toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các ví dụ về quan hệ giữa các loài vào quần buôn bản sinh vật:

(1) Tảo tiếp giáp nở hoa khiến độc cho cá sống trong cùng môi trường.

Bạn đang xem: Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ

(2) Cây tầm nhờ cất hộ sống còn trên thân các cây gỗ trong rừng.

(3) Cây phong lan dính trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) vi khuẩn Rhizobium sinh sống trong nốt sần sùi ở rễ cây họ Đậu.

Những lấy ví dụ thuộc về mọt quan hệ cung ứng giữa các loài vào quần xã sinh đồ dùng là?

A. (2) cùng (3).

B. (1) cùng (2).

C. (l) cùng (4).

D. (3) với (4).Cho những ví dụ về mối quan hệ giữa các loài trong quần làng mạc sinh vật:

(1) Tảo gần kề nở hoa gây độc cho cá sinh sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm gởi sống còn trên thân các cây mộc trong rừng.

(3) Cây phong lan dính trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) vi trùng Rhizobium sinh sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

Những lấy ví dụ như thuộc về mọt quan hệ cung ứng giữa những loài vào quần thôn sinh đồ dùng là:

A. (2) và (3).

B. (l) với (2).

C. (l) cùng (4)

D. (3) cùng (4).


*

Đáp án D

(1) Tảo ngay cạnh nở hoa gây độc đến cá sống trong cùng môi trường xung quanh → là quan hệ giới tính ức chế - cảm nhiêm ∈ quan hệ nam nữ đối kháng.

(2) Cây tầm nhờ cất hộ sống bám trên thân những cây gỗ trong rừng → là quan hệ tình dục kí sinh - vật công ty ∈ quan hệ đối kháng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây mộc sống trong rừng → là dục tình hội sinh ∈ quan hệ hỗ trợ.

(4) vi khuẩn Rhizobium sinh sống trong đám sần ở rễ cây bọn họ Đậu → là quan tiền hệ cùng sinh ∈ quan hệ hỗ trợ.


Cho những ví dụ về quan hệ giữa các loài vào quần làng mạc sinh vật:

(1) Tảo ngay cạnh nở hoa gây độc mang đến cá sinh sống trong cùng môi trường.

(2) Cây tầm gửi sống còn trên thân những cây gỗ trong rừng.

(3) Cây phong lan còn trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) vi khuẩn Rhizobium sống trong nốt sần ở rễ cây bọn họ Đậu.

hầu hết ví dụ nằm trong về mối quan hệ cung cấp giữa những loài trong quần xóm sinh thiết bị là?

A. (2) và (3).

B. (1) với (2).

C. (l) cùng (4).

D. (3) cùng (4).


(1) Tảo giáp nở hoa tạo độc cho cá sống trong cùng môi trường thiên nhiên à là quan hệ giới tính ức chế - cảm lan truyền thuộcquan hệ đối kháng.

(2) Cây tầm gửi sống bám dính trên thân các cây gỗ trong rừng à là tình dục kí sinh - vật nhà thuộc quan hệ giới tính đối kháng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây mộc sống trong rừng à là quan hệ tình dục hội sinh thuộc quan hệ tình dục hỗ trợ.

(4) vi trùng Rhizobium sống trong nốt sần sùi ở rễ cây chúng ta Đậu à là quan tiền hệ cùng sinh thuộcquan hệ hỗ trợ.

Vậy: D đúng


Cho các ví dụ

(1) Tảo liền kề nở hoa tạo độc mang đến cá, tôm sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm gởi kí sinh trên thân cây mộc sống trong rừng.

(3) Cây phong lan dính trên thân cây mộc sống vào rừng.

(4) Nấm sợi và vi trùng lam cộng sinh trong địa y.

Những ví dụ diễn tả mối quan liêu hệ cung cấp giữa các loài trong quần xóm sinh thứ là

A. (2) với (3).

B. (1) cùng (4).

C. (3) cùng (4).

D. (1) cùng (2).


Đáp án :

Ví dụ về côn trùng quan hệ cung ứng là: (3),(4)

Ý (1) là ức chế cảm nhiễm

Ý (2) là ký kết sinh.

Đáp án đề nghị chọn là: C


Cho những ví dụ

(1) Tảo sát nở hoa gây độc đến cá, tôm sinh sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm giữ hộ kí sinh bên trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(3) Cây phong lan dính trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) Nấm sợi và vi khuẩn lam cùng sinh trong địa y.

Những lấy một ví dụ thể hiện mối quan hệ đối chống giữa những loài vào quần xóm sinh vật

A. (2) với (3)

B. (1) cùng (4)

C. (3) cùng (4).

D. (1) cùng (2)


Đáp án :

Ví dụ về côn trùng quan hệ cung ứng là: (3), (4)

Ví dụ về quan hệ đối kháng là : (1), (2). Trong đó:

Ý (1) là ức chế cảm nhiễm

Ý (2) là ký kết sinh – thiết bị chủ.

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Cho các ví dụ:

(1) Tảo gần kề nở hoa tạo độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường.

(2) Cây tầm nhờ cất hộ kí sinh bên trên thân cây gỗ sống vào rừng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống vào rừng.

