*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trợ thời tính theo quý phải nộp và cách tính thuế TNDN theo năm phải nộp cuối năm mới nhất theo Thông bốn 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính. Cách xác định các khoản giá cả được trừ, không được trừ lúc tính thuế TNDN.

Bạn đang xem: Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cuối năm:

- Theo điều 1 Thông bốn 96/2015/TT-BTC của cục tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung cập nhật Thông bốn 78): Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN cần nộp =Thu nhập tính thuếxThuế suất thuế TNDN

- Nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN đề nghị nộp

=

(Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN)

x

Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:1. Cách xác định các khoản thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế =Thu nhập chịu đựng thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển)

a. Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập của tất cả các chuyển động kinh doanh như: vận động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và thu nhập khác.Thu nhập chịu đựng thuế được khẳng định như sau:

Thu nhập chịu đựng thuế=(Doanh thu-Chi phí được trừ)+Các khoản các khoản thu nhập khác

a.1 lệch giá để tính thu nhập chịu thuế:

*


- Là tổng thể tiền bán sản phẩm hoá, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ bao hàm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp thừa kế không phân biệt đã nhận được tiền hay không thu được tiền.

- Nếu dn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là lệch giá không tất cả thuế GTGT.

- Nếu dn kê khai thuế GTGT theo cách thức trực tiếp: Là doanh thu bao gồm cả thuếGTGT.

Chi tiết chúng ta xem trên đây:

Doanh thu nhằm tính thu nhập cá nhân chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

a.2 ngân sách chi tiêu được trừ:- có 2 loại ngân sách chi tiêu là ngân sách kế toán và ngân sách được trừ tính thuế TNDN:+Chi tầm giá kế toán:Là toàn bộ những khoản chi tiêu mà dn phát sinh (Các chúng ta vẫn hạch toán vào sổ sách bình thường)+Chi chi phí được trừ tính thuế TNDN: Trong tất cả những khoản giá thành mà doanh nghiệp phát sinh thì sẽ có những khoản ngân sách chi tiêu được trừ khi tính thuế TNDN cùng không được trừ khi tính thuế TNDN VD: dn bạn tất cả phát sinh ngân sách chi tiêu > 20tr nhưng thanh toán bằng tiền phương diện => Thì chúng ta vẫn hạch toán bình thường. Dẫu vậy khoản chi tiêu này sẽ không còn được trừ khi tính thuế TNDN (vì theo giải pháp thuế TNDN phép tắc hoá solo > 20tr phải gồm chứng từ giao dịch thanh toán không cần sử dụng tiền mặt).

Chi tiết các khoản chi tiêu được trừ cùng không được trừ khi tính thuế TNDN các bạn xem tại đây:Các khoản ngân sách được trừ khi tính thuế TNDN

b. Những khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế:

Các bạn xem tại đây:

Các khoản các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

c. Các khoản lỗ được kết chuyển:Trường đúng theo nếu có chuyển động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào các khoản thu nhập chịu thuế của các chuyển động kinh doanh bao gồm thu nhập vì chưng doanh nghiệp từ lựa chọn. Phần các khoản thu nhập còn lại sau khi bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp của vận động kinh doanh còn thu nhập.Quy định về vấn đề chuyển lỗ rõ ràng như sau:

-Nếulãithì chuyển lỗ,nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang. (Không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi. Chỉ có thể là nhỏ rộng hoặc bằng về tối đa với số lãi).

- Số lỗ đượcchuyển cục bộ và thường xuyên của trong thời hạn tiếp theo.

- Số lỗ được chuyểngiữa các quý với nhauvàgiữa các năm với nhau. (Không được chuyển từ quý thanh lịch năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang trọng quý của năm sau)

- thời gian chuyển lỗ tính liên tụckhông vượt 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm gây ra lỗ.

Ví dụ 1:Năm 2018 công ty kế toán Thiên Ưng tạm nộp số tiền thuế TNDN như sau:

- Năm 2017 lãi (nên ko bao gồm lỗ để chuyển)

- Quý I/2018: Lỗ 12tr

- Quý II/2018: Lãi 10tr (Được chuyển số lỗ tối đa là 10tr lịch sự quý 2).

-Quý III/2018: Lãi 5tr. (Được chuyển nốt số lỗ 2 tr thanh lịch quý 3) -> Tính thuế TNDN theo 3tr.

- Quy IV/2018: Lỗ 10tr.

