Hỏi đáp hóa học

      114
hòa tan 0,1 mol Cu và 0,2 mol Fe2O3 vào v ml dd hcl 0,1M và H2SO4 0,2 M toàn diện thu được dd A. A) Tính CM các chất trong dd A. B) mang đến dd A vào...

Bạn đang xem: Hỏi đáp hóa học

*

khi rót dầu vào ly nước,ly nước sẽ như thế nào a:dầu tung ra hòa với nước b:dầu tràn xuống lòng ly c:dầu nổi lên khía cạnh nước d:không...
*

Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp khí M bao gồm hai hidrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom dư, thấy khốilượng bình đựng hỗn hợp brom tăng 2,6 gam cùng còn lại...
*

đến từ từ đến khi hết 100ml dung dịch NaCO3 1M vào 100ml dung dịch CaCl2 0,5Ma. Nêu hiện tượng kỳ lạ của thí nghiệm? lý giải hiện tượng bởi phương trình...
*

các thành phần hỗn hợp X gồm 3 este solo chức, chế tác thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng...
*

Từ các dữ kiệnH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH= -285,8kjN2O5(k) + H2O(l)  HNO3(l) ΔH= -76,6kj½ N2(k) + 3/2 O2(k) + ½ H2(k)  HNO3(l) ΔH= -174,1kjTính...

Xem thêm: Phát Minh Động Cơ Phản Hấp Dẫn Thiên Tài Của Nga Tạo Ra Diện Mạo Mới

Tinhs trở thành thiên entropil tiêu chuẩn phản ứng sau:N2H4 (l) + 2H2O2(l)  N2 (k)+ 4H2O (k)Biết S0298 (J/mol.K) 121,2 109,6 191,5 188,7
Từ các dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kjCH3OH + ½ O2  CO2 + H2O ΔH= -726,4KjTính nhiệt...
Từ các dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kj2C2H6(k) + 7O2(k)  4CO2(k) + 6H2O(l) ΔH =...
bài bác 6: bao gồm phản ứng : KClO3(r)  KCl(r) + 3/2 O2(k) ΔH = 49,4kjKClO4(r)  KC(r) l + 2 O2(k) ΔH = 33kjTính ΔH phản nghịch ứng : 4KClO3(r)  3KClO4(r) + KCl(r)
mang đến phản ứng : NH3 (k) + O2(k)  NO(k) + H2O (l)Biết : ΔH2980 (kj/mol) -46,2 0 90,4 -285,8S2980 (j/mol.K) 192,5 205 210,6 70,0a/ Tính ΔH , ΔU của...
Tính hiệu số thân hiệu ứng nhiệt đẳng tích ΔU với hiệu ứng nhiệt đẳng ápΔH của bội nghịch ứng sau sinh hoạt 25 0C:C2H5OH(l) + 3O2(k)  2CO2 (k) + 3 H2O (l) , cho...
Khử 80 g fe (III) oxit bởi Nhôm giải hòa 426,3Kj. Đốt cháy 5,4g Algiải phóng 167,4kj .Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn chỉnh của Fe2O3
cho 32,5g Zn chức năng H2SO4 loãng ở 298K,1atm bạn ta thu đượclượng nhiệt thoát ra là 70,31kj. Tính cảm giác nhiệt đẳng tích cùng hiệu ứng...
1. Tất cả hổn hợp X gồm 3 este đối chọi chức, chế tác thành từ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); vào đó, bao gồm hai axit no là...
những thẻ phổ cập nhất chất hóa học hữu cơ ×2191 hóa học vô cơ ×1756 sắt kẽm kim loại ×408 bội nghịch ứng oxi hóa - khử ×308 Este ×269 Hợp hóa học hữu cơ ×266 Sự năng lượng điện li ×212 team Halogen ×185 Oxi - diêm sinh ×167 đội nitơ ×163 Định hiện tượng bảo toàn cân nặng ×146 Axit hữu cơ ×138 thành phần cấu tạo... ×137 Hiđrocacbon ×113 Cacbon Silic ×100 links hóa học tập ×85 Andehyt ×76 Rượu ×67 cân nặng nguyên tử ×66 Điện phân ×65
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ bao gồm nhóm -COOH); trong đó, bao gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*