Các thông tư mới nhất

      26
*

Bạn đang xem: Các thông tư mới nhất

Số ký hiệu Đơn vị ban hành --------Chọn-----------Quốc hộiChính phủThủ tướng chính phủBộ Xây dựngBộ, ngành khácUBND tỉnh, thành phốThe National AssemblyGovernmentThe Prime MinisterMinistry of ConstructionBan chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và Thị trường Bất Động SảnBộ Chính trị Hình thức văn bản --------Chọn-----------Văn bản khácCông vănChỉ thịOtherThông tưDirectiveQuyết địnhCircularNghị địnhDecisionNghị quyếtDecreeLaw Lĩnh vực---------------Chọn---------------- Từ khóa/Trích yếu
Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem thêm: Dự Án Bất Động Sản Thủ Dầu Một Bình Dương, Bán Đất Tại Thủ Dầu Một, Bình Dương Mới Nhất 2022

Quyết định số 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*