Công tác kế toán tài chính ở các đơn vị bao giờ cũng bắt nguồn từ chứng từ nơi bắt đầu và ngừng bằng hệ thống báo cáo kế toán thông qua quy trình ghi chép, theo dõi, đo lường và giải pháp xử lý số liệu trong hệ thống sổ kế toán.

Bạn đang xem: Hình thức kế toán áp dụng

Việc quy định đề xuất mở những một số loại sổ kế toán tài chính nào để phản ánh các đối tượng người dùng của kế toán, kết cấu của từng một số loại sổ, trình tự; phương pháp ghi sổ với mối liên hệ giữa các loại sổ nhằm bảo đảm vai trò, chức năng và nhiệm vụ của kế toán được gọi là hiệ tượng kế toán.

Theo cơ chế kế toán hiện hành, bao gồm 5 bề ngoài kế toán mà các đơn vị ghê tế hoàn toàn có thể chọn áp dụng. Các bề ngoài kế toán hiện tại hành bao gồm:

– hình thức Nhật ký – Sổ cái

– hình thức Nhật ký kết chung

– hình thức Chứng tự ghi sổ

– bề ngoài Nhật ký – hội chứng từ

– bề ngoài kế toán trên trang bị vi tính.

Việc áp dụng vẻ ngoài kế toán này hay hình thức kế toán khác là tuỳ ở trong vào quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của các doanh nghiệp và lao lý về đối tượng người tiêu dùng mà đơn vị kế toán sàng lọc cho phù hợp.

Nhưng cần xem xét là khi đang chọn hình thức kếtoán nào để áp dụng trong đơn vị chức năng thì tốt nhất thiết yêu cầu tuân theo các nguyên tắc cơ phiên bản của bề ngoài kế toán đó, ko được áp dụng chắp vá tuỳ tiện thể giữa hình thức nọ với vẻ ngoài kia theo kiểu riêng của mình.

2. Vẻ ngoài Nhật ký kết Sổ cái 

  2.1. Những loại sổ kế toán 

Các nhiều loại sổ kế toán của bề ngoài Nhật ký kết – Sổ cái bao gồm các một số loại sổ sách đa số sau đây:

– Nhật ký – Sổ cái:

Nhật ký kết – Sổ cái là một trong những quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất, gồm sự kết hợp nghiêm ngặt giữa phần Nhật cam kết để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài thiết yếu phát sinh theo trình tự thời gian, với phần Sổ dòng để phân loại các nghiệp vụ kinh tế đó theo những tài khoản kế toán.

Nhật ký kết – Sổ cái bao gồm nhiều trang, mỗi trang có 2 phần: một phần dùng làm cho sổ nhật cam kết gồm những cột: ngày tháng, số hiệu của triệu chứng từ, trích yếu nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính và số tiền.

Phần dùng làm sổ cái được phân chia ra nhiều cột, từng cột ghi một tài khoản, trong những cột phệ (ghi một tài khoản) lại chia 2 cột nhỏ dại để ghi mặt Nợ với bên gồm của tài khoản đó. Số lượng cột bên trên sổ nhiều hay ít dựa vào vào con số các tài khoản phải thực hiện (xem chủng loại Nhật ký kết – Sổ cái).

– các sổ với thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ và thẻ kế toán chi tiết trong hình thức Nhật ký kết – Sổ mẫu gồm:

+ Sổ thẻ kế toán cụ thể tài sản cố định, khấu hao tài sản thắt chặt và cố định và vốn khiếp doanh.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết nguyên trang bị liệu, vẻ ngoài dụng cụ, thành phẩm hàng hoá.

+ Sổ kế toán cụ thể các nhiều loại vốn bằng tiền (như: sổ quỹ tiền mặt, tiền gìn bank và vốn bởi tiền khác).