=>Đây là chỉ là số tiềntạm nộptrong các quý=> tuy nhiên khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 thì lỗ 12 tr (Như vậy năm 2018 công ty lỗ 12 tr).

- sang trọng Quý I/2019 công ty lãi 15 tr. Như vậy được chuyển toàn bộ số lỗ 12 tr của năm 2018 lịch sự quý I/2019.

Ví dụ 2:

- Năm 2017 doanh nghiệp B có phát sinh lỗ là10 tỷ đồng,

- Năm 2018 tất cả phát sinh các khoản thu nhập tính thuế (Lãi) là 15tỷ đồng.

-Thìtoàn bộsố lỗ phát sinh năm 2017 là10 tỷ đồngđược chuyển vào các khoản thu nhập năm 2018. (Vì lỗ nhỏ hơn lãi nên được chuyển toàn bộ)

Chi tiết các bạn xem trên đây:Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế TNDN

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp:

- Thuế suất 20% áp dụng cho những dn có tổng doanh thu của năm kia liền kề

- Thuế suất 22% áp dụng cho những dn không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những dn mới thành lập thì kê khai lâm thời tính quý theo thuế suất 22%. Xong xuôi năm tài bao gồm nếu lợi nhuận bình quân của những tháng trong thời hạn

- tất cả các doanh nghiệp đang vận dụng thuế suất đôi mươi và 22% sẽ đưa sang áp dụng mức thuế là 20%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Phương pháp tính thuế TNDN trợ thời tính hàng quý:

- Doanh Nghiệp ko nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

- Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

Xem thêm: Download Plants Vs Zombies, Tải Game Hoa Quả NổI GiậN Miễn Phí

- chậm trễ nhất vào trong ngày thứ 30 của quý sau.

Lưu ý:

1. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp lúc quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.

- Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo ngày sau cuối của thời hạn nộp thuế quý 4.

Ví dụ:

- Năm 2018, công ty Phan Hiếu sẽ tạm nộp thuế TNDN là 100.000.000. Tuy nhiên khi quyết toán năm, số thuế TNDN đề nghị nộp là 150.000.000, tăng 50.000.000.

=> Như vậy: 20% của số đề xuất nộp theo quyết toán là: 150.000.000 x 20% = 30.000.000.

- Phần chênh lệch trường đoản cú 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000.

Như vậy:

- doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế còn yêu cầu nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng

2. Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp rộng số thuế TNDN phải nộp lúc quyết toán bên dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp đối với thời hạn hình thức (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền đủng đỉnh nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ:

- Năm 2018, công ty kế toán Thiên Ưng vẫn tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.

- khi quyết toán năm, số thuế TNDN buộc phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế nên nộp theo quyết toán cùng với số thuế sẽ tạm nộp trong thời gian dưới 20% thì dn chỉ phải nộp số thuế còn buộc phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

- Nếu lờ đờ nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm rãi nộp theo quy định.

Trường hợp nộp thừa sẽ được đánh giá như số thuế trợ thời nộp của năm sau đó hoặc được hoàn thuế theo quy định.

II. Cách tính thuế TNDN đối với dn kê khai theo phương pháp trực tiếp:

- dn nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

=>Nếu gồm thu nhập chịu đựng thuế TNDN mà khẳng định được lợi nhuận nhưng không khẳng định được đưa ra phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo xác suất % bên trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, ví dụ như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao tất cả cả lãi chi phí gửi, lãi tiền đến vay): 5%.

Riêng vận động giáo dục, y tế, màn biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đổi với sale hàng hoá: 1%.

+ Đối với vận động khác: 2%.

Ví du: dn A gồm phát sinh vận động cho mướn nhà, lợi nhuận cho thuê bên một (01) năm là 90 triệu đồng, đơn vị chức năng không xác định được bỏ ra phí, bởi vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % bên trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thương mại như sau:

Số thuế TNDN yêu cầu nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng.

Chú ý: dn kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp không đồng nghĩa với việc là sẽ kê khai thuế TNDN trực tiếp. (Muốn kê khai thuế TNDN thẳng thì chúng ta phài làm cho công văn trình lên thuế, thuế gật đầu đồng ý thì mới được thiết kế nhé.)

-------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc chúng ta thành công! Các bạn muốn tìm hiểu sâu sát hơn về thuế thì hoàn toàn có thể tham gia:Lớp học kế toán thuế chăm sâu.