Điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

      228

Bạn đang băn khoăn liệu kinh doanh thuốc thú y có cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không? Điều kiện cấp phép kinh doanh thuốc thú y như thế nào? Mã ngành nghề kinh doanh thuốc thú y là bao nhiêu? Hồ sơ, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ra sao? Thời gian của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y là bao lâu? Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y như thế nào? Nếu không gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y có bị xử phạt hành chính không? Hãy xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

Cơ sở pháp lý

Luật thú y 2015;Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y;Nghị định 123/2018/NĐ- CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản;Nghị định 119/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

1. Kinh doanh thuốc thú y có cần giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 35/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2018/NĐ-CP) quy định về điều kiện buôn bán thuốc thú y thì “Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải theo quy định tại Điều 92 của Luật thú y”. 

Theo đó, khoản 1 Điều 92 Luật Thú y 2015 có quy định: “Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải bảo đảm điều kiện là có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Như vậy, kinh doanh thuốc thú ý bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện doanh.

2. Điều kiện cấp phép kinh doanh thuốc thú y

Để có thể được cấp phép kinh doanh thuốc thú y, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 92 Luật Thú y 2015, bao gồm các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 17 Nghị định 35/2016/NĐ-CP và Nghị định 123/2018/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 17 Nghị định 35/2016/NĐ-CP, quy định thêm một số điều kiện tổ chức, cá nhân kinh doanh cần có như sau:

Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại;Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm.

3. Những mã ngành nghề kinh doanh thuốc thú y

Một số mã ngành doanh nghiệp có thể lựa phù hợp với mục đích kinh doanh thuốc thú y để làm mã ngành chính như sau:

2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu;4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chi tiết: 46492: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán thuốc thú y);4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: 47721: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ thuốc tân dược (kể cả thuốc thú y). 

Ngoài mã ngành kinh doanh chính đã lựa chọn, doanh nghiệp có quyền lựa chọn một hoặc một số mã ngành còn lại trong hệ thống mã ngành Việt Nam làm mã ngành bổ sung.

*
Điều kiện cấp phép kinh doanh thuốc thú y

4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh thuốc thú y

Để có thể đăng ký kinh doanh thuốc thú y thành công, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau đây:Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4) thông tư 51/2009/TT_BNNPTNTBản tường trình về điều kiện kinh doanh (Phụ lục 6) thông tư 51/2009/TT_BNNPTNTGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng)

5. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh thuốc thú y

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh thuốc thú y tương đối đơn giản, bao gồm 2 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên 

Bước 2: Chủ cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ đến Chi cục thú ý địa phương để được xem xét; cấp giấy phép kinh doanh thuốc thú y. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận; và trả kết quả tại phòng Hành chính thuộc Chi cục Thú y.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Thú y kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, Chi cục Thú y Cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh hoặc thông báo những điểm không đạt cho cơ sở nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu. Sau khi khắc phục những điểm không đạt, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại theo quy định.

6. Thời gian của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật Thú y 2015, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm. Doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh thì phải gia hạn giấy chứng nhận trước 3 tháng tính tới ngày hết hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

*
Thủ tục, hồ sơ làm giấy phép kinh doanh thuốc thú y

7. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y thì phải nộp đơn đăng ký gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Thú y 2015. Thời gian nộp là trước 03 tháng tính đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 96, khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 của Luật Thú y 2015, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y quy định tại khoản 2 Điều 96:

Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y;Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y quy định tại khoản 2 Điều 97:

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Ngày 3 3 Âm Là Ngày Gì ? Mùng 3 Tháng 3 Là Ngày Tết Ngày 3 Tháng 3 Là Ngày Gì

Đối với trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y quy định tại khoản 2 Điều 98: 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y;Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8. Không thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Như đã đề cập ở đầy bài viết, điều kiện tiên quyết của việc kinh doanh thuốc thú ý là bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện doanh thuốc thú y. Vậy nên, nếu doanh nghiệp không thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y mà vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 119/2013/ NĐ-CP. Cụ thể, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh thuốc thú y không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

9. Luật sư tư vấn dịch vụ xin giấy phép kinh doanh thuốc thú y

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm. Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn các điều kiện, các vấn đề pháp lý về lập và đăng ký giấy phép kinh doanh thuốc thú y bao gồm:

Soạn hồ sơ thành lậpĐại diện ủy quyền nộp hồ sơ, giải trình, nhận kết quảTư vấn các vấn đề sau thành lập doanh nghiệpTư vấn thường xuyên doanh nghiệp

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Chuyên môn vững.

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Khách hàng 0 Đồng.

Luật A+ sẵn sàng phục vụ khách hàng khó khăn về tài chính với chất lượng tốt nhất, giá không liên quan đến chất lượng, không phải mua sự tử tế, sự đúng đắn bằng tiền.

Thủ tục xin chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn nắm rõ được những điều kiện và quy trình. Qua bài viết trên, luật sư A+ tin rằng quý khách hàng có thể chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để đăng ký giấy phép kinh doanh thuốc thú y. Tuy nhiên nếu vẫn có những thắc mắc hoặc trường hợp của quý khách hàng có đôi chút khác biệt. Khiến việc làm thủ tục trở nên khó khăn hơn. Hãy liên hệ ngay với luật sư A+ để được tư vấn kỹ lưỡng hơn nhé.