Dự thảo nghị định

      166
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo này để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Bạn đang xem: Dự thảo nghị định

DỰ THẢOTẢI VỀ thong-tu-the-si-quan-an-ninh-tren-khong-du-thao-1.doc thong-tu-the-si-quan-an-ninh-tren-khong-du-thao-1.doc mau-the-an-ninh-tren-khong-ban-hanh-kem-theo-thong-tu.pdf mau-the-an-ninh-tren-khong-ban-hanh-kem-theo-thong-tu.pdf
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, do tham gia cứu nạn, do rủi ro của kỹ thuật y tế
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
DỰ THẢOTẢI VỀ dttt-qcvn-rada.doc
dttt-qcvn-rada.doc
du-thao-qcvnrada.docx du-thao-qcvnrada.docx
thuyet-minhdtqc-rada.docx thuyet-minhdtqc-rada.docx

DỰ THẢOTẢI VỀ du-thaothongtintindung.docx
du-thaothongtintindung.docx
hethongchitieutd.docx hethongchitieutd.docx
qdbanhanhhtct.doc qdbanhanhhtct.doc
so-sanh.docx so-sanh.docx

DỰ THẢOTẢI VỀ baocaodanhgiatacdongchinhsachxdnghidinhluatdk.doc
baocaodanhgiatacdongchinhsachxdnghidinhluatdk.doc
baocaorasoatvbqppllienquandenndthaythend95daldk.doc baocaorasoatvbqppllienquandenndthaythend95daldk.doc
duthaondquydinhchitietmotsodieucualuatdk.docx duthaondquydinhchitietmotsodieucualuatdk.docx
duthaototrinhcpvendchitietldk.doc duthaototrinhcpvendchitietldk.doc
thuyetminhchitietduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx thuyetminhchitietduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx
thuyetminhchitietphulucpscmauduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx thuyetminhchitietphulucpscmauduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”
DỰ THẢOTẢI VỀ dttt-bttttqcvn-17012023_133612.doc
dttt-bttttqcvn-17012023_133612.doc
du-thao-qcvn-110-2023-btttt.docx du-thao-qcvn-110-2023-btttt.docx
thuyet-minh-qcvn-110-2022-btttt.docx thuyet-minh-qcvn-110-2022-btttt.docx

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Xem thêm: Game Xe Tải Địa Hình Độ Đỉnh Cao, Game Xe Tải Địa Hình

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
DỰ THẢOTẢI VỀ ct__dang_tin_du_thao_to_trinh-_nghi_dinh_sua_doi-_bo_sung_nghi_dinh_39_2019_nd-cp.zip
ct__dang_tin_du_thao_to_trinh-_nghi_dinh_sua_doi-_bo_sung_nghi_dinh_39_2019_nd-cp.zip

Dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
DỰ THẢOTẢI VỀ tt_4bfde982_fb8f_4031_88d2_896385ac392f_20221202141204.pdf
tt_4bfde982_fb8f_4031_88d2_896385ac392f_20221202141204.pdf

*

*
*

*

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.

*

Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủ


*

Thư điện tử công vụ Chính phủ


Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ" hoặc"www.tinhte.edu.vn"khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.