sale cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n lu00e0 ngu00e0nh, nghu1ec1 mu00e0 viu1ec7c thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u1ea7u tu01b0 marketing cu00e1c ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u00f3 phu1ea3i u0111u00e1p u1ee9ng cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n nhu1ea5t u0111u1ecbnh vu00ec lu00fd vì quu1ed1c phu00f2ng, bình an quu1ed1c gia, tru1eadt tu1ef1, an tou00e0n xu00e3 hu1ed9i, u0111u1ea1o u0111u1ee9c xu00e3 hu1ed9i, su1ee9c khou1ebb cu1ed9ng u0111u1ed3ng. Cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 sale su1ebd u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n kinh doanh ngu00e0nh, nghu1ec1 u0111u1ea7u tu01b0 marketing cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n khi u0111u00e1p u1ee9ng u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u00f3 vào quu00e1 tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng khiếp doanh. u0110iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1ea7u tu01b0 kinh doanh u0111u01b0u1ee3c u00e1p du1ee5ng du01b0u1edbi hu00ecnh thu1ee9c giu1ea5y phu00e9p, giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn u0111u1ee7 u0111iu1ec1u kiu1ec7n, chu1eedng chu1ec9 hu00e0nh nghu1ec1, cu00e1c vu0103n bu1ea3n vu00e0 u0111iu1ec1u kiu1ec7n khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt. Quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng hu1ee3p u0111u1ed3ng. Khi tham gia vu00e0o hou1ea1t u0111u1ed9ng gớm doanh, cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 vì lu1ef1a chu1ecdn u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 giao ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng, tu1ef1 vì chưng u0111u00e0m phu00e1n, ku00fd ku1ebft vu00e0 thou1ea3 thuu1eadn cu00e1c u0111iu1ec1u khou1ea3n vào hu1ee3p u0111u1ed3ng, tu1ef1 vày thou1ea3 thuu1eadn u0111u1ec3 cố u0111u1ed5i, u0111u00ecnh chu1ec9 tuyệt huu1ef7 bu1ecf thu1ef1c hiu1ec7n hu1ee3p u0111u1ed3ng vào quu00e1 tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n hu1ee3p u0111u1ed3ng, mu1ecdi su1ef1 can thiu1ec7p vu1ec1 mu1eb7t u00fd chu00ed u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 thâm nhập giao ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng u0111u1ec1u bu1ecb coi lu00e0 bu1ea5t hu1ee3p phu00e1p vu00e0 hu1ee3p u0111u1ed3ng bu1ecb coi lu00e0 vu00f4 hiu1ec7u. Mặc dù nhiu00ean, su1ef1 tu1ef1 vị u00fd chu00ed cu1ee7a cu00e1c bu00ean chu1ee7 thu1ec3 cu1ee7a cu00e1c bu00ean lúc giao ku1ebft hu1ee3p u0111u1ed3ng u201ckhu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1i phu00e1p luu1eadt, u0111u1ea1o u0111u1ee9c xu00e3 hu1ed9iu201d. Tu1ee9c lu00e0 su1ef1 thou1ea3 thuu1eadn cu1ee7a cu00e1c bu00ean vào hu1ee3p u0111u1ed3ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1i vu1edbi u0111iu1ec1u cu1ea5m cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu00e0 nhu1eefng chuu00e2nt mu1ef1c