Hạch toán theo quyết định 48

      202
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH ----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 48/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ cơ chế kế toán và truy thuế kiểm toán và Chánh Văn phòng bộ Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hạch toán theo quyết định 48

phát hành “Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa” áp dụngcho toàn bộ các doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ và vừa thuộc đầy đủ lĩnh vực, hồ hết thànhphần kinh tế trong toàn nước là công ty trọng trách hữu hạn (TNHH), công ty cổphần, doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác và ký kết xã. Chính sách Kế toánDoanh nghiệp nhỏ dại và vừa, tất cả 5 phần:

Phần đầu tiên - chính sách chung;

Phần lắp thêm hai - khối hệ thống tài khoảnkế toán;

Phần thứ cha - hệ thống báo cáotài chính;

Phần thứ bốn - cơ chế chứng từ bỏ kếtoán;

Phần thứ năm - cơ chế sổ kế toán.

Điều 2. những doanhnghiệp nhỏ tuổi và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa” ban hànhtheo quyết định này, triển khai nghiên cứu, ví dụ hoá và áp dụng chế độ kếtoán, những quy định rõ ràng về nội dung, cách áp dụng danh mục các tài khoản,chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn bề ngoài sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với điểm lưu ý sản xuất, kinh doanh, yêu thương cầuquản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình doanh nghiệp. Trường hợp có sửađổi, bổ sung Tài khoản cấp cho 1, cung cấp 2 hoặc sửa đổi report tài chính phải có sựthoả thuận bởi văn bản của bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp tất cả quy mô nhỏ tuổi và vừalà doanh nghiệp con đang thực hiện cơ chế kế toán theo quy định của chúng ta mẹ.

Các doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ tuổi và vừathuộc nghành nghề đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán... được ápdụng chế độ kế toán đặc thù do cỗ Tài chính phát hành hoặc đồng ý cho ngànhban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng công báo.

Điều 6. cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc tw phối hợpvới các ngành có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khuyên bảo và kiểm soát thực hiện chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ tuổi vàvừa ở những đơn vị trên địa bàn quản lý.

Vụ trưởng Vụ chính sách kế toán với Kiểmtoán, Tổng viên trưởng Tổng cục thuế, Chánh văn phòng và công sở Bộ, cục trưởng viên tàichính công ty và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướngdẫn, đánh giá và thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - Văn phòng bao gồm phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng TW Đảng; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ; cơ quan thuộc bao gồm phủ; - Toà án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - UBND, Sở Tài chính, viên thuế những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Cục chất vấn văn bản (Bộ tư pháp); - Hội kế toán tài chính và kiểm toán Việt Nam; - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; - các Công ty kế toán, kiểm toán; - Công báo; - trang web của bao gồm phủ; - những đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - lưu giữ VT (2 bản), Vụ CĐKT &KT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Văn Tá

Phần thứnhất:

QUYĐỊNH CHUNG

1. "Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng chotất cả các doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ và vừa thuộc phần đa lĩnh vực, hồ hết thành phầnkinh tế vào cả nước, bao gồm: Công ty trọng trách hữu hạn (TNHH), doanh nghiệp cổphần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tứ nhân và hợp tác ký kết xã.

Các doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ tuổi và vừathuộc nghành nghề đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, triệu chứng khoán... được ápdụng cơ chế kế toán đặc điểm do cỗ Tài chính ban hành hoặc đồng ý cho ngànhban hành.

Các doanh nghiệp bé dại và vừa là công tycon thực hiện cơ chế kế toán theo quy định của chúng ta mẹ.

Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa vận dụng chế độkế toán này nếu mong muốn sửa đổi, bổ sung cập nhật thì nên được sự thuận tình bằngvăn bạn dạng của cỗ Tài chính trước khi thực hiện.

2. cơ chế kế toán doanh nhiệp nhỏ tuổi và vừa được xây dựng trêncơ sở áp dụng không thiếu 7 chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính thông dụng, áp dụng không vừa đủ 12chuẩn mực kế toán với không áp dụng 7 chuẩn chỉnh mực kế toán vì chưng không tạo ra ởdoanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa hoặc vị quá tinh vi không tương xứng với công ty lớn nhỏvà vừa (Bảng kèm theo).