(4) Nấm, vi khuẩn lam cùng sinh vào địa y.

Những ví dụ bộc lộ mối quan hệ cung cấp giữa các loài trong quần làng mạc sinh thiết bị là

A.

Xem thêm: Mua Bán Chung Cư Bộ Công An, Quận 2, Tphcm, Căn Hộ Chung Cư Chung Cư Bộ Công An, Quận 2

(3) cùng (4)

B. (1) với (4)

C. (2) và (3)

D. (1) cùng (2)


Đáp án A

(1) Tảo gần kề nở hoa gây độc đến cá, tôm sinh sống trong cùng môi trường thiên nhiên → dục tình ức chế - cảm nhiễm ∈ quan hệ nam nữ đối kháng.

(2) Cây tầm giữ hộ kí sinh trên thân cây mộc sống vào rừng → quan hệ nam nữ kí sinh ∈ dục tình đối kháng.

(3) Cây phong lan còn trên thân cây gỗ sống trong rừng → quan hệ nam nữ hội sinh ∈ tình dục hỗ trợ.

(4) Nấm, vi trùng lam cùng sinh trong địa y → quan lại hệ cùng sinh ∈ quan hệ hỗ trợ.


Cho những ví dụ

(1) Tảo gần cạnh nở hoa tạo độc mang đến cá, tôm sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm nhờ cất hộ kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(3) Cây phong lan còn trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) Nấm gai và vi trùng lam cùng sinh trong địa y.

Những ví dụ thể hiện mối quan lại hệ cung ứng giữa những loài trong quần thôn sinh vật dụng là

A. (2) với (3).

B. (1) cùng (4).

C.(3) với (4).

D.(1) cùng (2).


Đáp án :

Ví dụ về côn trùng quan hệ cung ứng là: (3),(4)

Ý (1) là khắc chế cảm nhiễm

Ý (2) là ký sinh.

Đáp án buộc phải chọn là: C


Cho những ví dụ:

(1) Tào gần cạnh nở hoa tạo độc mang đến cá, tôm sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm gởi kí sinh trên thân cây mộc sống trong rừng.

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống vào rừng.

(4) Nấm, vi khuẩn lam cùng sinh trong địa y.

Những ví dụ biểu thị mối quan tiền hệ cung ứng giữa những loài vào quần xóm sinh thứ là

A.(3) cùng (4).

B. (1) cùng (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).


Chọn A.

(1) Tào tiếp giáp nở hoa tạo độc mang lại ca, tôm sinh sống trong cùng môi trường xung quanh -> quan hệ ức chế - cảm lây nhiễm thuộc quan hệ đối kháng.

(2) Cây tầm nhờ cất hộ kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng ->quan hệ kí sinh thuộc tình dục đối kháng.

(3) Cây phong lan dính trên thân cây mộc sống vào rừng -> quan hệ hội sinh thuộc tình dục hỗ trợ.

(4) Nấm, vi trùng lam cộng sinh vào địa y -> quan hệ cùng sinh thuộc quan hệ hỗ trợ.


Cho những ví dụ:

(1) Tào giáp nở hoa khiến độc mang lại cá, tôm sinh sống trong thuộc môi trường.

(2) Cây tầm giữ hộ kí sinh trên thân cây mộc sống vào rừng.

(3) Cây phong lan bám dính trên thân cây gỗ sống trong rừng.

(4) Nấm, vi khuẩn lam cùng sinh trong địa y.

Những ví dụ miêu tả mối quan lại hệ cung cấp giữa các loài trong quần thôn sinh đồ dùng là

A.(3) với (4).

B. (1) cùng (4).

C. (2) cùng (3).

D. (1) cùng (2).


Chọn A.

(1) Tào gần cạnh nở hoa khiến độc mang lại ca, tôm sống trong cùng môi trường xung quanh quan hệ khắc chế - cảm truyền nhiễm thuộc quan hệ nam nữ đối kháng.

(2) Cây tầm gửi kí sinh bên trên thân cây mộc sống trong rừng quan hệ kí sinh thuộc quan hệ nam nữ đối kháng.

(3) Cây phong lan còn trên thân cây mộc sống vào rừng quan hệ hội sinh thuộc quan hệ tình dục hỗ trợ.

Nấm, vi khuẩn lam cùng sinh trong địa y quan hệ cộng sinh thuộc quan hệ tình dục hỗ trợ.


Xét các mối quan liêu hệ sinh thái xanh giữa các loài sau đây:

(1) một số loài tảo nước ngọt nở hoa thuộc sống trong một môi trường xung quanh với những loài cá tôm.

(2) Cây tầm nhờ cất hộ sống bên trên thân các cây gỗ bự trong rừng.

(3) loại cá ép sống dính trên những loài cá lớn.

(4) Cây tầm giữ hộ sống bên trên tán những cây vào rừng.

(5) Trùng roi sinh sống trong ruột mối.

Trong các mối tình dục nói trên, gồm bao nhiêu mọt quan hệ không gây hại cho những loài tham gia?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

Có 2 mối quan hệ không khiến hại cho các loài gia nhập là (3): hội sinh, (5): cộng sinh.