Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh

      67

*
Mục lục bài bác viết

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh

- Điều lệ công ty.

- danh sách thành viên.

- bạn dạng sao các sách vở và giấy tờ sau đây:

+ sách vở pháp lý của cá nhân đối với người thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ sách vở và giấy tờ pháp lý của cá thể đối với member công ty; giấy tờ pháp lý của tổ chức so với thành viên; sách vở pháp lý của cá nhân đối cùng với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên cùng văn bạn dạng cử người thay mặt theo ủy quyền;

Đối với member là tổ chức quốc tế thì phiên bản sao sách vở pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Danh sách thành viên
Danh sách người đại diện theo pháp luật

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập hoặc tham gia thành lập và hoạt động bởi nhà đầu tư nước ngoại trừ hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư chi tiêu nước kế bên theo công cụ tại luật Đầu tư và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành.

Người nộp hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp nộp làm hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty lớn đặt trụ sở chính.

3.1. Ngôi trường hợp đk trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

- tín đồ nộp hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp theo hiện tượng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp làm hồ sơ tại chống Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp lớn đặt trụ sở chính.

- Sau khi chào đón hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chống Đăng ký sale trao Giấy biên thừa nhận về việc nhận hồ sơ cho tất cả những người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký marketing cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp vào thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ phù hợp lệ.

- Trường hòa hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đk không đúng theo quy định, phòng Đăng ký marketing sẽ thông tin bằng văn bạn dạng nội dung nên sửa đổi, bổ sung cập nhật cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Trường hợp đk qua mạng năng lượng điện tử áp dụng chữ ký kết số công cộng

- bạn nộp hồ sơ kê khai thông tin, download văn bản điện tử, ký chính xác hồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và giao dịch phí, lệ phí đk doanh nghiệp theo tiến trình trên cổng thông tin tổ quốc về đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

- Sau khi ngừng việc gởi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận thấy Giấy biên nhận hồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

Xem thêm: Công Dụng Tuyệt Vời Và Những Điều Cần Tránh Khi Ăn Dưa Bở Có Tốt Không

- Trường thích hợp hồ sơ đủ đk cấp đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký marketing thực hiện nay cấp đk doanh nghiệp cùng thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hòa hợp hồ sơ không đủ đk cấp đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

3.3. Trường hợp đk qua mạng điện tử áp dụng Tài khoản đk kinh doanh

- người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử với ký tuyệt đối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và giao dịch phí, lệ phí đk doanh nghiệp theo tiến trình trên cổng thông tin giang sơn về đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường vừa lòng ủy quyền thực hiện thủ tục đk doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải bao gồm thông tin tương tác của tín đồ ủy quyền nhằm xác thực việc nộp hồ nước sơ đk doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

- Sau khi hoàn thành việc giữ hộ hồ sơ đăng ký, tín đồ nộp làm hồ sơ sẽ cảm nhận Giấy biên nhấn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tin tức điện tử.

- phòng Đăng ký marketing cấp đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường vừa lòng hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho bạn về câu hỏi cấp đk doanh nghiệp. Trường thích hợp hồ sơ không đủ điều kiện, chống Đăng ký marketing gửi thông tin qua mạng tin tức điện tử cho bạn để yêu cầu sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

+ chào làng nội dung đăng ký doanh nghiệp

- vấn đề đề nghị chào làng nội dung đk doanh nghiệp được tiến hành tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp. Câu chữ công bố bao gồm các câu chữ Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp và tin tức về ngành, nghề ghê doanh.

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

- Phí chào làng nội dung đk doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

- Miễn lệ phí so với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký ra đời trên cơ sở biến hóa từ hộ ghê doanh.

- người nộp hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời gian nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đk doanh nghiệp rất có thể được nộp thẳng tại phòng Đăng ký marketing hoặc gửi vào tài khoản của phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp ko được hoàn trả cho khách hàng trong trường hợp công ty lớn không được cấp đk doanh nghiệp. Trường hợp công ty lớn không được cấp đk doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 23, 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Thông bốn 47/2019/TT-BTC; Phụ lục I phát hành kèm theo ra quyết định 885/QĐ-BKHĐT; Phụ lục I.3, I.6, I.10 phát hành kèm theo Thông tứ 01/2021/TT-BKHĐT.