2.1. Các chuẩn chỉnh mực kếtoán vận dụng đầy đủ

STT

Số hiệu với tên chuẩn chỉnh mực

1

CM số 01 - chuẩn mực chung

2

CM số 05 - bđs nhà đất đầu tư

3

CM số 14 - lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác

4

CM số 16 - túi tiền đi vay

5

CM số 18 - các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

6

CM số 23 - các sự kiện phát sinh sau ngày xong xuôi kỳ kế toán năm

7

CM số 26 - tin tức về các bên liên quan

2.2. Các chuẩnmực kế toán vận dụng không đầy đủ

STT

Số hiệu và tên chuẩn mực

Nội dung không áp dụng

1

CM số 02- sản phẩm tồn kho

Phân bổ giá thành sản xuất chung cố định theo công suất bình thường máy móc thiết bị.

2

CM số 03- TSCĐ hữu hình

Thời gian khấu hao và cách thức khấu hao.

3

CM số 04 TSCĐ vô hình

4

CM số 06 - mướn tài sản

Bán và thuê lại gia sản là mướn hoạt động.

5

CM số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Phương pháp vốn nhà sở hữu.

6

CM số 08- thông tin tài bao gồm về những khoản vốn góp liên doanh

- cách thức vốn chủ sở hữu;

- trường hợp mặt góp vốn liên kết kinh doanh góp vốn bằng tài sản, nếu bên góp vốn liên kết kinh doanh đã gửi quyền sở hữu gia sản thì bên góp vốn liên kết kinh doanh chỉ được hạch toán phần lãi hoặc lỗ có thể xác định tương ứng cho phần ích lợi của những bên góp vốn liên kết kinh doanh khác;

- ngôi trường hợp bên góp vốn liên kết kinh doanh bán tài sản cho liên doanh: Nếu mặt góp vốn liên doanh đã chuyển quyền sở hữu gia sản và tài sản này được liên doanh giữ lại chưa bán ra cho bên trang bị ba độc lập thì bên góp vốn liên kết kinh doanh chỉ được hạch toán phần lãi hoặc lỗ có thể xác định tương xứng cho phần lợi ích của các bên góp vốn liên doanh khác. Nếu liên kết kinh doanh bán gia tài này cho mặt thứ ba chủ quyền thì mặt góp vốn liên kết kinh doanh được ghi nhấn phần lãi, lỗ thực tiễn phát sinh từ nhiệm vụ bán gia sản cho liên doanh.

7

CM số 10- Ảnh hưởng của việc chuyển đổi tỷ giá ân hận đoái

Chênh lệch tỷ giá tạo ra khi đưa đổi báo cáo tài bao gồm của các đại lý ở nước ngoài.

8

CM số 15 - phù hợp đồng xây dựng

Ghi dấn doanh thu, giá cả hợp đồng thiết kế trong trường hợp công ty thầu được thanh toán giao dịch theo giai đoạn kế hoạch.

9

CM số 17- Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Thuế các khoản thu nhập hoãn lại.

10

CM số 21- Trình bày báo cáo tài chính

Giảm bớt các yêu cầu trình bày trong báo cáo.

11

CM số 24 - report lưu chuyển tiền tệ

Chỉ khuyến khích vận dụng chứ không nên

12

CM số 29 – chuyển đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Áp dụng hồi tố đối với biến đổi chính sách kế toán.

2.3. Các chuẩn chỉnh mực kếtoán không áp dụng

STT

Số hiệu và tên chuẩn chỉnh mực

1

CM số 11- Hợp nhất kinh doanh.

2

CM số 19- hợp đồng bảo hiểm.

3

CM số 22- trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân mặt hàng và tổ chức tài chủ yếu tương tự.

4

CM số 25- report tài bao gồm hợp nhất và kế toán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty con.

5

CM số 27 - report tài vị trí trung tâm niên độ.

6

CM số 28 – report bộ phận.

7

CM số 30- Lãi trên cổ phiếu.

3. Chữ số,chữ viết, đơn vị tính thực hiện trong kế toán

- Chữ viết sử dụng trong kế toán tài chính làtiếng Việt. Chữ số thực hiện trong kế toán tài chính làchữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu, tỷ,nghìn tỷ, ... Phải đặt dấu chấm (.); lúc còn ghi chữ số sau chữ số hàng đối kháng vịphải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đối chọi vị.

- Đơn vị tiền tệ là đồng nước ta (kýhiệu tổ quốc là “đ”, ký hiệu nước ngoài là “VND”). Trường hợp nhiệm vụ kinh tế,tài thiết yếu phát sinh là nước ngoài tệ, yêu cầu ghi theo nguyên tệ với đồng việt nam theotỷ giá ăn năn đoái thực tiễn hoặc quy thay đổi theo tỷ giá hối đoái do bank Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời khắc phát sinh, trừ ngôi trường hợp quy định có quy địnhkhác; so với loại nước ngoài tệ không tồn tại tỷ giá hối hận đoái cùng với đồng vn thì phảiquy thay đổi thông qua một loại nước ngoài tệ bao gồm tỷ giá ăn năn đoái với đồng Việt Nam.

