Khóa học .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
Các loại hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

Tiếng Anh công ty lớn là một lĩnh vực rất thịnh hành mà người đi làm hằng ngày sử dụng tiếng Anh sẽ tiếp tục tiếp xúc. Sau đây chúng tôi sẽ ra mắt tới các bạn các mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh. Cùng UNI Academy tò mò nhé!

Có thể bạn quan tâm:


1. Các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

A limited liability company: công ty nhiệm vụ hữu hạn.

Bạn đang xem: Các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng anh

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to contribute to lớn the enterprise. (Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, vào đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ tài sản khác của người sử dụng trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp)

One member limited liability companies: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company. (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mô hình doanh nghiệp do một nhóm chức hoặc một cá nhân làm chủ download (sau đây hotline là chủ tải công ty); chủ download công ty phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của chúng ta trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty).

Partnership: công ty hợp danh.

Partnership is a legal khung of business operation between two or more individuals who nội dung management và profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred lớn as unlimited liability partners); in addition khổng lồ unlimited liability partners there may be limited liability partners. (Công ty hòa hợp danh là vẻ ngoài hoạt động marketing hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có thuộc quyền làm chủ và lợi nhuận. Cần phải có ít nhất hai thành viên là nhà sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây call là thành viên thích hợp danh); ngoài các thành viên hòa hợp danh hoàn toàn có thể có member góp vốn.)

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

Xem thêm: Reset Rank Liên Minh Tốc Chiến Khắc Nghiệt Đến Thế Nào? Tổng Quan Về Đấu Xếp Hạng

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp vì một cá nhân làm công ty và tự chịu trách nhiệm bằng cục bộ tài sản của bản thân về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp).

Shareholding companies: doanh nghiệp cổ phần.

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts & other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed lớn the enterprise & shareholders may freely assign their shares to lớn other persons. (Công ty cp là mô hình doanh nghiệp, vào đó: Vốn điều lệ được tạo thành nhiều phần đều bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của chúng ta trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào doanh nghiệp lớn và cổ đông tất cả quyền thoải mái chuyển nhượng cổ phần của mình cho những người khác).

State – owned enterprise: công ty nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 1/2 of charter capital is owned by the State. (Doanh nghiệp công ty nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước gồm sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

2. Từ đồng nghĩa tương quan hoặc khớp ứng với công ty lớn tiếng Anh

Danh mục từ đồng nghĩa hoặc khớp ứng với công ty tiếng Anh gồm:

private enterprise (n): Doanh nghiệp tứ nhângovernment (n): nhà nướcstate enterprise (n):Doanh nghiệp công ty nướcventure (n): Liên doanhbusiness form (n): vẻ ngoài kinh doanhforeign company (n): doanh nghiệp nước ngoàitransnational companies (n): công ty xuyên quốc giahousehold business (n): Hộ tởm doanhbusinessmen (n): Doanh nhân

3. Đoạn văn trình làng về loại hình doanh nghiệp bốn nhân bởi tiếng Anh

Sample:

Examples of types of Vietnamese businesses that cannot be excluded from private enterprises. A private enterprise is an enterprise owned by an individual and is solely responsible for all of its activities. Because of this feature, private enterprises vị not meet the conditions prescribed by law to lớn become a complete legal entity. A private enterprise may be considered as the private property of the business owner. Therefore, each individual is only entitled to establish a private enterprise. The owner of a private enterprise may not concurrently be a business household owner or a thành viên of a partnership. In addition, the private enterprise, due lớn its lack of legal status, is not entitled to contribute capital to establish or buy shares or stakes in partnerships, limited liability companies or joint-stock companies.

Các loại hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh kể trên không những có nghỉ ngơi riêng vn mà có cả ở trên cầm giới. Việc biết tên tiếng Anh của các mô hình doanh nghiệp để giúp đỡ cho các bước trở nên chuyên nghiệp hơn, thế giới hóa hơn. Mong mỏi rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.