Mẫu văn bạn dạng hành chính

Mẫu văn phiên bản hành chính mới nhất - vừa mới rồi chính phủ đã phát hành nghị định về hướng dẫn thể thức trình bày văn phiên bản cũng như những mẫu biên soạn thảo văn phiên bản hành chính thông dụng. Sau đấy là các mẫu trình diễn văn bản hành chính tiên tiến nhất theo quy định của phòng nước. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Các mẫu văn bản hành chính

Soạn thảo văn bản là công việc quen thuộc của khá nhiều dân văn phòng, nhất là cán bộ, công chức, viên chức. Mặc dù nhiên, không phải ai cũng biết cách trình diễn văn bạn dạng đúng chuẩn.Dưới đó là tổng hợp các mẫu văn bản hành thiết yếu thông dụng các bạn có thể tham khảo để soạn thảo văn bạn dạng đúng quy chuẩn.

1. Mẫu trình diễn văn phiên bản hành chính

Mẫu 1.1

Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.2

Quyết định (cá biệt) vẻ ngoài trực tiếp

Mẫu 1.3

Quyết định (cá biệt) chính sách gián tiếp

Mẫu 1.4

Văn bạn dạng có thương hiệu loại

Mẫu 1.5

Công văn

Mẫu 1.6

Công điện

Mẫu 1.7

Giấy mời

Mẫu 1.8

Giấy giới thiệu

Mẫu 1.9

Biên bản

Mẫu 1.10

Giấy ngủ phép

2. Mẫu trình diễn phụ lục văn bản

Mẫu 2.1

Phụ lục văn phiên bản hành bao gồm giấy

Mẫu 2.2

Phụ lục văn phiên bản hành bao gồm điện tử

3. Mẫu mã trình bày phiên bản sao văn bản

Mẫu 3.1

Bản sao sang định hình giấy

Mẫu 3.2

Bản sao quý phái định dạng điện tử


Mẫu quyết nghị theo Nghị định 30

Mẫu 1.1 – quyết nghị (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2

--------------

Số: …/NQ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - trường đoản cú do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... Tháng ... Năm

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

------------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ................................................................................................

Căn cứ …………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;

- Lưu: VT ...7...8…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

-------------------------------------


Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu câu chữ Nghị quyết.

6 câu chữ Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản lưu (nếu cần)

8 ký kết hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Mẫu quyết định theo Nghị định 30

Mẫu 1.2 – đưa ra quyết định (cá biệt) hình thức trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập - từ bỏ do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... Tháng ... Năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………. 5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ...................................................7...............................................................

Căn cứ ...................................................................................................................;

Theo kiến nghị của....................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 ....................................................8...............................................................


Điều......................................................................................................................./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;

- Lưu: VT ...9...10…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

----------------------------

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành Quyết định.

Xem thêm: Tra Cứu Thông Tin Doanh Nghiệp, Tra Cứu Mã Số Thuế, Thông Tin Công Ty

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu ngôn từ quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định ở trong về tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi chuyên dụng cho của người đứng đầu; giả dụ thẩm quyền ban hành quyết định nằm trong về tập thể chỉ đạo hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên bè cánh hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 các căn cứ để ban hành quyết định.

8 nội dung quyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu fan soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.3 – quyết định (quy định con gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2

___________

Số: …/QĐ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

_______________________

4…, ngày ... Mon ... Năm

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ……….5……………….

___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ 7 ;

Căn cứ ;

Theo đề xuất của

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo đưa ra quyết định này …………………..5

…………………………………………………………………………………………….


Điều......................................................................................................................./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

_____________________________________________________________

Ghi chú:

(*) mẫu mã này áp dụng đối với các ra quyết định (cá biệt) ban hành hay phê phê duyệt một văn bạn dạng khác

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu ngôn từ quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định ở trong về người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai thì ghi dịch vụ của fan đứng đầu; nếu như thẩm quyền ban hành quyết định nằm trong về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên bè phái hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức đó.

7 những căn cứ để phát hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 cam kết hiệu fan soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt y kèm theo quyết định) so với văn bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - trường đoản cú do - Hạnh phúc

________________________

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo đưa ra quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của... )2

________________

………3……….

………………………

Điều 1

Điều……………………………………………………………………………………………

Điều............................................................................................................................/.