- Đơn vị hiện trang bị và đơn vị chức năng thời gianlao cồn áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa là đơn vị đo lường và tính toán chính thứccủa cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam; trường hợp bao gồm sử dụng đơn vị chức năng đo lườngkhác thì đề xuất quy đổi ra 1-1 vị đo lường và tính toán chính thức của cùng hòa buôn bản hội chủnghĩa Việt Nam.

4. Kỳ kếtoán

Kỳ kế toán vận dụng cho doanh nghiệpnhỏ với vừa là kỳ kế toán tài chính năm. Kỳ kế toán năm là mười nhì tháng, tính từ bỏ đầungày 01 tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặcthù riêng rẽ về tổ chức, chuyển động được lựa chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròntheo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày thứ nhất tháng thời điểm đầu quý này đến hết ngày cuốicùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông tin cho cơ quan Thuế biết.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập vànộp report tài chính cho những cơ quan bên nước theo kỳ kế toán năm.

5. Kiểm kêtài sản

Kiểm kê gia sản là việc cân, đong, đo,đếm số lượng; xác thực và review chất lượng, cực hiếm của tài sản, mối cung cấp vốnhiện bao gồm tại thời khắc kiểm kê nhằm kiểm tra, so sánh với số liệu vào sổ kếtoán.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất kiểm kêtài sản trong số trường hòa hợp sau:

- thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước khi lậpbáo cáo tài chính;

- Chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, giảithể, ngừng hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;

- chuyển đổi hiệ tượng sở hữu doanhnghiệp;

- xẩy ra hỏa hoạn, bạn thân lụt và những thiệthại bất thường khác;

- Đánh giá chỉ lại tài sản theo quyết địnhcủa cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền;

- những trường thích hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Sau khi kiểm kê tài sản, doanh nghiệpphải lập report tổng hợp kết quả kiểm kê. Ngôi trường hợp tất cả chênh lệch thân sốliệu thực tiễn kiểm kê cùng với số liệu ghi bên trên sổ kế toán, đơn vị kế toán yêu cầu xácđịnh vì sao và đề xuất phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toántrước khi lập report tài chính.

Việc kiểm kê bắt buộc phản ánh đúng thựctế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Fan lập và ký báo cáo tổng vừa lòng kết quảkiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

6. Công khaibáo cáo tài chính

6.1. Văn bản côngkhai báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ dại và vừa gồm:

- tình trạng tài sản, nợ cần trả vàvốn nhà sở hữu;

- Trích lập với sử dụng những quỹ;

- Kết quả vận động kinh doanh;

- các khoản thu nhập của tín đồ lao động.

Xem thêm: Tải Game Plants Vs Zombies 2, Game Hoa Quả Nổi Giận 2 Mobile

6.2. Bề ngoài vàthời hạn công khai báo cáo tài thiết yếu

Việc công khai báo cáo tài bao gồm đượcthực hiện nay theo các hình thức:

- xây đắp ấn phẩm;

- thông tin bằng văn bản;

- Niêm yết;

- Các hình thức khác theo cách thức củapháp luật.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừalà doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải công khai report tài chínhnăm vào thời hạn 60 ngày, tính từ lúc ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm; so với cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa khác thời hạn công khai báo cáo tài chủ yếu chậm độc nhất vô nhị là120 ngày.

7. Bảo quản,lưu trữ tài liệu kế toán tài chính

7.1. Nhiều loại tài liệu kếtoán doanh nghiệp nhỏ dại và vừa đề xuất lưu trữ, gồm:

- hội chứng từ kế toán;

- Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổnghợp;

- report tài chính, report kế toánquản trị;

- Tài liệu không giống có liên quan đến kếtoán như: những loại phù hợp đồng; Quyết định bổ sung cập nhật vốn từ bỏ lợi nhuận, phân phối cácquỹ tự lợi nhuận; ra quyết định miễn giảm thuế, trả thuế, truy hỏi thu thuế; Báo cáokết trái kiểm kê và review tài sản; những tài liệu tương quan đến kiểm tra, thanhtra, kiểm toán; các tài liệu tương quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, sápnhập, chấm dứt hoạt động, gửi đổi bề ngoài sở hữu; Biên bản tiêu huỷ tàiliệu kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

7.2. Bảo quản, lưutrữ tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán buộc phải được doanhnghiệp bé dại và vừa bảo quản đầy đủ, an ninh trong quy trình sử dụng. Tín đồ làmkế toán bao gồm trách nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sửdụng.

