Chiến lược phát triển kinh tế xã hội việt nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

      95

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chiến lược hội nhập nước ngoài đến năm 2020, trung bình nhìn mang đến năm 2030.


*

Mục tiêu tổng quát hội nhập quốc tế đến năm 2030 là nhằm góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia; tranh thủ tối đa những điều kiện quốc tế thuận lợi để sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cải thiện vị thế, đáng tin tưởng quốc tế của đất nước.

Bạn đang xem: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội việt nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Năm 2030, Việt nam vươn lên đội đầu các nước ASEAN vào lĩnh vực tất cả thế mạnh

Mục tiêu cụ thể nhưng mà Chiến lược đề ra là mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý; nâng cấp sức cạnh tranh của nền khiếp tế, của doanh nghiệp với sản phẩm; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp vào nước, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng ở khu vực vực với toàn cầu; đóng góp tích cực vào quy trình đổi mới quy mô tăng trưởng, cơ cấu lại nền tởm tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường nội lực, giảm mức độ phụ thuộc vào mặt ngoài, thu hẹp khoảng bí quyết phát triển so với các nước ASEAN-6: về mức độ hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 đuổi kịp những nước ASEAN-6; năm 2025 đuổi kịp ASEAN-4 cùng đến năm 2030 vươn lên đội đầu những nước ASEAN trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và có chiến lược bắt kịp như cải thiện môi trường gớm doanh... Trước mắt là thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phân phát triển tởm tế-xã hội đã được đề ra.

Xem thêm: Tìm Hiểu Những Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật Doanh Nghiệp 2014

Đồng thời, củng cố và gia hạn môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; nâng cao vị thế của Việt nam giới trên trường quốc tế cùng trong quan tiền hệ với những đối tác, nhất là những đối tác quan tiền trọng đối với quốc phòng, an toàn và phân phát triển của đất nước; đóng góp hiệu quả hơn vào việc bảo vệ chủ quyền, thống nhất với toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an toàn chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân; khai quật hiệu quả các nguồn lực bên phía ngoài để xây dựng lực lượng vũ trang từng bước hiện đại, tăng cường khả năng bảo đảm an ninh, quốc chống của đất nước. Đến năm 2030, phấn đấu trở thành một trong những thành viên nòng cốt, giữ mục đích chủ đạo tại các cơ chế hợp tác quốc phòng, an toàn khu vực; gia tăng sự gắn kết an ninh và ổn định của nước ta với bình yên và ổn định của quần thể vực.

Đóng góp tích cực vào việc xây dựng con người Việt nam giới phù hợp với yêu thương cầu của quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với hội nhập quốc tế; tiếp thu những giá trị văn hóa của nhân loại; bảo tồn, phân phát huy với quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam; cải thiện hình ảnh của đất nước và nhỏ người Việt Nam, đến năm 2030 hình ảnh quốc gia Việt phái nam được giới thiệu rộng rãi trên toàn thế giới, văn hóa Việt Nam bao gồm những đóng góp mới được ghi nhận vào đời sống văn hóa quốc tế; tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược về lao động, phúc lợi và xóm hội, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học cùng công nghệ; chú trọng cải thiện nguồn nhân lực với năng lực khoa học-công nghệ; tạo công ăn việc làm, bảo đảm quyền của người lao động và những nhóm yếu thế; thúc đẩy công bằng buôn bản hội, đảm bảo phúc lợi - thôn hội và cải thiện đời sống vật chất với tinh thần của nhân dân.

Các nhóm định hướng

Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hội nhập trong những lĩnh vực. Về hội nhập khiếp tế quốc tế, sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính; không ngừng cải thiện môi trường nóng bỏng đầu tư nước ngoài, gắn lôi cuốn đầu tư với thống kê giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả tởm tế - buôn bản hội - môi trường; đẩy nhanh quy trình tái cơ cấu đầu tư công, khuyến khích các hoạt động đầu tư tư nhân và các hoạt động hợp tác công - tư; gia tăng mức độ liên kết giữa các tỉnh, vùng, miền; nâng cấp mức độ liên kết giữa những ngành hàng; triển khai những hoạt động hội nhập vào lĩnh vực tài bao gồm - tiền tệ phù hợp với yêu cầu cùng trình độ phát triển của đất nước.

trong hội nhập chính trị, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh và làm cho sâu sắc hơn quan lại hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan liêu trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước; đưa các khuôn khổ quan liêu hệ đã xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối tác; đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương; chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần định hình luật chơi, xây dựng trật tự chủ yếu trị cùng kinh tế công bằng, dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng tất cả lợi; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của những thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.