Điều 36 nghị định số 78/2015/nđ-cp

      35
Điều 36. Hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử thích hợp lệHồ sơ đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là phù hợp lệ khi bảo đảm đầy đủ các yêu mong sau:1. Có rất đầy đủ các giấy tờ và câu chữ các giấy tờ đó được kê khai khá đầy đủ theo qui định như làm hồ sơ bằng bạn dạng giấy với được gửi sang dạng văn bạn dạng điện tử. Tên văn phiên bản điện tử bắt buộc được đặt khớp ứng với thương hiệu loại giấy tờ trong làm hồ sơ bằng bạn dạng giấy.2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập tương đối đầy đủ và đúng mực theo thông tin trong các văn bạn dạng điện tử.3. Hồ nước sơ đk doanh nghiệp qua mạng điện tử nên được xác thực bằng văn bản ký số chỗ đông người hoặc thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo lao lý của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Điều 36 nghị định số 78/2015/nđ-cp

chủng loại giấy kiến nghị đăng ký doanh nghiệp tứ nhân theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký sale (Phụ lục I-1)
mẫu mã giấy kiến nghị đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp cổ phần theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-4)


mẫu mã giấy đề xuất đăng ký kết doanh nghiệp công ty hợp danh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký sale (Phụ lục I-5)


Mẫu danh sách công ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký marketing (Phụ lục I-6)


Mẫu list cổ đông sáng sủa lập doanh nghiệp cổ phần theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký marketing (Phụ lục I-7)


Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký marketing (Phụ lục I-8)


Mẫu list thành viên công ty hợp danh theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-9)


Mẫu list người đại diện theo ủy quyền theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký kinh doanh (Phụ lục I-10)


chủng loại Thông báo đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký sale (Phụ lục II-1)


chủng loại Thông báo thay đổi người đại diện thay mặt theo pháp luật theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký marketing (Phụ lục II-2)


mẫu mã Thông báo biến đổi chủ doanh nghiệp bốn nhân theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký marketing (Phụ lục II-3)Mẫu thông tin Về bài toán bổ sung, cập nhật thông tin đk doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký sale (Phụ lục II-5)


Mẫu thông báo Về việc dịch vụ thuê mướn doanh nghiệp tứ nhân theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-6)


Mẫu thông báo Về bài toán chào bán cổ phần riêng lẻ theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-7)


Mẫu thông tin Về việc sử dụng mẫu nhỏ dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng thay mặt theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký sale (Phụ lục II-8)


Mẫu thông báo Về việc biến hóa mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký marketing (Phụ lục II-9)


Mẫu thông báo Về vấn đề hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng thay mặt theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục II-10)


Mẫu thông báo Về bài toán đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện/ lập vị trí kinh doanh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gợi ý về đăng ký sale (Phụ lục II-11)


Mẫu thông tin Về câu hỏi lập bỏ ra nhánh, văn phòng thay mặt đại diện ở nước ngoài theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-12)


Mẫu thông báo Về việc đổi khác nội dung đăng ký vận động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm marketing theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký sale (Phụ lục II-13)


Xem thêm: Quy Định Điện Tử Tp Hcm - Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tphcm

mẫu mã Hiệu đính tin tức trong Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-14)


Mẫu thông báo Về vấn đề phản hồi hiệu quả rà soát tin tức đăng ký doanh nghiệp, tình trạng vận động doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký sale (Phụ lục II-15)


chủng loại giấy ý kiến đề nghị Hiệu đính tin tức đăng ký doanh nghiệp do biến hóa trong cửa hàng dữ liệu nước nhà về đk doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lý giải về đăng ký marketing (Phụ lục II-16)


chủng loại giấy kiến nghị Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp so với doanh nghiệp được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký sale theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục II-17)


mẫu mã giấy ý kiến đề xuất Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-17)


mẫu mã giấy ý kiến đề nghị Bổ sung, update thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vận động theo Giấy phép đầu tư chi tiêu theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký sale (Phụ lục II-18)


mẫu giấy ý kiến đề nghị Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm marketing của doanh theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký sale (Phụ lục II-19)


mẫu giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký marketing (Phụ lục II-20)


Mẫu thông báo Về bài toán tạm dứt kinh doanh/tiếp tục sale trước thời hạn đã thông tin của doanh nghiệp/ bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký sale (Phụ lục II-21)


Mẫu thông tin Về việc xong hoạt động chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm sale theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-22)


Mẫu thông tin Về việc chấm dứt hoạt động bỏ ra nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký sale (Phụ lục II-23)


Mẫu thông báo Về bài toán giải thể doanh nghiệp lớn theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT lí giải về đăng ký sale (Phụ lục II-24)


mẫu giấy đề nghị chào làng nội dung đk doanh nghiệp theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT khuyên bảo về đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-25)


mẫu mã giấy đề nghị đăng ký kết hộ sale theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-1)


Mẫu list các cá thể góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-2)


Mẫu thông báo Về việc chuyển đổi nội dung đk hộ marketing theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT trả lời về đăng ký kinh doanh (Phụ lục III-3)


Mẫu thông tin Về vấn đề tạm xong xuôi kinh doanh của hộ sale doanh theo Thông bốn 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký marketing (Phụ lục III-4)


Mẫu thông tin Về việc ngừng hoạt cồn hộ marketing theo Thông tứ 20/2015/TT-BKHĐT giải đáp về đăng ký marketing (Phụ lục III-5)


Điều 5 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Công khai cam đoan thực hiện phương châm xã hội, môi trường của bạn xã hội


Điều 6 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chấm dứt cam kết thực hiện phương châm xã hội, môi trường của bạn xã hội


Điều 7 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chuyển đại lý bảo trợ buôn bản hội, quỹ buôn bản hội và quỹ tự thiện thành doanh nghiệp xã hội


Điều 8 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xóm hội


Điều 9 của nghị định 96/2015/NĐ-CP về trọng trách của nhà doanh nghiệp tư nhân, thành viên, người đóng cổ phần doanh nghiệp buôn bản hội


*