Tài liệu kế toánlưu trữ bắt buộc là bạn dạng chính theo biện pháp của điều khoản cho từng các loại tài liệu kếtoán. Trường vừa lòng tài liệu kế toán bị trợ thì giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷhoại thì phải bao gồm biên bản kèm theo phiên bản sao chụp tài liệu bị trợ thời giữ, bị tịchthu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ tất cả một bạn dạng chínhnhưng cần phải lưu trữ ở cả 2 nơi thì 1 trong những hai chỗ được lưu trữ bảnchứng từ bỏ sao chụp. Chứng từ kế toán sao chụp để lưu trữ phải được chụp tự bảnchính với phải tất cả chữ ký và dấu xác nhận của đơn vị chức năng lưu bạn dạng chính.

Giám đốc doanh nghiệp bé dại và vừa chịutrách nhiệm tổ chức triển khai bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán về sự việc an toàn, không thiếu vàhợp pháp của tư liệu kế toán.

Tài liệu kế toán chuyển vào tàng trữ phảiđầy đủ, có hệ thống, yêu cầu phân loại, thu xếp thành từng cỗ hồ sơ riêng rẽ theo thứtự thời gian phát sinh với theo kỳ kế toán năm.

7.3. Nơi lưu trữ tàiliệu kế toán

Tài liệu kế toán của người tiêu dùng nàođược tàng trữ tại kho của chúng ta đó. Kho tàng trữ phải có khá đầy đủ thiết bịbảo quản cùng điều kiện bảo quản bảo đảm bình an trong quá trình lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật. Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa rất có thể thuê tổ chức triển khai lưu trữ thựchiện tàng trữ tài liệu kế toán trên đại lý hợp đồng cam kết kết giữa các bên.

Tài liệu kế toán của người sử dụng nhỏvà vừa giải thể, phá sản bao hàm tài liệu kế toán của những kỳ kế toán năm đangcòn trong thời hạn lưu trữ và tư liệu kế toán tương quan đến vấn đề giải thể, phásản được lưu trữ tại chỗ theo quyết định của người đứng đầu doanh nghiệp.

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toánnăm vẫn đang còn trong thời hạn lưu giữ trữ của các doanh nghiệp được chia, tách thànhhai hay nhiều doanh nghiệp new được xử trí theo lao lý sau: trường hợp tài liệu kếtoán phân loại được cho đơn vị chức năng kế toán bắt đầu thì phân loại và lưu trữ tại doanhnghiệp mới; trường hợp tài liệu kế toán không phân loại được thì tàng trữ tại đơn vị kếtoán bị phân chia hoặc bị bóc hoặc lưu trữ tại vị trí theo đưa ra quyết định của phòng ban cóthẩm quyền đưa ra quyết định chia, bóc doanh nghiệp. Tư liệu kế toán liên quan đếnchia, bóc thì tàng trữ tại những doanh nghiệp mới chia, tách.

Tài liệu kế toán của những kỳ kế toánnăm vẫn đang còn trong thời hạn tàng trữ và tư liệu kế toán tương quan đến sáp nhậpcác doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tàng trữ tại doanh nghiệp nhận sáp nhập.

7.4. Thời hạn giữ trữtài liệu kế toán

7.4.1.Tài liệu kế toán yêu cầu lưu trữtối thiểu 5 năm, gồm:

- tư liệu kế toán dùng cho quản lý, điềuhành thường xuyên của doanh nghiệp, không áp dụng trực tiếp để ghi sổ kế toánvà lập báo cáo tài chính, như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuấtkho không lưu lại trong tập tài liệu kế toán của nhà Kế toán.

- Tài liệu kế toán tài chính khác sử dụng cho quảnlý, quản lý điều hành và bệnh từ kế toán tài chính khác không trực tiếp ghi sổ kế toán cùng lậpbáo cáo tài chính.

7.4.2. Tư liệu kế toán nên lưu trữtối thiểu 10 năm, gồm:

- chứng từ kế toán thực hiện trực tiếpđể ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng thích hợp chitiết, các sổ kế toán đưa ra tiết, các sổ kế toán tổng hợp, report tài bao gồm nămcủa đơn vị kế toán, biên bản tiêu huỷ tư liệu kế toán cùng tài liệu khác tất cả liênquan mang đến ghi sổ kế toán với lập report tài chính, trong các số đó có report kiểm toánvà báo cáo kiểm tra kế toán.

