Công ty mẹ tiếng anh là gì

      110
*

Công ty mẹ tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh, công ty mẹ được gọi là Parent Company hoặc Holding Company, là công ty sở hữu quyền kiểm soát trong một công ty khác. Công ty mẹ không nhất thiết phải sở hữu 100% công ty con. Nó chỉ sở hữu lợi ích về quyền kiểm soát.

Bạn đang xem: Công ty mẹ tiếng anh là gì

Sự khác biệt giữa Parent Company và Holding Company là gì?

Có hai hình thức công ty mẹ khác nhau. Vậy hai hình thức công ty mẹ tiếng Anh là gì? Đó là Holding Company và Parent Company.

Công ty mẹ Holding Company là một công ty không có bất kỳ hoạt động thực sự nào, mà chỉ có các khoản đầu tư vào các công ty khác. Hầu hết các doanh nghiệp được tổ chức như các công ty hoạt động, có nghĩa là họ sản xuất các mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Về cơ bản, một công ty mẹ Holding Company đầu tư vào các công ty đang hoạt động thực sự sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Trong khi đó, một công ty có các hoạt động riêng của mình và cũng sở hữu các công ty khác, nó được gọi là Parent Company hơn là Holding Company.

Công ty mẹ là một doanh nghiệp sở hữu quyền kiểm soát đối với một doanh nghiệp khác và có thể kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Đặc điểm của công ty mẹ

Về hoạt động

Công ty mẹ tạo ra và sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần lớn các công ty con. Như đã đề cập, công ty mẹ thường thành lập hoặc mua một công ty con để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đa dạng hóa các khoản nợ của mình.

Mặc dù công ty con có thể hoạt động để mở rộng các dịch vụ hiện có, nhưng nó cũng có thể tham gia vào các ngành kinh doanh mới. Do đó, các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty con có thể hoàn toàn khác và không liên quan đến công ty mẹ của nó.

Về cơ cấu quản lý

Với tư cách là cổ đông lớn nhất hoặc duy nhất, công ty mẹ bầu ra hội đồng quản trị của công ty con và tổ chức cơ cấu quản lý của công ty. Công ty mẹ cũng chịu trách nhiệm quyết định các điều lệ và thiết lập các quy tắc quản trị công ty của công ty con.

Công ty mẹ có thể chọn rút lui khỏi việc quản lý các hoạt động hàng ngày và bằng cách chọn một đội ngũ quản lý hiệu quả. Điều này sẽ cho phép công ty con hoạt động một cách độc lập.

Độc lập

Công ty mẹ thường duy trì quyền kiểm soát tài chính, mặc dù công ty con được hưởng lợi từ việc tăng khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ và giảm chi phí. Mức độ kiểm soát mà công ty mẹ lựa chọn sẽ quyết định mức độ độc lập của công ty con.

Xem thêm: Vì Sao Không Được Sờ Yết Hầu Của Con Trai ? Tại Sao Không Được Sờ Yết Hầu Của Con Trai

Công ty mẹ có thể giao nhiều quyền hơn cho đội ngũ quản lý của công ty con để tăng cường quyền tự chủ, cho phép công ty con thuê nhân viên, báo cáo tài chính riêng và tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình như một thực thể độc lập.

Cung cấp sự độc lập cho công ty con là một biện pháp bảo vệ mà công ty mẹ thực hiện mà không loại bỏ khả năng thực hiện quyền kiểm soát của công ty con.

Các hoạt động độc lập nhằm mục đích ngăn các bên liên quan coi các đơn vị như một công ty, gây ra các vấn đề trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn đối với công ty mẹ. Vì mục đích minh bạch, một công ty mẹ sẽ xác định rõ ràng các ủy quyền tài chính và hoạt động ngay từ đầu.

Trách nhiệm pháp lý

Mặc dù có mối quan hệ dựa trên quyền sở hữu, nhưng cả công ty mẹ và công ty con đều là những thực thể riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý với nhau. Do đó, các công ty mẹ và cổ đông của công ty mẹ thường không phải chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản nợ hoặc hành động của các công ty con của họ.

Các tập đoàn có thể sử dụng lá chắn trách nhiệm này để tạo ra một cấu trúc công ty phân tán tài sản giữa các công ty liên kết, giảm rủi ro chủ nợ tiếp cận tất cả tài sản của công ty mẹ.

Công ty con – subsidiary companies là gì?

Công ty con là một doanh nghiệp được sở hữu, một phần hoặc toàn bộ, bởi một công ty khác. Công ty này được gọi là Parent Company (nếu có hoạt động kinh doanh khác) hoặc Holding Company (nếu mục đích duy nhất của công ty là sở hữu các công ty con).

Có nhiều lý do khác nhau để thành lập một công ty con, bao gồm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, hạn chế trách nhiệm tài chính và giữ cho các thương hiệu của công ty khác biệt với nhau.

Công ty con hoạt động như thế nào?

Các công ty con tách biệt và khác biệt với công ty mẹ, mặc dù theo lẽ tự nhiên, công ty mẹ có thể có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty con, bao gồm cả các ghế trong hội đồng quản trị.

Phải nói rằng, các công ty con có thể có các khoản nợ, tài sản và quản trị công ty độc lập, và nếu công ty con có trụ sở tại một quốc gia khác với công ty mẹ, thì công ty con sẽ cần phải tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia mà nó đặt trụ sở và hoạt động.

Bạn đã biết được công ty mẹ tiếng Anh là gì và sự khác biệt giữa các hình thức công ty mẹ cũng như là công ty con là gì rồi phải không? Mong rằng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.