Dự thảo nghị định

      99
Hiện nay, chính phủ nước nhà đang xây dựng một số dự thảo văn bạn dạng quy phạm pháp luật. Tiến hành ý kiến chỉ huy của Thủ tướng thiết yếu phủ, Cổng TTĐT cơ quan chỉ đạo của chính phủ xin ra mắt toàn văn nội dung các dự thảo này để đưa ý kiến góp ý rộng thoải mái của những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn và đông đảo người dân vào và không tính nước.

Bạn đang xem: Dự thảo nghị định

DỰ THẢOTẢI VỀ thong-tu-the-si-quan-an-ninh-tren-khong-du-thao-1.doc thong-tu-the-si-quan-an-ninh-tren-khong-du-thao-1.doc mau-the-an-ninh-tren-khong-ban-hanh-kem-theo-thong-tu.pdf mau-the-an-ninh-tren-khong-ban-hanh-kem-theo-thong-tu.pdf
Dự thảo quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc quy định điều kiện khẳng định người bị phơi truyền nhiễm với HIV, bị lây nhiễm HIV vày tai nạn khủng hoảng nghề nghiệp, vì chưng tham gia cứu vớt nạn, do rủi ro khủng hoảng của nghệ thuật y tế
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về thu gom, vận chuyển, lưu giữ giữ, tái chế, tái thực hiện và xử lý các chất được kiểm soát
DỰ THẢOTẢI VỀ dttt-qcvn-rada.doc
dttt-qcvn-rada.doc
du-thao-qcvnrada.docx du-thao-qcvnrada.docx
thuyet-minhdtqc-rada.docx thuyet-minhdtqc-rada.docx

DỰ THẢOTẢI VỀ du-thaothongtintindung.docx
du-thaothongtintindung.docx
hethongchitieutd.docx hethongchitieutd.docx
qdbanhanhhtct.doc qdbanhanhhtct.doc
so-sanh.docx so-sanh.docx

DỰ THẢOTẢI VỀ baocaodanhgiatacdongchinhsachxdnghidinhluatdk.doc
baocaodanhgiatacdongchinhsachxdnghidinhluatdk.doc
baocaorasoatvbqppllienquandenndthaythend95daldk.doc baocaorasoatvbqppllienquandenndthaythend95daldk.doc
duthaondquydinhchitietmotsodieucualuatdk.docx duthaondquydinhchitietmotsodieucualuatdk.docx
duthaototrinhcpvendchitietldk.doc duthaototrinhcpvendchitietldk.doc
thuyetminhchitietduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx thuyetminhchitietduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx
thuyetminhchitietphulucpscmauduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx thuyetminhchitietphulucpscmauduthaonghidinhquydinhchitietluatdk.docx

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về trang bị trạm gốc tin tức di đụng E-UTRA - Phần truy nã nhập vô tuyến”
DỰ THẢOTẢI VỀ dttt-bttttqcvn-17012023_133612.doc
dttt-bttttqcvn-17012023_133612.doc
du-thao-qcvn-110-2023-btttt.docx du-thao-qcvn-110-2023-btttt.docx
thuyet-minh-qcvn-110-2022-btttt.docx thuyet-minh-qcvn-110-2022-btttt.docx

Ban Thi đua-Khen thưởng tw lấy chủ ý nhân dân so với đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” tất cả thành tích đặc trưng xuất sắc, bỗng dưng xuất cho ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.
Ban Thi đua-Khen thưởng tw lấy ý kiến nhân dân so với đề nghị phong bộ quà tặng kèm theo danh hiệu “Anh hùng Lực lượng tranh bị nhân dân” bao gồm thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc, hốt nhiên xuất cho bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Dự thảo Thông bốn quy định một vài nội dung về trở nên tân tiến đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định ở trong lĩnh vực thống trị nhà nước của bộ Xây dựng
Dự thảo Thông tứ quy định hạng mục các nghành nghề và thời hạn người dân có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, công tác quản lý, quản lý và điều hành doanh nghiệp bốn nhân, công ty trọng trách hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác ký kết xã thuộc nghành nghề trước đây mình gồm trách nhiệm làm chủ sau lúc thôi chức vụ trong nghành nghề thuộc phạm vi cai quản của cỗ Xây dựng

Xem thêm: Game Xe Tải Địa Hình Độ Đỉnh Cao, Game Xe Tải Địa Hình

Dự thảo Thông tứ quy định cụ thể danh mục cùng thời hạn định kỳ biến đổi vị trí công tác đối với công chức ko giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý và viên chức thẳng tiếp xúc và giải quyết quá trình trong nghành xây dựng
Dự thảo Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 02/2017/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 1 năm 2017 của cục Tài chính hướng dẫn làm chủ kinh giá thành sự nghiệp bảo đảm an toàn môi trường.
Dự thảo Thông tư công cụ mức thu, chế độ thu, nộp, thống trị và áp dụng phí thẩm định những đồ án quy hoạch
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tổ chức và hoạt động vui chơi của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa
DỰ THẢOTẢI VỀ ct__dang_tin_du_thao_to_trinh-_nghi_dinh_sua_doi-_bo_sung_nghi_dinh_39_2019_nd-cp.zip
ct__dang_tin_du_thao_to_trinh-_nghi_dinh_sua_doi-_bo_sung_nghi_dinh_39_2019_nd-cp.zip

Dự thảo Thông bốn quy định nguyên tắc tài chính triển khai bồi dưỡng cán cỗ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng giá thành nhà nước
DỰ THẢOTẢI VỀ tt_4bfde982_fb8f_4031_88d2_896385ac392f_20221202141204.pdf
tt_4bfde982_fb8f_4031_88d2_896385ac392f_20221202141204.pdf

*

*
*

*

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - tía Đình - Hà Nội.

*

Giới thiệu Cổng TTĐT chủ yếu phủ


*

Thư năng lượng điện tử công vụ chính phủ


Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử chính phủ" hoặc"www.tinhte.edu.vn"khi kiến tạo lại thông tin từ những nguồn này.