Truyện đôraemon dài: cuộc xâm lăng của binh đoàn robot

      75

Cuộc Xăm Lăng Của Binh Đoàn Robot tới từ bạn quanh Khánh trên đây mọi người ~~~~ Đố mọi bạn nhớ đấy là tập mấy đây ^^

Nhìn feedback của bản mà ưng ý thấy ghê luôn luôn á, tuổi thơ ùa về ~~~

*

*