Hình thức đầu tư bt

      48
BTO là hình thức đầu tư: Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành (Build – Transfer – Operation). Dự án đầu tư BTO là hình thức đầu tư ký hợp đồng giữa cơ quan nhà nước với tinhte.edu.vn để tiến hành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như thi công, lắp đặt hệ thống vận hành. Khi hoàn thành xong công trình thì tinhte.edu.vn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi chuyển giao xong thì tinhte.edu.vn mới được vận hành, khai thác kinh doanh nhà máy xử lý nước đó trong thời hạn nhất định nhằm thu hồi vốn và thu được lợi nhuận từ việc đầu tư xây dựng công trình.tinhte.edu.vn được quyền trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh bán, cung cấp nước sạch cho hộ dân, cơ sở sản xuất trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng BTO và phải phù hợp với các quy định của pháp luật.Cơ quan nhà nước dành cho tinhte.edu.vn thời hạn nhất định để thu hồi vốn và tìm kiếm lợi nhuận sau khi nhà đầu tư đã chuyển giao công trình mà mình xây dựng cho Nhà nước.

Bạn đang xem: Hình thức đầu tư bt

*

Ngoài BTO thì tinhte.edu.vn còn có thể đầu tư bằng các hình thức nào khác ?

Hình thức BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước với tinhte.edu.vn để tiến hành xây dựng các dự án, công trình trạm, nhà máy xử lý nước sạch. BT được viết tắt từ Build – Transfer, có nghĩa là Xây dựng – Chuyển giao.Theo đó thì tinhte.edu.vn sẽ tiến hành chuyển giao cơ sở hạ tầng nhà máy mà mình xây dựng cho Nhà nước và không được tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các nhà máy đó. Nhà nước sẽ tiến hành thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tưtinhte.edu.vn hoặc sẽ tạo điều kiện để tinhte.edu.vn thực hiện các dự án đầu tư khác để có thể thu hồi các khoản vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn lợi nhuận từ việc đó.tinhte.edu.vn sẽ tiến hành thành lập doanh nghiệp BT để tổ chức, quản lý kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý đó.

Phân biệt các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT

Nhìn chung, ba hình thức đầu tư trên đều có những đặc điểm giống nhau, đó là:

– Đều là những hình thức đầu tư theo hợp đồng đầu tư, đối tượng của hợp đồng là những công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng được Nhà nước khuyến khích thực hiện.

– Chủ thể ký kết hợp đồng đều bao gồm một bên là tinhte.edu.vn, bên còn lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hình thức hợp đồng đều phải được lập thành văn bản và theo các nội dung được quy định tại Bộ luật Dân sự hiện hành.

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Sài Gòn Mia ™ Trung Sơn, Bán Căn Hộ Chung Cư Tại Saigon Mia (10/2021)

*

Điều kiện để triển khai hợp đồng BOT, BTO và BT

Việc triển khai 3 hình thức hợp đồng trên đều phải thông qua đấu thầu. Và Chính phủ sẽ đưa ra quy định về đấu thầu cho từng loại công trình dựa trên Luật Đấu thầu của Việt Nam.

Đấu thầu công khai sẽ tuyển chọn đơn vị thực hiện đáp ứng đủ điều kiện thực thi hợp đồng. Cho dù được thực hiện theo bất kỳ hình thức nào thì công trình vẫn chịu sự giám sát chất lượng từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mọi quy định về thu phí hay thời gian sẽ tuân thủ theo sự thoả thuận và thống giữa 2 bên ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Tại Việt Nam, các công trình triển khai theo hợp đồng BOT hay BTO đang diễn ra ngày càng nhiều. Các hình thức này ra đời sẽ giúp giải toả không ít áp lực về ngân sách đầu tư xây dựng cho Chính phủ. Đồng thời, việc chọn lựa các đơn vị nhà thầu tư nhân trong và ngoài nước đủ năng lực đấu thầu và thu phí sẽ giúp quá trình cạnh tranh chất lượng diễn ra mạnh mẽ. Từ đó mở ra điều kiện tốt nhất về các công trình cơ sở hạ tầng cho người dân.

Hiện nay, các công trình thực hiện theo hình thức BOT, BTO, BT nhiều nhất đó là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội,… Có một số ít công trình được thực hiện cho việc đầu tư du lịch, giải trí ở những vùng có điểm du lịch nổi tiếng. Và hầu như ở các địa phương có điều kiện kinh tế phát triển hay vùng kinh tế lớn đều có các công trình BOT, BTO và BT được thực thi.

Với đội ngũ nhân sự, đối tác nhiều kinh nghiệm cũng như tiềm lực tài chính vững mạnh của công ty, tinhte.edu.vn đã xác định ngay từ đầu thành lập sẽ phát triển theo hướng tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, trạm xử lý nước cấp, nước thải,… Qua đó, không chỉ mang lại lợi nhuận cho công ty mà còn góp phần đóng góp vào việc cải tạo và phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.