+ Sổ chi tiết tiền vay (vay ngắn hạn ngân hàng, vay lâu năm ngân hàng

+ Sổ hoặc thẻ nói toán cụ thể các nghiệp vụ thanh toán, giao dịch với bạn bán, fan nhận thầu, tín đồ mua, tín đồ đặt hàng, sổ chi tiết các khoản buộc phải thu, cần trả và những khoản giao dịch thanh toán trong nội bộ, giao dịch thanh toán với bên nước và các nghiệp vụ giao dịch khác yên cầu phải theo dõi bỏ ra tiết.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết giá thành sản xuất và phí tổn tổn lưu thông.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết chi tiêu vốn đầu tư cơ bản và cung cấp phát đầu tư chi tiêu cơ bản.

+ Sổ hoặc thẻ kế toán cụ thể các khoản khác tuỳ theo yêu ước quản lý.

Nội dung cùng kết cấu của những sổ với thẻ kế toán chi tiết phụ nằm trong vào tính chất của các đối tượng người sử dụng hạch toán với yêu ước thu nhận những chỉ tiêu phục phụ công tác quản lý và lập báo cáo.

Danh mục những loại sổ, mẫu biểu và phương thức ghi chép từng một số loại sổ được nêu rõ và cụ thể ở các sách lí giải thực hiện chính sách kế toán.

2.2. Trình trường đoản cú ghi sổ.

*
*
*
*
*

Hình thức tầm thường từ ghi sổ kế toán tất cả có các sổ kế toán đa số sau đây:

– Sổ cái:

Sổ loại là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng làm tập hòa hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chủ yếu phát sinh theo những khoản tổng hợp. Sổ dòng thường là sổ đóng góp thành quyển, mở đến từng năm: trong số đó mỗi thông tin tài khoản được nói riêng một trang hoặc một số trong những trang tuỳ theo con số nghiệp vụ ghi chép ít xuất xắc nhiều.

Trường vừa lòng một thông tin tài khoản phải dùng một trong những trang thì cuối từng trang đề xuất cộng toàn bô theo từng cột và đưa sang đầu trang sau.

Cuối mỗi kỳ kế toán yêu cầu khoá sổ, cùng số gây ra Nợ với số phát sinh Có, rút số dư của từng tài khoản để triển khai căn cứ lập bảng bằng vận số phát sinh cùng các report kế toán.

– Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sổ đk chứng trường đoản cú ghi sổ là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng làm đăng ký kết tổng số tiền của tất cả các bệnh từ ghi sổ theo trình tự thời hạn (nhật ký).

Nội dung đa số của sổ này còn có các cột: Số hiệu, tháng ngày của hội chứng từ ghi sổ. Ngoài mục tiêu đăng ký những chứng từ ghi sổ phát sinh theo trình trường đoản cú thời gian, sổ đk chứng tự ghi sổ còn dùng để thống trị các bệnh từ ghi sổ với kiểm tra so sánh với tổng số tiền đã ghi trên các tài khoản kế toán.

Sổ đk chứng từ ghi sổ mở cho tất cả năm, cuối mỗi kỳ đề nghị cộng số gây ra trong cả kỳ để triển khai căn cứ đối chiếu với bảng phẳng phiu số phát sinh.

– những sổ hoặc thẻ kế toán đưa ra tiết:

Sổ với thẻ kế toán cụ thể trong bề ngoài chứng tự ghi sổ cũng giống như như hình thức Nhật ký – Sổ dòng và hình thức nhật cam kết chung. Ba vẻ ngoài nêu trên phần nhiều các sổ thẻ cụ thể dùng bình thường nhau.

Tuỳ theo yêu thương cầu làm chủ đối với từng nội dung kinh tế tài chính mà kế toán tài chính mở các sổ phù hợp như: sổ chi tiết tài sản nạm định, nguyên đồ vật liệu, sản phẩm hoá, thành phẩm, doanh thu, chi phí; sổ quan sát và theo dõi từng một số loại vốn bởi tiền, sổ cụ thể tiền vay, những khoản nên thu, bắt buộc trả…

Người ta cần mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết đối với từng tài khoản đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu quản lý.

Trong hình thức kế toán bệnh từ ghi sổ, địa thế căn cứ để ghi những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào những sổ kế toán tài chính tổng hợp là những chứng từ bỏ ghi sổ.

