Hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định

      18

Sửa chữa béo tài sản cố định và thắt chặt là chuyển động mang tính chất khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo thời gian sử dụng và kết quả sản xuất của TSCĐ. Ở bài bác trước kế toán tài chính Việt Hưng đã chia sẻ về phương pháp hạch toán kế toán sửa chữa tài sản thắt chặt và cố định theo phương thức thay thế sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng gia tài cố định. Đối với những tài sản bị hư hư nặng thì doanh nghiệp nên tiến hành thay thế sửa chữa lớn TSCĐ đó.

Bạn đang xem: Hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định

Hạch toán kế toán sửa chữa thay thế lớn gia sản cố định

1. Khái niệm về hạch toán kế toán sửa chữa

Ở bài trước tinhte.edu.vn đã chia sẻ về giải pháp hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương thức thay thế sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng gia sản cố định. Đối cùng với những gia tài bị hư hư nặng thì doanh nghiệp phải tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ đó.

Xem thêm: Ý Nghĩa Thông Lệ Bữa Ăn Cuối Cùng Của Tử Tù Khét Tiếng Trên Thế Giới

Sửa chữa mập tài sản cố định là chuyển động mang đặc thù khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo khi TSCĐ bị nứt nặng hoặc theo yêu mong kỹ thuật bảo đảm nâng cao năng lượng sản xuất và hoạt động vui chơi của TSCĐ. Thời gian tiến hành thay thế lớn thường dài, ngân sách sửa chữa phát sinh nhiều, do vậy doanh nghiệp phải tạo kế hoạch, dự trù theo từng công trình thay thế lớn.

2. Hạch toán kế toán sửa chữa lớn gia sản cố định.

1. Nếu dn có kế hoạch

Nếu doanh nghiệp có kế hoạch thay thế lớn ngay từ đầu năm mới thì DN có thể trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch:

*

a. Sản phẩm kỳ, trích trước túi tiền sửa chữa khủng TSCĐ theo kế hoạch, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627, 641, 642

gồm TK 335- giá thành phải trả

b. Ngân sách chi tiêu sửa chữa to (SCL) thực tiễn phát sinh kế toán ghi:

Nợ TK 2413- sửa chữa lớn TSCĐ

tất cả TK 111, 152, 153, 214, 334, 338…

c. Lúc công trình thay thế sửa chữa lớn TSCĐ trả thành, kết chuyển túi tiền sửa chữa trị lớn thực tế phát sinh, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 335- ngân sách chi tiêu phải trả

có TK 2413 – sửa chữa lớn TSCĐ

d. Kế toán triển khai xử lý số chênh lệch thân số ngân sách sửa trị lớn thực tế phát sinh đối với số được trích trước theo kế hoạch (nếu có), kế toán tài chính ghi:

– giả dụ số thực tiễn phát sinh to hơn số trích trước thì đang trích vấp ngã sung, ghi:

Nợ TK 627, 641, 642,…

có TK 335 – chi phí phải trả

– giả dụ số thực tế phát sinh bé dại hơn số trích trước thì ghi giảm chi tiêu hoặc ghi tăng thu nhập khác, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 335 – chi phí phải trả

có TK 627, 641,…

Hoặc tất cả TK 711- thu nhập khác

2. Giả dụ DN không có kế hoạch trích trước

Nếu DN không có kế hoạch trích trước thì doanh nghiệp sẽ phân chia dần giá thành sửa chữa bự vào các đối tượng có liên quan:

*

a. Chi tiêu sửa chữa trị lớn thực tiễn phát sinh, kế toán ghi:

Nợ TK 2413 – sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

bao gồm TK 111, 112, 331,…

b. Khi công trình SCL trả thành, kết chuyển chi phí sửa chữa béo để phân bổ dần, kế toán ghi:

Nợ TK 142, 242

tất cả TK 2413- thay thế lớn TSCĐ

c. Phân bổ chi phí từng kỳ vào các đối tượng người sử dụng sử dụng gồm liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 627, 641, 642

có TK 142, 242

3. Sửa chữa phệ chỉ mang ý nghĩa chất nâng cấp, cải tạo

Sửa trị lớn mang tính chất nâng cấp, cải tạo làm tăng công dụng kinh tế vào tương lai từ những việc sử dụng gia sản đó:

*

a. Lúc phát sinh chi phí SCL mang tính chất nâng cấp, tôn tạo TSCĐ hữu hình sau ghi dìm ban đầu, kế toán ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang

Có TK lq 111, 152, 331, 334…

b. Khi quá trình SCL ngừng đưa TSCĐ vào sử dụng:

 – Những giá thành phát sinh không toại ý tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:

Nợ TK 627,641, 642 (Nếu chí phí thay thế sửa chữa nhỏ)

Nợ TK 142, 242 (Nếu chí phí sửa chữa lớn)

Có TK 241 – XDCB dở dang

– Những túi tiền phát sinh đồng tình tiêu chuẩn chỉnh ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ hữu hình, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241 – XDCB dở dang


Trên đây là cách hạch toán kế toán thay thế lớn tài sản cố định mong răng khóa đào tạo kế toán Online đa nghành đào tạo nâng cao sẽ sát cánh cùng chúng ta chuyển nghiệp bắt thành công xuất sắc cùng kế toán Việt Hưng!