Giấy báo tử nộp cho công ty

      128

trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày có tín đồ chết thì fan có nhiệm vụ phải thực hiện đăng ký khai tử. Sau đó là thủ tục đăng ký khai tử.


*
Mục lục nội dung bài viết

Thủ tục đăng ký khai tử năm 2022 (Ảnh minh họa)

1. Đăng cam kết khai tử tại ủy ban nhân dân cấp xã

1.1. Thẩm quyền đk khai tử của ubnd cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp cho xã chỗ cư trú ở đầu cuối của fan chết thực hiện việc đk khai tử. Trường thích hợp không xác minh được khu vực cư trú sau cùng của tín đồ chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đó chết hoặc địa điểm phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đk khai tử.

Bạn đang xem: Giấy báo tử nộp cho công ty

1.2. Thủ tục đăng cam kết khai tử tại ubnd cấp xã

Bước 1: người có trách nhiệm đi đk khai tử nộp tờ khai theo mẫu nguyên tắc và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác vậy giấy báo tử mang lại cơ quan đk hộ tịch.

Bước 2: Ngay sau khi nhận sách vở theo quy định, ví như thấy câu hỏi khai tử đúng thì công chức bốn pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng fan đi khai tử ký kết tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã cung cấp trích lục cho tất cả những người đi khai tử.

Công chức bốn pháp - hộ tịch khóa tin tức hộ tịch của người chết trong Cơ sở tài liệu hộ tịch điện tử.

2. Đăng cam kết khai tử tại ủy ban nhân dân cấp huyện

2.1. Thẩm quyền đăng ký khai tử của ubnd cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp cho huyện địa điểm cư trú ở đầu cuối của người chết triển khai việc đăng ký khai tử cho những người nước ngoài hoặc công dân nước ta định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

- Trường phù hợp không xác minh được vị trí cư trú ở đầu cuối của fan chết theo quy bên trên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đó chết hoặc địa điểm phát hiện thi thể tín đồ chết tiến hành việc đăng ký khai tử.

2.2. Giấy tờ thủ tục đăng ký kết khai tử tại ubnd cấp huyện

- cách 1: tín đồ đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu qui định và Giấy báo tử hoặc sách vở khác rứa giấy báo tử mang lại cơ quan đk hộ tịch.

- bước 2: Ngay sau thời điểm nhận đủ sách vở theo quy định, ví như thấy việc khai tử đúng thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch cùng cùng bạn đi khai tử cam kết vào Sổ hộ tịch. Phòng bốn pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp cho trích lục hộ tịch cho tất cả những người đi khai tử.

Trường hợp bắt buộc xác minh thì thời hạn xử lý không quá 03 ngày làm cho việc.

Xem thêm: Phim Người Hobbit 2: Đại Chiến Với Rồng Lửa Full, Người Hobbit 2: Đại Chiến Với Rồng Lửa Full

- bước 3: sau khoản thời gian đăng cam kết khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông tin bằng văn bản kèm theo trích lục hộ tịch cho bộ Ngoại giao để thông tin cho cơ quan gồm thẩm quyền của nước mà fan chết là công dân.

Trường hợp tín đồ chết là công dân việt nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của bạn chết vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

3. Đăng ký khai tử tại cơ quan đại diện

3.1. Thẩm quyền đăng ký khai tử của ban ngành đại diện

- Cơ quan thay mặt thực hiện đăng ký khai tử mang lại công dân nước ta cư trú nghỉ ngơi nước ngoài, trường hợp việc đăng ký đó ko trái quy định của nước mừng đón và điều ước nước ngoài mà nước ta là thành viên.

- Đối với phần đông nước mà vn có từ nhị Cơ quan thay mặt đại diện trở lên thì thẩm quyền đk hộ tịch trực thuộc Cơ quan thay mặt ở khoanh vùng lãnh sự mà tình nhân cầu cư trú. Đối với đa số nước chưa xuất hiện Cơ quan đại diện thì việc đk hộ tịch được triển khai tại Cơ quan đại diện tại nước kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện thay mặt thuận nhân tiện nhất.

3.2. Giấy tờ thủ tục đăng ký kết khai tử tại cơ sở đại diện

Bước 1: bạn đi đk khai tử nộp Tờ khai đk khai tử (theo mẫu mã quy định) cùng giấy báo tử hoặc sách vở khác sửa chữa thay thế giấy báo tử bởi cơ quan gồm thẩm quyền của quốc tế cấp.

Bước 2: Ngay sau khoản thời gian nhận đủ hồ sơ, trường hợp thấy việc khai tử là đúng thì cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng tín đồ đi khai tử ký kết vào Sổ hộ tịch. Thủ trưởng Cơ quan đại diện thay mặt ký Trích lục khai tử cấp cho người đi đăng ký khai tử.

Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không vượt 03 ngày làm cho việc.

Các loại giấy tờ khác thay thế sửa chữa cho giấy báo tử bao gồm:

- Đối với người chết bởi thi hành án xử tử thì chủ tịch Hội đồng thực hành án tử hình cấp cho giấy chứng thực việc thi hành án tử hình rứa Giấy báo tử;

- Đối với những người bị tandtc tuyên bố là đã bị tiêu diệt thì phiên bản án, ra quyết định có hiệu lực của tand thay Giấy báo tử;

- Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết vì chưng tai nạn, bị giết, chết bất ngờ hoặc chết có nghi hoặc thì văn phiên bản xác dấn của phòng ban công an hoặc kết quả giám định của phòng ban giám định pháp y nỗ lực Giấy báo tử;

- Đối với người chết không thuộc một trong số trường hợp nguyên lý tại các Điểm a, b, c cùng d của khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi fan đó chết có nhiệm vụ cấp Giấy báo tử.

Căn cứ pháp lý: Điều 32, 34, 51, 52, 53 mức sử dụng Hộ tịch 2014; khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 2, Điều 11 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP.

 

Diễm My