u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c xu00e3 hu1ed9i thu1eeba nhu1eadn ru1ed9ng ru00e3i. Quyu1ec1n tu1ef1 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 phu00e1t sinh vào linh vu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t, kinh doanh. Khi thâm nhập vu00e0o hou1ea1t u0111u1ed9ng tởm doanh, chu1ee7 thu1ec3 marketing u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n tu1ef1 vị lu1ef1a chu1ecdn mu00f4 hu00ecnh sale cho mu00ecnh tu1eeb viu1ec7c quyu1ebft u0111u1ecbnh vu1ec1 vu1ed1n u0111u1ea7u tu01b0, chu1ec9 cu1ea7n mu1ee9c vu1ed1n u0111u00f3 u0111u00e1p u1ee9ng quy u0111u1ecbnh vu1ec1 vu1ed1n phu00e1p u0111u1ecbnh tu1ed1i thiu1ec3u nu1ebfu lu00e0 kinh doanh mu1ed9t su1ed1 ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u1eb7c thu00f9 theo quy u0111u1ecbnh. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu00f3 thu1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111iu1ec1u chu1ec9nh quy mu00f4 marketing cu1ee7a mu00ecnh thu00f4ng qua viu1ec7c huy u0111u1ed9ng vu1ed1n. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 marketing u0111u01b0u1ee3c quyu1ec1n tu1ef1 lu1ef1a chu1ecdn lou1ea1i hu00ecnh tu1ed5 chu1ee9c tởm tu1ebf u0111u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u1ea7u tu01b0 khiếp doanh, chu1ec9 cu1ea7n u0111u1ea3m bu1ea3o cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 lou1ea1i hu00ecnh u0111u00f3 nhu01b0 hu1ed9 khiếp doanh, doanh nghiu1ec7p tu01b0 nhu00e2n, cu00f4ng ty hu1ee3p danh hou1eb7c tru00e1ch nhiu1ec7m hu1eefu hu1ea1n, cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n. Cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 marketing cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do lu1ef1a chu1ecdn hu00ecnh thu1ee9c, cu00e1ch thu1ee9c huy u0111u1ed9ng vu1ed1n thu00f4ng qua viu1ec7c chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0 quyu1ebft du1ecbnh viu1ec7c tu0103ng vu1ed1n vay tốt tu0103ng vu1ed1n u0111iu1ec1u lu1ec7; cu00e1ch thu1ee9c tu0103ng vu1ed1n vay thu00f4ng qua hu1ee3p u0111u1ed3ng giỏi thu00f4ng qua viu1ec7c phu00e1t hu00e0nh tru00e1i phiu1ebfu. Viu1ec7c tu1ef1 vày quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 phu00e1t sinh vào linh vu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t sale cu0169ng u0111u01b0u1ee3c thu1ec3 hiu1ec7n qua viu1ec7c cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 vì lu1ef1a chu1ecdn phu01b0u01a1ng thu1ee9c giu1ea3i quyu1ebft tranh chu1ea5p phu00e1t sinh vào quu00e1 tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng ghê doanh. Du01b0u1edbi tu00e1c u0111u1ed9ng cu1ee7a quy luu1eadt cu1ea1nh tranh vu00e0 su1ef1 tu1ef1 bởi vì hou00e1 cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng kinh tu1ebf, cu00e1c tranh chu1ea5p phu00e1t sinh trong quu00e1 tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n hou1ea1t u0111u1ed9ng sale lu00e0 khu00f4ng tru00e1nh khu1ecfi vu00e0 phu00e1p luu1eadt