Bài báo cáo thực tập xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thái bảo doc

      198

Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh là báo cáo tài chủ yếu tổng hợp, đề đạt tổng quát tình trạng và hiệu quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và cụ thể cho các vận động kinh doanh chính. Nói phương pháp khác report kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày kĩ năng sinh lời và thực trạng vận động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Bài báo cáo thực tập xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thái bảo doc

  – Tính cân nặng đối: report kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên tính bằng vận giữa doanh thu, túi tiền và công dụng kinh doanh. Hoàn toàn có thể khái quát bình thường tính bằng vận của báo cáo kết quả kinh doanh qua phương pháp sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm bao gồm 5 cột:

– Cột tiên phong hàng đầu : những chỉ tiêu báo cáo.

– Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của report này được miêu tả chỉ tiêu trên phiên bản thuyết minh report tài chính.

– Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ report năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Nội dung các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau: 

(1) Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng doanh thu bán sản phẩm hoá, thành phẩm, bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ trong năm report của doanh nghiệp.

(2) các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: các khoản ưu tiên thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hàng cung cấp bị trả lại với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu…

(3) doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này đề đạt số doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ sẽ trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) giá chỉ vốn hàng chào bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá chỉ vốn của mặt hàng hoá, BĐS đầu tư, chi tiêu sản xuất của thành phẩm đang bán, ngân sách chi tiêu trực tiếp của khối lượng dịch vụ dứt đã cung cấp, giá thành khác được xem vào giá bán vốn hoặc ghi giảm ngay vốn hàng buôn bán trong kỳ báo cáo.

(5) lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán sản phẩm hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư chi tiêu và cung cấp dịch vụ với cái giá vốn hàng chào bán phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu vận động tài chính (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản chiếu doanh thu vận động tài chủ yếu thuần (Tổng lợi nhuận trừ (-) Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu có) tương quan đến chuyển động khác) tạo nên trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

(7) túi tiền tài bao gồm (Mã số 22):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá cả tài chính, tất cả tiền lãi vay cần trả, đưa ra phí bạn dạng quyền, giá cả hoạt động liên doanh,… tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Xem thêm: 10 Trò Chơi Hay Nhưng Miễn Phí Cho Người Dùng Window Phone 2020 Không Thể Bỏ Qua

Chi giá tiền lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản nghịch ánh giá thành lãi vay bắt buộc trả được xem vào chi tiêu tài thiết yếu trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 635.

(8) bỏ ra phí bán sản phẩm (Mã số 24):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng đưa ra phí bán sản phẩm hoá, thành phẩm đang bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo.

(9) đưa ra phí thống trị doanh nghiệp (Mã số 25):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng đưa ra phí cai quản doanh nghiệp tạo ra trong kỳ báo cáo.

(10) lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

(11) thu nhập cá nhân khác (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản bội ánh những khoản thu nhập cá nhân khác (Sau khi sẽ trừ thuế GTGT buộc phải nộp tính theo phương thức trực tiếp), gây ra trong kỳ báo cáo.

(12) giá thành khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản ngân sách chi tiêu khác tạo nên trong kỳ báo cáo.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khí đang trừ thuế GTGT cần nộp tính theo phương pháp trực : tiếp) với chi tiêu khác tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi tức đầu tư kế toán tiến hành trong năm report của doanh nghiệp trước khi trừ chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp từ chuyển động kinh doanh, hoạt động khác tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này bội nghịch ánh chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành phạt sinh trong thời điểm báo cáo.

(16) chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này bội phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại phân phát sinh những năm báo cáo.

(17) lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ bỏ các hoạt động vui chơi của doanh nghiệp (sau lúc trừ chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp) phát sinh những năm báo cáo.