- tài liệu kế toán tương quan đến thanhlý tài sản cố định.

- Tài liệu kế toán tài chính về quy trình đầutư, bao hàm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán tài chính năm và tài liệu kế toán về Báocáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- tài liệu kế toán tương quan đến thànhlập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu, giải thể,chấm xong hoạt động, phá sản đơn vị chức năng kế toán.

7.4.3. Tư liệu kế toán đề xuất lưu trữvĩnh viễn giải pháp như sau:

- Tài liệu kế toán tài chính được lưu trữ vĩnhviễn là các tài liệu kế toán bao gồm tính sử liệu, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về ghê tế,an ninh, quốc phòng. Việc khẳng định tài liệu kế toán tàng trữ vĩnh viễn do ngườiđại diện theo pháp luật của khách hàng quyết định địa thế căn cứ vào tính sử liệu vàý nghĩa lâu hơn của tài liệu, tin tức để ra quyết định cho từng trường hòa hợp cụthể và giao cho thành phần kế toán hoặc bộ phận khác tàng trữ dưới hiệ tượng bảngốc hoặc bề ngoài khác;

- Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn cần làthời hạn lưu trữ trên 10 năm cho tới khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại trường đoản cú nhiênhoặc được tiêu huỷ theo quyết định của người thay mặt theo quy định của solo vịkế toán.

7.5. Thời điểm tínhthời hạn tàng trữ tài liệu kế toán

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đốivới tài liệu hình thức tại điểm 7.4 của phần phép tắc chung ra quyết định này đượctính trường đoản cú ngày xong kỳ kế toán năm.

8- Kế toántrưởng

8.1. Bố trí kế toántrưởng

Doanh nghiệp nhỏvà vừa đều sắp xếp người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Khi thành lậpdoanh nghiệp bé dại và vừa phải sắp xếp ngay fan làm kế toán tài chính trưởng hoặc phụtrách kế toán. Trường hòa hợp khuyết kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính thìngười tất cả thẩm quyền phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng hoặc phụ trách kếtoán mới. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toánhoặc thuê kế toán trưởng.

Khi biến đổi kế toán trưởng hoặc phụtrách kế toán, người đại diện theo lao lý của đơn vị chức năng kế toán đề xuất tổ chứcbàn giao công việc và tư liệu kế toán giữa kế toán trưởng hoặc phụ trách kếtoán cũ cùng kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính mới, đồng thời thông báo chocác phần tử có liên quan trong đơn vị và cho bank nơi mở tài khoản giaodịch biết họ, tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán new .Kế toán trưởng mới phụ trách về quá trình làm của bản thân kể từ ngày nhậnbàn giao công việc. Kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính cũ vẫn cần chịutrách nhiệm về tính chất chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kếtoán trong thời hạn mình phụ trách.

8.2. Tiêu chuẩn và điềukiện của kế toán trưởng

Người được sắp xếp làm kế toán tài chính trưởngdoanh nghiệp bé dại và vừa phải tất cả phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêmkhiết; gồm ý thức chấp hành pháp luật; chuyênmôn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cung cấp trở lên cùng có thời hạn công tácthực tế về kế toán ít nhất là tía năm.

Người được sắp xếp làm kế toán trưởngdoanh nghiệp nhỏ dại và vừa nên có các điều kiện sau đây:

- ko thuộc các đối tượng không đượclàm kế toán cơ chế tại Điều 51 của lý lẽ Kế toán;

- Đã qua lớp tu dưỡng kế toán trưởngvà được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của cục Tàichính.

8.3. Thuê có tác dụng kếtoán, thuê có tác dụng kế toán trưởng

- Doanh nghiệp bé dại và vừa mới được thuêdoanh nghiệp dịch vụ thương mại kế toán hoặc người dân có đăng ký sale dịch vụ kế toánlàm kế toán tài chính hoặc có tác dụng kế toán trưởng.

- fan được thuê làm cho kế toán, thuêlàm kế toán tài chính trưởng phải đảm bảo an toàn những tiêu chuẩn chỉnh nghề nghiệp nguyên tắc tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của phép tắc Kế toán và những văn bảnhướng dẫn thi hành phép tắc Kế toán.

- người được thuê làm kế toán trưởngphải tất cả đủ những điều kiện:

+ Có chứng chỉ hành nghề kế toán tài chính theoquy định tại Điều 57 của biện pháp Kế toán;

+ gồm chứng chỉbồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của cục Tài chính;

+ bao gồm đăng ký kinh doanh dịch vụ kếtoán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp thương mại & dịch vụ kế toán.

