Căn hộ mường thanh 60 trần phú nha trang

      37

*
*

2> Căn hộ Mường Thanh 2 chống ngủ phía phố với diện tích là 48,6 m vuông để được 2 giường lớn cũng ở được 4 mập và 2 bé nhỏ dưới 6 tuổi. Căn này tuy phía phố nhưng phòng lại có bacony

*
*

3> Căn hộ Mường Thanh 2 chóng hướng biển cả với diện tích s là 45 m vuông, tất cả 2 giường phệ ở được 4 người. Hướng nhìn ra biển khơi Nha trang đẹp cấp thiết tả.

*
*

4> Căn hộ Mường Thanh 2 nệm hướng phố với diện tích s là 46 m vuông, tất cả 2 giường mập ở được 4 người nhưng phía là phố nên giá thấp hơn hướng biển

*
*

5> Căn hộ Mường Thanh 1 chóng hướng biển lớn với diện tích là 45 m vuông có một giường hướng hải dương ở được 2 lớn và 1 em nhỏ bé dưới 6 tuổi

*

6> Căn hộ Mường Thanh 1 nệm hướng phố có 1 giường mập ở được 2 to và 1 nhỏ xíu dưới 6 tuổi, phía phòng nhìn ra phố.