Chứng trường đoản cú ghi sổ là loại triệu chứng từ dùng để làm tập hòa hợp sớ liệu của hội chứng từ cội theo từng loại sự việc và ghi rõ câu chữ vào sổ cho từng vấn đề ấy (ghi Nợ thông tin tài khoản nào, đối ứng với mặt Có của rất nhiều tài khoản nào, hoặc trái lại – xem mẫu hội chứng từ ghi sổ).

Chứng từ ghi sổ hoàn toàn có thể lập mang lại từng triệu chứng gốc, hoặc rất có thể lập mang lại nhiều bệnh từ gốc bao gồm nội dung tài chính giống nhau với phát sinh tiếp tục trong tháng.

Trong trường phù hợp lập nhiều hội chứng từ cội kế toán phải khởi tạo bảng tổng hợp bệnh từ cội để dễ dàng cho câu hỏi lập bệnh từ ghi sổ. Bảng tổng hợp hội chứng từ cội lập cho từng loại nghiệp vụ và có thể định kỳ 5

– 10 ngày lập một lần, hoặc lập một bảng luỹ kế cho tất cả tháng, trong các số ấy các nghiệp vụ tài chính phát sinh vừa ghi chép theo trình từ bỏ thời gian, vừa mới được phân các loại theo các tài khoản đối ứng. Vào cuối tháng (hoặc định kỳ) địa thế căn cứ vào bảng tổng hợp hội chứng từ nơi bắt đầu lập những chứng từ bỏ ghi sổ.

4.2. Trình từ ghi sổ

Trình từ ghi chép sổ kế toán trong hình thức chứng từ bỏ ghi sổ như sau:

Hàng ngày nhân viên kế toán phụ trách tăng phần hành địa thế căn cứ vào các chứng từ cội đã đánh giá lập những chứng trường đoản cú ghi sổ.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh các và hay xuyên, chứng gốc sau thời điểm kiểm tra được ghi vào bảng tổng hợp bệnh từ gốc, cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào báng tổng hợp triệu chứng từ gốc, lập những chứng tự ghi sổ.

Chứng tự ghi sổ sau khi lập hoàn thành được chuyển mang lại kế toán trưởng (hoặc người được kế toán tài chính trưởng uỷ quyền) ký duyệt rồi gửi cho phần tử kế toán tổng hòa hợp với không thiếu thốn chứng tự gốc kèm theo để phần tử này ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với ghi vào sổ cái.

Cuối tháng khoá sổ tính ra tổng cộng tiền của những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào thời điểm tháng trên sổ đk chứng từ bỏ ghi sổ cùng tổng số tạo ra Nợ, tổng số vạc sinh có của từng thông tin tài khoản trên sổ cái, tiếp đó địa thế căn cứ vào sổ chiếc lập bảng cân đối số phát sinh.

Đối cùng với những thông tin tài khoản có mở những sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau thời điểm sử dụng nhằm lập triệu chứng từ ghi sổ với ghi vào những sổ sách kế toán tổng hợp, được chuyển cho các thành phần kế toán chi tiết có liên quan để ghi vào các sổ hoặc thẻ kế toán cụ thể theo yêu mong quản lý.

Cuối tháng cộng những sỏ hoặc thẻ kế toán cụ thể theo từng nội dung kế tiếp lập những bảng tổng hợp chi tiết và kiểm tra so sánh giữa các bảng tổng hợp chi tiết với những tài khoản trên sổ cái.

Sau khi kiểm tra so sánh khớp đúng tổng số tạo ra Nợ và tổng số phát sinh gồm của tất cả các tài khoản tổng vừa lòng trên bảng bằng vận số gây ra với tổng số tiền tài sổ đăng ký chứng từ bỏ ghi sổ và các đối chiếu đúng cùng hợp logíc, số liệu trên bảng bằng vận số phân phát sinh, sổ cái, các bảng tổng hợp cụ thể và những tài liệu liên quan dùng làm địa thế căn cứ để lập các báo cáo kế toán.

