Show sub menuBlog" /> Show sub menuBlog" />

Công ty nhà nước tiếng anh là gì

      26
Khóa học .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menuBlog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menuNgày nay, cùng với xu thế toàn cầu hóa, câu hỏi sử dụng ngôn ngữ quốc tế mà phổ cập nhất là tiếng Anh đã trở bắt buộc vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với những bạn trong lĩnh vực kinh tế, bạn chắc hẳn rằng phải biết thương hiệu tiếng Anh của các loại hình doanh nghiệp hiện nay nay.

Bạn đang xem: Công ty nhà nước tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: công ty nhà nước tiếng anh là gì


*

*

Các loại hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

Tiếng Anh công ty lớn là một nghành nghề rất phổ cập mà người đi làm việc hằng ngày sử dụng tiếng Anh sẽ thường xuyên tiếp xúc. Sau đây chúng tôi sẽ trình làng tới các bạn các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh. Cùng UNI Academy tò mò nhé!

Có thể chúng ta quan tâm:

1. Các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

A limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts và other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken lớn contribute to lớn the enterprise. (Công ty nhiệm vụ hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của bạn trong phạm vi số vốn cam đoan góp vào doanh nghiệp)

One member limited liability companies: công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts và other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company. (Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một đội chức hoặc một cá thể làm chủ cài (sau đây điện thoại tư vấn là chủ sở hữu công ty); chủ download công ty phụ trách về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi khoản vốn điều lệ của công ty).

Partnership: công ty hợp danh.

Partnership is a legal form of business operation between two or more individuals who cốt truyện management và profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred khổng lồ as unlimited liability partners); in addition khổng lồ unlimited liability partners there may be limited liability partners. (Công ty hòa hợp danh là vẻ ngoài hoạt động marketing hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá nhân có thuộc quyền làm chủ và lợi nhuận. Rất cần phải có tối thiểu hai member là nhà sở hữu chung của công ty, cùng nhau sale dưới một tên thông thường (sau đây gọi là thành viên đúng theo danh); ngoài những thành viên thích hợp danh có thể có member góp vốn.)

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

Xem thêm: Mua Bán Đất Mỹ Phước 3 Giá Rẻ, Mua Bán Nhà Đất Khu Đô Thị Mỹ Phước 3

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp vì chưng một cá thể làm chủ và tự phụ trách bằng toàn thể tài sản của chính bản thân mình về toàn bộ hoạt động vui chơi của doanh nghiệp).

Shareholding companies: doanh nghiệp cổ phần.

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts & other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to the enterprise & shareholders may freely assign their shares lớn other persons. (Công ty cp là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được tạo thành nhiều phần cân nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ với nghĩa vụ gia tài khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và cổ đông tất cả quyền thoải mái chuyển nhượng cổ phần của mình cho những người khác).

State – owned enterprise: doanh nghiệp nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 1/2 of charter capital is owned by the State. (Doanh nghiệp đơn vị nước là doanh nghiệp trong những số đó Nhà nước tất cả sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

2. Từ đồng nghĩa hoặc tương ứng với công ty tiếng Anh

Danh mục từ đồng nghĩa tương quan hoặc tương ứng với doanh nghiệp tiếng Anh gồm:

private enterprise (n): Doanh nghiệp bốn nhângovernment (n): nhà nướcstate enterprise (n):Doanh nghiệp bên nướcventure (n): Liên doanhbusiness size (n): hiệ tượng kinh doanhforeign company (n): doanh nghiệp nước ngoàitransnational companies (n): doanh nghiệp xuyên quốc giahousehold business (n): Hộ kinh doanhbusinessmen (n): Doanh nhân

3. Đoạn văn trình làng về loại hình doanh nghiệp tư nhân bằng tiếng Anh

Sample:

Examples of types of Vietnamese businesses that cannot be excluded from private enterprises. A private enterprise is an enterprise owned by an individual and is solely responsible for all of its activities. Because of this feature, private enterprises do not meet the conditions prescribed by law khổng lồ become a complete legal entity. A private enterprise may be considered as the private property of the business owner. Therefore, each individual is only entitled lớn establish a private enterprise. The owner of a private enterprise may not concurrently be a business household owner or a member of a partnership. In addition, the private enterprise, due to its lack of legal status, is not entitled khổng lồ contribute capital to establish or buy shares or stakes in partnerships, limited liability companies or joint-stock companies.

Các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh đề cập trên không chỉ có có sinh sống riêng việt nam mà có cả sống trên vắt giới. Vấn đề biết tên tiếng Anh của các loại hình doanh nghiệp để giúp đỡ cho các bước trở nên chuyên nghiệp hóa hơn, nước ngoài hóa hơn. Mong mỏi rằng bài viết đã cung cấp cho chính mình những tin tức bổ ích.