mang lại phu00e9p cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 vì thou1ea3 thuu1eadn lu1ef1a chu1ecdn phu01b0u01a1ng thu1ef1c giu1ea3i quyu1ebft tranh chu1ea5p bu1eb1ng thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng, hou00e0 giu1ea3i, tru1ecdng tu00e0i thu01b0u01a1ng mu1ea1i hou1eb7c giu1ea3i quyu1ebft tranh chu1ea5p thu00f4ng qua tou00e0 u00e1n. Quyu1ec1n tu1ef1 bởi vì cu1ea1nh tranh lu00e0nh mu1ea1nh. Nu1ec1n gớm tu1ebf Viu1ec7t phái mạnh vu1edbi mu1ee5c tiu00eau phu00e1t triu1ec3n tởm tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng xu00e3 hu1ed9i chu1ee7 nghu0129a, vày u0111u00f3 chu00fang ta phu1ea3i buu1ed9c tuu00e2n theo quy luu1eadt cu1ee7a nu1ec1n ghê tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng mu00e0 vào u0111u00f3 quy luu1eadt cu1ea1nh tranh lu00e0 mu1ed9t thu00e0nh tu1ed1 khu00f4ng thu1ec3 tu00e1ch ru1eddi. Nu1ed9i dung bu1ea3o u0111u1ea3m quyu1ec1n tu1ef1 vì chưng cu1ea1nh tranh chu00ednh lu00e0 viu1ec7c u0111u1ea3m bu1ea3o cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u1ec3 canh tranh diu1ec5n ra lu00e0nh mu1ea1nh vu00e0 kiu1ec3m sou00e1t viu1ec7c chu1ed1ng u0111u1ed9c quyu1ec1n trong tởm doanh. Cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 sale u0111u01b0u1ee3c phu00e1p luu1eadt bu1ea3o vu1ec7 nu1ebfu cu00f3 hu00e0nh vi cu1ea1nh tranh khu00f4ng lu00e0nh mu1ea1nh lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn hou1ea1t u0111u1ed9ng su1ea3n xuu1ea5t kinh doanh cu1ee7a mu00ecnh. u0110u00e1nh giu00e1 cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt doanh nghiu1ec7p Viu1ec7t nam giới vu1ec1 u0111u1ea3m bu1ea3o quyu1ec1n tu1ef1 bởi kinh doanh u0110u00e1nh giu00e1 mu1ee9c u0111u1ed9 hou00e0n thiu1ec7n cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt Viu1ec7t phái mạnh vu1ec1 u0111u1ea3m bu1ea3o quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh. Thu00f4ng qua cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt Cu00f4ng ty 1990, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 1999, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p năm trước cho u0111u1ebfn Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 quyu1ec1n tu1ef1 do kinh doanh cu1ee7a doanh nghiu1ec7p u0111ang ngu00e0y cu00e0ng u0111u01b0u1ee3c mu1edf ru1ed9ng, tu1ea1o bu01b0u1edbc nhu1ea3y vu1ecdt mang đến su1ef1 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf. u0110iu1ec1u nu00e0y, khu00f4ng chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c minh chu1ee9ng cu1ee5 thu1ec3 qua hu1ec7 thu1ed1ng, hu00e0nh lang phu00e1p lu00fd mu00e0 cu00f2n hiu1ec7n thu1ef1c hu00f3a u1edf mu00f4i tru01b0u1eddng kinh doanh cu1ee7a Viu1ec7t Nam, khi u0111u01b0u1ee3c cu1ed9ng u0111u1ed3ng doanh nghiu1ec7p trong nu01b0u1edbc vu00e0 quu1ed1c tu1ebf u0111u00e1nh giu00e1 cao. Mu1eb7c du00f9 u0111u00e3 cu00f3 nhu1eefng bu01b0u1edbc tiu1ebfn nhu01b0 tru00ean nhu01b0ng trong thu1ef1c tu1ebf triu1ec3n