5. Bề ngoài kế toán nhật ký bệnh từ

Hình thức kế toán nhật ký chứng từ khác với các hình thức kế toán khác, bề ngoài kế toán nhật ký chứng từ vâng lệnh theo một số trong những nguyên tắc chủ yếu sau đây:

– Mở sổ kế toán tài chính theo vế Có của những tài khoản kết phù hợp với việc phân tích những nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên bao gồm của mỗi tài khoản đối ứng với Nợ các tài khoản liên quan.

– Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian với bài toán phân loại các nghiệp vụ tài chính đó theo nội dung kinh tế (trên tài khoản kế toán).

– phối hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với việc hạch toán cụ thể của đại phần tử các thông tin tài khoản trên và một sổ kế toán với trong cùng một quy trình ghi chép.

Xem thêm: Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Là Gì? Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hiện Hành

– kết hợp việc ghi chép kế toán hàng ngày với việc tập đúng theo dần những chỉ tiêu ghê tế quan trọng cho công tác thống trị và lập báo cáo.

– Dùng những mẫu sổ in sẵn quan hệ nam nữ đối ứng tiêu chuẩn của tài khoản và những chỉ tiêu hạch toán cụ thể các tiêu chuẩn báo biểu quy định.

  5.1. Các loại sổ kế toán 

Những sổ sách kế toán hầu hết được thực hiện trong hiệ tượng kế toán nhật ký hội chứng từ bao gồm:

  – Nhật ký triệu chứng từ.

Nhật ký triệu chứng từ là sổ kế toán tài chính tổng đúng theo kết hợp khối hệ thống các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và phân các loại theo văn bản kinh tế.

Nhật ký triệu chứng từ được mở theo vế gồm của tài khoản, đối ứng với Nợ những tài khoản liên quan.

Nhật ký bệnh từ mở cho tất cả các tài khoản, có thể mở một nhật ký bệnh từ cho 1 tài khoản, hoặc mở một nhật ký hội chứng từ để dùng chung cho một số tài khoản gồm nội dung kinh tế giống nhau, hay gồm quan hệ mật thiết với nhau.

Khi mở nhật ký chứng từ dùng phổ biến cho các tài khoản, thì trên nhật ký hội chứng từ đó, số liệu phát sinh của mỗi thông tin tài khoản được phản bội ánh riêng lẻ ở một trong những dòng hoặc một trong những cột cho từng tài khoản.

Nhật ký chứng từ chỉ tập thích hợp số phát sinh bên bao gồm của tài khoản, phân tích theo những tài khoản đối ứng Nợ. Riêng đối với các nhật ký chứng từ ghi Có các tài khoản thanh toán để giao hàng yêu ước phân tích và kiểm tra, kế bên phần chính dùng làm phả ánh số phân phát sinh bên Có, còn tồn tại thể sắp xếp thêm những cột để phản ảnh số tạo nên Nợ.

Nhật ký triệu chứng từ mở theo từng tháng, không còn mỗi tháng yêu cầu khoá sổ nhật ký bệnh từ cũ cùng mở nhật ký bệnh từ mới cho tháng tiếp theo.

Mỗi lần khoá sổ cũ, mở sổ mới yêu cầu chuyển tổng thể số dư quan trọng sang sổ mới. Nhật ký bệnh từ đề nghị mở theo các mẫu biểu quy định, bao gồm 10 chủng loại biểu quy định, tự Nhật ký bệnh từ số 1.. Mang đến số 10.

Cơ sở dữ liệu duy nhất để ghi vào sổ loại là nhật ký bệnh từ, theo bề ngoài này từng tháng chỉ ghi vào sổ mẫu 1 lần vào ngày cuối tháng, ghi thứu tự từ nhật ký triệu chứng từ số 1,2,… mang đến số 10.

– Bảng kê:

Bảng kê được thực hiện trong trường hợp, khi những chỉ tiêu hạch toán chi tiết của một vài tài khoản ko thể kết hợp trực tiếp bên trên nhật ký chứng từ được.

Khi áp dụng bảng kê thì triệu chứng gốc cùng các loại trước hết được ghi vào bảng kê vào cuối tháng cộng số liệu của các bảng kê được chuyển vào nhật ký triệu chứng từ có liên quan. Bảng kê nhiều phần mở theo vế gồm của tài khoản.