- fan được thuê làm kế toán có tráchnhiệm cùng quyền của fan làm kế toán hiện tượng tại khoản 2, khoản3 Điều 50 của nguyên lý Kế toán. Bạn được thuê làm kế toán trưởng tất cả tráchnhiệm với quyền của kế toán trưởng mức sử dụng tại Điều 54 của LuậtKế toán.

- Người thay mặt theo quy định củađơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về vấn đề thuê có tác dụng kế toán, thuê làm cho kế toántrưởng.

Phần đồ vật hai:

HỆTHỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I- QUY ĐỊNHCHUNG

1- tài khoản kế toán dùng để làm phân loạivà hệ thống hoá những nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu theo ngôn từ kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanhnghiệp nhỏ tuổi và vừa bao hàm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trongBảng bằng phẳng kế toán và tài khoản ngoài Bảng bằng phẳng kế toán theo quy địnhtrong chế độ kế toán này.

2- các doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ dại vàvừa căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán luật pháp trong cơ chế kế toán doanhnghiệp nhỏ dại và vừa, triển khai nghiên cứu, áp dụng và cụ thể hoá khối hệ thống tài khoảnkế toán cân xứng với điểm sáng sản xuất, ghê doanh, yêu cầu quản lý của từng đơnvị, tuy thế phải phù hợp với nội dung, kết cấu và cách thức hạch toán của cáctài khoản tổng đúng theo tương ứng.

3- Trường hợp doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừacần bổ sung cập nhật Tài khoản cấp cho 1 hoặc sửa đổi thông tin tài khoản cấp 1, cấp 2 trong hệ thốngtài khoản kế toán tài chính do cỗ Tài chính quy định về tên, ký hiệu, ngôn từ và phươngpháp hạch toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuậnbằng văn bản của cỗ Tài chính trước khi thực hiện.

4- những doanh nghiệp nhỏ và vừa tất cả thểmở thêm tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 3 so với những tài khoản không tồn tại quiđịnh tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 trên Danh mục hệ thống tài khoản kế toándoanh nghiệp nhỏ dại và vừa đã cơ chế trong đưa ra quyết định này nhằm giao hàng yêu cầuquản lý của chúng ta mà không phải đề nghị bộ Tài thiết yếu chấp thuận.

II - DANH MỤCHỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TT

Số hiệu TK

TÊN TÀI KHOẢN

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

1

2

3

4

5

6

LOẠI TÀI KHOẢN 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN

1

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý

2

112

Tiền gửi Ngân hàng

Chi huyết theo

1121

Tiền Việt Nam

từng ngân hàng

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

3

121

Đầu tứ tài chính thời gian ngắn

4

131

Phải thu của khách hàng hàng

Chi huyết theo từng khách hàng hàng

5

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

6

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu ngóng xử lý

1388

Phải thu khác

7

141

Tạm ứng

Chi ngày tiết theo đối tượng

8

142

Chi tầm giá trả trước ngắn hạn

9

152

Nguyên liệu, đồ liệu

Chi ngày tiết theo yêu cầu quản lý

10

153

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

11

154

Chi giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Chi ngày tiết theo yêu ước quản lý

12

155

Thành phẩm

Chi máu theo yêu ước quản lý

13

156

Hàng hoá

Chi tiết theo yêu mong quản lý

14

157

Hàng giữ hộ đi bán

Chi huyết theo yêu ước quản lý

15

159

Các khoản dự trữ

1591

Dự phòng giảm ngay đầu tứ tài bao gồm ngắn hạn

1592

Dự phòng cần thu khó đòi

1593

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

16

211

Tài sản cố định

2111

TSCĐ hữu hình

2112

TSCĐ mướn tài chính

2113

TSCĐ vô hình

17

214

Hao mòn TSCĐ

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ mướn tài chính

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

2147

Hao mòn bđs nhà đất đầu tư

18

217

Bất cồn sản đầu tư

19

221

Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn

2212

Vốn góp liên doanh

2213

Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết

2218

Đầu tư tài chủ yếu dài hạn khác

20

229

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đầu tứ tài bao gồm dài hạn

21

241

Xây dựng cơ phiên bản dở dang

2411

Mua chọn TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

2413

Sửa chữa béo TSCĐ

22

242

Chi tổn phí trả trước nhiều năm hạn

23

244

Ký quỹ, cam kết cược dài hạn

LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ

24

311

Vay ngắn hạn

25

315

Nợ nhiều năm hạn cho hạn trả

26

331

Phải trả cho những người bán

Chi ngày tiết theo đối tượng

27

333

Thuế và những khoản bắt buộc nộp bên nước

3331

Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ sệt biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338