khai thu00ec viu1ec7c hiu1ec7n thu1ef1c hu00f3a quyu1ec1n tu1ef1 do sale cu1ee7a doanh nghiu1ec7p lu1ea1i gu1eb7p phu1ea3i mu1ed9t su1ed1 cu1ea3n tru1edf sau: Thu1ee9 nhu1ea5t, Viu1ec7c quy u0111u1ecbnh cu00e1c ngu00e0nh nghu1ec1 cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n chu01b0a chuu1ea9n cu00f3 thu1ec3 u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn quyu1ec1n tu1ef1 do sale cu1ee7a doanh nghiu1ec7p. Luu1eadt u0110u1ea7u tu01b0 nu0103m 2020 u0111u00e3 giu1ea3m xuu1ed1ng cu00f2n 243 ngu00e0nh nghu1ec1 marketing cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n, nhu01b0ng con su1ed1 u0111u00f3 lu00e0 quu00e1 lu1edbn vu00e0 quu00e1 nhiu1ec1u trong mu1ed9t nu1ec1n kinh tu1ebf bu00ecnh thu01b0u1eddng. Nhỏ su1ed1 243 chu1ec9 thuu1ea7n tu00fay lu00e0 thu1ed1ng ku00ea, chu01b0a cu00f3 su1ef1 u0111u00e1nh giu00e1 tu1ed5ng hu1ee3p, thu1eadm chu00ed có tu00ednh u00e1p u0111u1eb7t, khu00f4ng cu00f3 cu01a1 su1edf thu1ef1c tiu1ec5n, khoa hu1ecdc, hu1ea1n chu1ebf cu1ea1nh tranh, tu00ednh su00e1ng tu1ea1o, u0111a du1ea1ng hu00f3a su1ea3n phu1ea9m, khu1ea3 nu0103ng cung cu1ea5p su1ea3n phu1ea9m tu1ed1t hu01a1n. Thu1ee9 hai, cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 du00f9 cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing trong khuu00f4n khu1ed5 phu00e1p luu1eadt, nhu01b0ng vì chưng luu1eadt u1edf Viu1ec7t phái nam cu00f2n phu1ee9c tu1ea1p, nhiu1ec1u quy u0111u1ecbnh chu1ed3ng chu00e9o u1edf cu00e1c luu1eadt chuyu00ean ngu00e0nh, nu00ean thu1ef1c tu1ebf doanh nghiu1ec7p cu0169ng khu00f4ng du00e1m tu1ef1 vì thu1ef1c hiu1ec7n quyu1ec1n cu1ee7a mu00ecnh, vu1edbi lo ngu1ea1i lu00e0 cu00f3 thu1ec3 u1edf u0111u00e2u u0111u00f3 cu00f3 quy u0111u1ecbnh cu1ea5m, hou1eb7c hu1ea1n chu1ebf quyu1ec1n nu00e0y. Cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng lu00e0 trong những lúc Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p u201cmu1edfu201d, thu00ec cu00e1c Luu1eadt chuyu00ean ngu00e0nh lu1ea1i u201cu0111u00f3ngu201d, hou1eb7c cu00e1c luu1eadt cu1ee7a Quu1ed1c hu1ed9i, vu0103n bu1ea3n cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 thu00ec quy u0111u1ecbnh thu00f4ng thou00e1ng nhu01b0ng vu0103n bu1ea3n cu1ee7a cu00e1c cu01a1 quan tiền quu1ea3n lu00fd lu1ea1i u201csiu1ebft chu1eb7tu201d bu1eb1ng nhu1eefng lou1ea1i giu1ea5y phu00e9p u201cconu201d giỏi bu1eb1ng nhu1eefng thu1ee7 tu1ee5c phiu1ec1n hu00e0 khu00f4ng u0111u00e1ng cu00f3. Cu00e1c giu1ea3i phu00e1p nu00e2ng cao hiu1ec7u quu1ea3 thu1ef1c thi cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a luu1eadt Doanh nghiu1ec7p Viu1ec7t nam vu1ec1 quyu1ec1n tu1ef1 vày kinh doanh. u0110u1ec3 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing cu1ee7a doanh nghiu1ec7p u0111u01b0u1ee3c u0111u1ea3m bu1ea3o vu00e0 thu1ef1c thi tu1ed1t hu01a1n cu1ea7n phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t su1ed1 giu1ea3i phu00e1p sau; Thu1ee9 