Riêng đối với các nhiệm vụ về vốn bởi tiền, bảng kê được mở theo vế Nợ. Đối cùng với bảng kê dùng để theo dõi các nghiệp vụ thanh toán, quanh đó số tạo nên Có, còn phản ảnh số tạo ra Nợ, số dư vào đầu kỳ và số dư thời điểm cuối kỳ của từng tài khoản cụ thể theo từng khách hàng nợ, chủ nợ, từng khoản thanh toán.

– Sổ cái:

Sổ mẫu là sổ kế toán tổng vừa lòng mở cho cả năm, mỗi trang sổ dùng cho một tài khoản, trong những số ấy phản ánh số phát sinh Nợ, số vạc sinh bao gồm và số dư cuối tháng.

Số phân phát sinh có của mỗi thông tin tài khoản được ghi vào sổ dòng lấy tự nhật ký triệu chứng từ ghi có tài khoản đó, số phát sinh Nợ được bội phản ánh chi tiết theo từng thông tin tài khoản đối ứng tất cả lấy từ các nhật ký chứng từ tất cả liên quan, sồ mẫu chỉ ghi một lần vào ngày cuối tháng sau khoản thời gian đã khoá sổ kiểm tra đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ.

– Sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết:

Trong vẻ ngoài kế toán nhật ký triệu chứng từ, việc hạch toán chi tiết của đại bộ phận các thông tin tài khoản được thực hiện phối hợp ngay trên các nhật ký bệnh từ hoặc bảng kê của những tài khoản đó do vậy chưa phải mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết riêng.

Đối với gia tài cố định, vật tư hàng hoá, kết quả và chi phí sản xuất rất cần được nắm chắc tình hình biến động tiếp tục và cụ thể theo từng loại, từng thứ, từng đối tượng, hạch toán cả về con số lẫn giá bán trị buộc phải không thể bội phản ánh kết hợp đấy đủ trong Nhật ký chứng từ cùng bảng kê được mà cần phải mở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết riêng.

Trong trường đúng theo này kế toán căn cứ vào yêu thương cầu quản lý và điều kiện cụ thể để mở sổ, thẻ mang lại phù hợp. Lúc mở sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết, thời điểm cuối tháng căn cứ vào sổ thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp cụ thể theo từng tài khoản tổng đúng theo để so sánh với sổ các và với những nhật ký triệu chứng từ, bảng kê tất cả liên quan.

Căn cứ nhằm ghi vào sổ sách kế toán hầu hết trong hình thức nhật ký bệnh từ là những chứng trường đoản cú gốc. Tuy nhiên, để dễ dàng và hợp lý các bước ghi chép kế toán hàng ngày còn sử dụng hai loại chứng từ tổng hợp thông dụng là bảng phân bổ và tờ khai chi tiết.

Bảng phân chia được dùng cho những loại giá thành phát sinh các lần và liên tục như đồ dùng liệu, tiền lương, hoặc đòi hỏi phải giám sát phân bổ như khấu hao tài sản thắt chặt và cố định phân bổ vật thấp tiền mau hỏng, phân bổ lao vụ tiếp tế phụ.

Khi thực hiện bảng phân chia thì chứng từ cội trước không còn được ghi vào bảng phân bổ, vào cuối tháng số liệu sinh hoạt bảng phân chia được ghi vào bảng kê với nhật ký triệu chứng từ tất cả liên quan.

Tờ kê cụ thể cũng là loại triệu chứng từ dùng làm tổng hợp và phân loại hội chứng từ gốc. Lúc sử dụng những tờ kê chi tiết thì số liệu từ chứng từ gốc trước không còn được ghi vào tờ kê chi tiết cuối tháng số liệu của các tờ kê cụ thể được ghi vào các nhật ký chứng từ và bảng kê liên quan.

5.2. Trình từ bỏ ghi sổ

Trình từ bỏ ghi chép kế toán trong hiệ tượng nhật ký triệu chứng từ như sau:

Hàng ngày địa thế căn cứ vào những chứng từ nơi bắt đầu đã được kiểm soát lấy số liệu ghi trực tiếp vào nhật ký hội chứng từ hoặc bảng kê gồm liên quan.