Các loại thuế khác

3339

Phí, lệ giá thành và những khoản nên nộp khác

28

334

Phải trả fan lao động

29

335

Chi phí đề nghị trả

30

338

Phải trả, bắt buộc nộp khác

3381

Tài sản thừa hóng giải quyết

3382

Kinh mức giá công đoàn

3383

Bảo hiểm thôn hội

3384

Bảo hiểm y tế

3386

Nhận ký quỹ, ký kết cược ngắn hạn

3387

Doanh thu không thực hiện

3388

Phải trả, phải nộp khác

31

341

Vay, nợ lâu năm hạn

3411

Vay dài hạn

3412

Nợ dài hạn

3413

Trái phiếu phạt hành

34131

Mệnh giá bán trái phiếu

34132

Chiết khấu trái phiếu

34133

Phụ trội trái phiếu

3414

Nhận ký quỹ, cam kết cược nhiều năm hạn

32

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất bài toán làm

33

352

Dự phòng yêu cầu trả

LOẠI TÀI KHOẢN 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

34

411

Nguồn vốn tởm doanh

4111

Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu

4112

Thặng dư vốn cổ phần

(Công ty cổ phần)

4118

Vốn khác

35

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

36

418

Các quỹ nằm trong vốn chủ sở hữu

37

419

Cổ phiếu quỹ

(Công ty cổ phần)

38

421

Lợi nhuận không phân phối

4211

Lợi nhuận chưa cung cấp năm trước

4212

Lợi nhuận chưa bày bán năm nay

39

431

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4311

Quỹ khen thưởng

4312

Quỹ phúc lợi

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

40

511

Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

5111

Doanh thu bán hàng hoá

5112

Doanh thu bán những thành phẩm

Chi tiết theo yêu mong quản lý

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118

Doanh thu khác

41

515

Doanh thu hoạt động tài chính

42

521

Các khoản bớt trừ doanh thu

5211

Chiết khấu yêu thương mại

5212

Hàng cung cấp bị trả lại

5213

Giảm giá bán hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH

43

611

Mua hàng

Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ

44

631

Giá thành sản xuất

Áp dụng đến PP kiểm kê định kỳ

45

632

Giá vốn hàng bán

46

635

Chi giá tiền tài chính

47

642

Chi phí thống trị kinh doanh

6421

Chi phí cung cấp hàng

6422

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 7

THU NHẬP KHÁC

48

711

Thu nhập khác

Chi tiết theo hoạt động

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI PHÍ KHÁC

49

811

Chi giá tiền khác

Chi tiết theo hoạt động

50

821

Chi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH

51

911

Xác định kết quả kinh doanh

LOẠI TÀI KHOẢN 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản mướn ngoài

2

002

Vật tư, sản phẩm hoá nhấn giữ hộ, nhận tối ưu

Chi tiết theo yêu

3

003

Hàng hoá nhận cung cấp hộ, nhận ký gửi, ký cược

cầu quản lí lý

4

004

Nợ khó khăn đòi vẫn xử lý

5

007

Ngoại tệ những loại

Phần máy ba:

HỆTHỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Mục đích của việclập báo cáo tài chính

Hệ thống report tài chính vận dụng chocác doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập với mục đích sau:

(1) Tổng hợp và trình diễn một cáchtổng quát, trọn vẹn tình hình tài sản, nguồn ngân sách hình thành tài sản của doanhnghiệp, tình trạng và kết quả chuyển động sản xuất, sale của doanh nghiệptrong một năm tài chính.

(2) cung cấp các thông tin kinh tế,tài chính đa phần cho việc đánh giá tình hình và kết quả buổi giao lưu của doanhnghiệp, reviews tình hình tài chính của người sử dụng trong năm tài thiết yếu đãqua và những dự kiến trong tương lai. Thông tin của report tài chính là căn cứquan trọng mang đến việc đặt ra những ra quyết định về quản ngại lý, quản lý và điều hành sản xuất, kinhdoanh hoặc đầu tư chi tiêu vào những doanh nghiệp của những chủ doanh nghiệp, nhà sở hữu,các nhà đầu tư, các chủ nợ bây giờ và sau này của doanh nghiệp, mặt khác cungcấp thông tin ship hàng yêu cầu thống trị vĩ mô của phòng nước.

