Công ty hợp nổi tiếng Anh là Partnerships và được tư tưởng A partnership is an independent type of enterprise, with at least two members who are the owners of a company under the same name (partnership member) and capital contributors are responsible for financial obligations with all assets or capital portions committed lớn contribute to the company.

Bạn đang xem: Công ty hợp danh tiếng anh là gì


Tại sao doanh nghiệp hợp danh lại được những nhà đầu tư chi tiêu ưu tiên lựa chọn? bài viết này cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng trong và ngoại trừ nước khái niệm doanh nghiệp hợp danh, cũng tương tự Công ty hợp danh tiếng Anh là gì?

Công ty đúng theo danh là gì?

Công ty thích hợp danh là loại hình doanh nghiệp tất cả tư phương pháp độc lập, có tối thiểu nhị thành viên cùng là chủ download của một doanh nghiệp dưới và một tên (thành viên hợp danh) và các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài bao gồm bằng cục bộ tài sản hoặc phần vốn đã khẳng định góp vào công ty.

Đặc điểm công ty hợp danh:

– công ty hợp danh có tư giải pháp độc lập. Giỏi nói những khác công ty hợp danh có tương đối đầy đủ các đk để được công nhận là pháp nhân theo lý lẽ tại Điều 74 Bộ lao lý dân sự năm 2015.

– thành viên góp vốn trong doanh nghiệp hợp danh bao gồm: thành viên đúng theo danh và thành viên góp vốn.

Trong đó, Thành viên thích hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn cục tài sản của chính mình về các khoản nợ và nhiệm vụ tài bao gồm khác. Còn member góp vốn phụ trách trong phạm vi phần vốn góp đã khẳng định góp vào công ty.

– cách thức huy rượu cồn vốn: theo phương pháp của lao lý hiện hành doanh nghiệp hợp danh không được vạc hành toàn bộ các loại chứng khoán. Vậy để biến hóa số vốn của công ty, thì công ty hợp danh có thể thực hiện tăng vốn góp của những thành viên, kêu gọi vốn góp từ những thành viên bắt đầu hoặc vay vốn.

– Đại diện theo pháp luật của chúng ta hợp danh bao hàm tất cả các thành viên doanh nghiệp hợp danh.

Thành viên tham gia góp vốn là cá thể hoặc tổ chức.

*

Công ty hợp danh tiếng Anh là gì?

Công ty hợp khét tiếng Anh là Partnerships cùng được có mang A partnership is an independent type of enterprise, with at least two members who are the owners of a company under the same name (partnership member) and capital contributors are responsible for financial obligations with all assets or capital portions committed khổng lồ contribute to lớn the company.

Features of a partnership:

– Partnerships have an independent status. In other words, a partnership has all the conditions khổng lồ be recognized as a legal entity under Article 74 of the 2015 Civil Code.

Xem thêm: Mua Bán Đất Hà Nội, Giá Rẻ T11/2021, Mua Bán Nhà Đất Hà Nội Giá Rẻ 2021

– Capital-contributing members of a partnership include: general partners và limited partners.

In particular, general partners are responsible with all of their assets for liabilities & other financial obligations. Capital-contributing members are responsible within the amount of capital they have committed to contribute khổng lồ the company.

– Method of raising capital: According to lớn the current law, a partnership must not issue all types of securities. So to change the capital of the company, the partnership can increase capital contribution of members, mobilize capital contribution from new members or borrow capital.

– The legal representative of a partnership includes all members of the partnership.

Loại hình công ty lớn khác khớp ứng tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ sử dụng doanh nghiệp hợp lừng danh Anh viết như vậy nào?

1/ General partners cannot be general partners of other partnerships unless otherwise agreed by the remaining general partners.

Dịch: Thành viên vừa lòng danh không được làm thành viên đúng theo danh của công ty hợp danh không giống trừ trường đúng theo được sự độc nhất trí của các thành viên hòa hợp danh còn lại.

2/ The owner of a private enterprise may not concurrently be a partnership thành viên of a partnership.

Dịch: nhà doanh nghiệp bốn nhân không được mặt khác là thành viên đúng theo danh của doanh nghiệp hợp danh.

3/ Enterprises are dissolved according to resolutions và decisions of the Members’ Council of partnerships.

Dịch: doanh nghiệp bị giải thể theo nghị quyết, quyết định của Hội đông thành viên đối với công ty vừa lòng danh.