Trường hợp ghi hằng ngày vào bảng kê thì thời điểm cuối tháng phải chuyển số liệu tổng của bảng kê vào nhật ký hội chứng từ.

Đối với những loại ngân sách chi tiêu sản xuất hoặc giữ thông) phát sinh các lần hoặc mang tính chất chất phân bổ, thì các chứng từ nơi bắt đầu trước không còn được tập hợp với phân loại trong số bảng phân bổ, tiếp nối lấy số liệu của bảng phân chia ghi vào bảng kê với nhật ký hội chứng từ bao gồm liên quan vào cuối tháng khoá sổ các nhật ký chứng từ, kiểm tra so sánh số liệu trên những nhật ký chứng từ trong khi thấy khớp đúng ra logíc thi đem số liệu của những nhật ký hội chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái.

Đối với những tài khoản buộc phải mở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau khoản thời gian ghi vào nhật ký hội chứng từ, hoặc bảng kê được đưa sang các thành phần kế toán chi tiết để ghi vào sổ hoặc thẻ kế toán bỏ ra tiết.

Cuối tháng, cộng những sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết, lập các bảng tổng hợp cụ thể theo từng thông tin tài khoản để so sánh với sổ cái.

Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu sinh sống sổ loại và một số trong những chỉ tiêu cụ thể trong nhật ký triệu chứng từ, bảng kê và những bảng tổng hợp cụ thể là cửa hàng để lập bảng bằng phẳng kế toán và các report kế toán khác.

  6. Bề ngoài kế toán trên sản phẩm vi tính 

  6.1 Đặc trưng cơ bạn dạng và các loại sổ kế toán tài chính của hình thức kế toán trên vật dụng vi tính 

Đặc trưng cơ bạn dạng của hiệ tượng kế toán trên sản phẩm công nghệ vi tính là các bước kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên trang bị vi tính.

Phần mượt kế toán được thiết kế với theo cơ chế của 1 trong những bốn vẻ ngoài kế toán hoặc phối hợp các bề ngoài kế toán biện pháp trên đây.

Phần mềm kế toán không hiển thị khá đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, không phải ìn được đấy đầy đủ sổ kế toán tài chính và báo cáo tài thiết yếu theo quy định.

– các loại sổ cửa vẻ ngoài kế toán trên thiết bị vi tính: ứng dụng kế toán được thiết kế với theo vẻ ngoài kế toán nào sẽ có được các loại sổ của hình thức kế toán đó tuy nhiên không hoàn toàn giống mẫu mã sổ kế toán ghi bằng tay.

Đối với hình thức kế toán trên trang bị vi tính các loại sổ khôn xiết đa dạng, phong phú, đặc biệt quan trọng các sổ kế toán đưa ra tiết. Tuỳ theo yêu thương cầu quản lý mà kế toán tài chính sử dụng những loại sổ, in ấn tàng trữ cho phù hợp.

6.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài kế toán trên thứ vi tính 

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán tài chính cùng một số loại đã được kiểm tra, được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, khẳng định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi gồm để nhập tài liệu vào trang bị vi tính theo những bảng, biểu có thiết kế sẵn trên ứng dụng kế toán.

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động hóa nhập vào sổ kế toán tài chính tổng vừa lòng (Sổ loại hoặc Nhật ký – Sổ dòng ) và các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán tiến hành các làm việc khoá sổ (cộng sổ) cùng lập report tài chính.

Việc so sánh giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn bảo vệ chính xác, chân thực theo tin tức đã được nhập trong kỳ. Tín đồ làm kế toán có thể kiểm tra, so sánh số liệu giữa sổ kế toán tài chính với report tài chính sau khoản thời gian đã in ra giấy.

Thực hiện nay các thao tác để in báo cáo tài thiết yếu theo quy định.

Cuối tháng, thời điểm cuối năm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán cụ thể dượt in ra giấy, đóng thành quyển và tiến hành các thủ tục pháp lý theo nguyên tắc về sổ kế toán tài chính ghi bằng tay.