2. Đối tượng áp dụng

Hệ thống report tài thiết yếu nămđược vận dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ dại và vừa thuộc gần như lĩnhvực, đều thành phần tài chính trong toàn nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, côngty cổ phần, doanh nghiệp hợp danh cùng doanh nghiệp tứ nhân. Các hợp tác làng cũng ápdụng Hệ thống báo cáo tài thiết yếu năm phương tiện tại cơ chế kế toán này.

Việc lập cùng trình bày báo cáo tàichính của những doanh nghiệp tất cả quy mô nhỏ và vừa thuộc nghành nghề dịch vụ đặc thù tuân thủtheo hình thức tại chính sách kế toán do bộ Tài chính ban hành hoặc đồng ý chấp thuận chongành ban hành.

3. Khối hệ thống báo cáotài bao gồm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

(1) report tàichính quy định cho những doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa bao gồm:

1.1. Report bắt buộc

- Bảng bằng vận kế toán: mẫu số B 01 -DNN

- report Kết quả vận động kinhdoanh: mẫu số B 02 - DNN

- bạn dạng Thuyết minh báo cáo tài chính:Mẫu số B 09 - DNN

Báo cáo tài chủ yếu gửi cho cơ quan liêu thuếphải lập với gửi thêm phụ biểu sau:

- Bảng cân đối tài khoản: chủng loại số F 01-DNN

1.2. Báo cáo khôngbắt buộc cơ mà khuyến khích lập:

- báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ: mẫu mã sốB03-DNN

Ngoài ra, để giao hàng yêu ước quản lý,chỉ đạo, điều hành chuyển động sản xuất, khiếp doanh, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể lậpthêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

(2) báo cáo tài bao gồm quy địnhcho những Hợp tác làng mạc

- Bảng cân đối tài khoản: mẫu số B01 –DNN/HTX

- report Kết quả hoạt động kinhdoanh: mẫu số B02 – DNN

- bản Thuyết minh báo cáo tài chính:Mẫu số B09 – DNN/HTX

(3) Nội dung,phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu vào từng báo cáo quyđịnh trong cơ chế này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừathuộc đối tượng người dùng áp dụng hệ thống báo cáo tài chủ yếu này.

Trong quá trình áp dụng, nếu như thấy cầnthiết, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnhvực hoạt động và yêu cầu làm chủ của doanh nghiệp; trường hợp tất cả sửa thay đổi thìphải được cỗ Tài chính đồng ý bằng văn phiên bản trước lúc thực hiện.

4. Trách nhiệm, thờihạn lập cùng gửi báo cáo tài chính

(1) Trách nhiệm, thờihạn lập và gửi báo cáo tài chính:

a. Toàn bộ các doanh nghiệp nhỏ và vừathuộc đối tượng người sử dụng áp dụng hệ thống báo cáo tài chủ yếu này phải tạo lập và gửi báo cáotài chủ yếu năm theo đúng quy định của chế độ này.

c. Đối cùng với doanh nghiệp bốn nhân vàcông ty phù hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài bao gồm năm muộn nhất là 30 ngày nhắc từngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp rất có thể lập báo cáotài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu làm chủ và điều hành chuyển động sảnxuất, sale của doanh nghiệp.

(2) vị trí nhậnbáo cáo tài chủ yếu năm được hình thức như sau:

Nơi nhận báo cáo tài chính

Loại hình doanh nghiệp

Cơ quan lại Thuế

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan Thống kê

Hợp tác làng mạc

x

x

x

x

x

II. DANH MỤC VÀ BIỂUMẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA

Bảng bằng vận kếtoán- mẫu số B01-DNN

Bảng bằng vận tài khoản- chủng loại số F01-DNN

Báo cáo Kết quả chuyển động kinhdoanh - chủng loại số B02-DNN

Báo cáo Lưu đưa tiềntệ- mẫu số B03-DNN

Bản Thuyết minh report tàichính- mẫu mã số B09-DNN

B. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ

1. Bảng bằng vận Tài khoản- chủng loại số B01-DNN/HTX

2. Report Kết quả chuyển động kinhdoanh - Mẫusố B02-DNN

3. Bạn dạng Thuyết minh báo cáo tàichính- mẫu số B09-DNN/HTX

C. MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng Cânđối kế toán

Đơn vị:...................

Mẫu số B 01 - DNN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tạingày......tháng ... Năm ....

Đơn vịtính:.............

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

1

2

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

100

I. Chi phí và các khoản tương đương tiền

110

(III.01)

II. Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

120

(III.05)