nhu1ea5t,phu1ea3inu00e2ng cao quyu1ec1n tu1ef1 do sale thu00f4ng qua viu1ec7c quy u0111u1ecbnh ngắn gọn xúc tích hu1ec7 thu1ed1ng phu00e1p luu1eadt giu1eefa luu1eadt tầm thường vu00e0 luu1eadt luu1eadt chuyu00ean ngu00e0nh hou00e0n tou00e0n biu1ec7n chu1ee9ng vu1edbi nhau. Vào tru01b0u1eddng hu1ee3p cu1ea7n thiu1ebft cu00f3 thu1ec3 xu00e2y du1ef1ng quy tru00ecnh riu00eang, u0111u1eb7c thu00f9 vu1edbi mu1ed9t su1ed1 ngu00e0nh nghu1ec1 nhu01b0ng phu1ea3i u0111u1ea3m bu1ea3o lu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1i luu1eadt chung. Thu1ee9 hai,phu1ea3i tiu1ebfp tu1ee5c thu00e1o du1ee1 cu00e1c ru00e0o cu1ea3n tu1eeb size phu00e1p lu00fd u0111u1ebfn thu1ec3 chu1ebf. Chu00ednh phu1ee7, cu00e1c bu1ed9, ban ngu00e0nh cu1ea7n quyu1ebft liu1ec7t hu01a1n đến u201ckhai tu1eedu201d hu1ec7 thu1ed1ng giu1ea5y phu00e9p con, giu1ea3m mu1ec7nh lu1ec7nh hu00e0nh chu00ednh u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn quyu1ec1n tu1ef1 do marketing cu1ee7a doanh nghiu1ec7p. Nhu1eefng thu1ee7 tu1ee5c xu00e1c nhu1eadn ngu00e0nh nghu1ec1 gớm doanh, buu1ed9c doanh nghiu1ec7p phu1ea3i thu00f4ng bu00e1o nuốm u0111u1ed5i ngu00e0nh nghu1ec1 khiếp doanh, tốt buu1ed9c doanh nghiu1ec7p ghi ngu00e0nh nghu1ec1 kinh doanh trong u0111iu1ec1u lu1ec7 doanh nghiu1ec7p nu00ean xem xu00e9t bu1ecf u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o quyu1ec1n tu1ef1 do sale u0111u00fang tinh thu1ea7n cu1ee7a Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p nu0103m 2020. Thu1ee9 ba,tu0103ng cu01b0u1eddng hou1ea1t u0111u1ed9ng tuyu00ean truyu1ec1n phu00e1p luu1eadt đến cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 sale vu1ec1 quyu1ec1n tu1ef1 do marketing u0111u1ec3 hu1ecd cu00f3 thu1ec3 nu1eafm bu1eaft u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu00e1c quyu1ec1n nu0103ng cu1ee7a mu00ecnh mu00e0 phu00e1p luu1eadt u0111u00e3 quy u0111u1ecbnh, bu1ea3o vu1ec7, mang đến phu00e9p thu1ef1c hiu1ec7n. Su1ef1 nu1eafm bu1eaft cu1ee7a cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 marketing cu00f3 u00fd nghu0129a ru1ea5t lu1edbn lu00e0 tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n cho cu00e1c chu1ee7 thu1ec3 thuu1eadn lu1ee3i vào tuu00e2n thu1ee7 phu00e1p luu1eadt khi gớm doanh, tru00e1nh cu00e1c ru1ee7i ro phu00e1p lu00fd. u0110iu1ec1u u0111u00f3 su1ebd thu00fac u0111u1ea9y doanh nghiu1ec7p phu00e1p triu1ec3n gu00f3p phu1ea7n vu00e0o xu00e2y du1ef1ng ghê tu1ebf u0111u1ea5t nu01b0u1edbc. u0110u1eb7c biu1ec7t, u0111iu1ec1u quan liêu tru1ecdng lu00e0 cu1ea7n phu1ea3i u0111u1ed5i mu1edbi tu01b0 duy vu00ec vu1edbi Luu1eadt mu1edbi thu00ec cu00e1ch thu1ee9c quu1ea3n lu00fd phu1ea3i hou00e0n tou00e0n cầm cố u0111u1ed5i. u0110u00f3 lu00e0 phu1ea3i quu1ea3n lu00fd theo nhu cu1ea7u cu1ee7a doanh nghiu1ec7p, chu1ee9 khu00f4ng phu1ea3i quu1ea3n lu00fd theo su1ef1 u00e1p u0111u1eb7t cu1ee7a cu01a1 quan quu1ea3n lu00fd nhu00e0 nu01b0u1edbc. Mu1ef8 LINH