Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã

      376
*

*

*

*

*

Những năm qua, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Thao đã phát huy quyền làm chủ của người dân, vai trò tích cực, chủ động của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bạn đang xem: Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã

*

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát tại công trình xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng, xã Sơn Vi.

Giám sát đầu tư của cộng đồng là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên trong tỉnh, rất nhiều các công trình xây dựng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị, nông thôn mới được đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, việc thành lập và duy trì hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Sơn Vi là một trong những địa phương đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, có rất nhiều công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tùy theo quy mô của các công trình, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập với 9-15 thành viên... Trong năm 2021, 15 Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập giám sát thi công các công trình cải tạo nâng cấp hệ thống đường GTNT, kè chống sạt lở, cải tạo cảnh quan môi trường... đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn. Từ đầu năm đến nay, có sáu Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập để giám sát các công trình: Xây dựng nhà điều hành ba tầng của Trường THCS Sơn Vi; cải tạo, nâng cấp dãy lớp học ba tầng của Trường TH Sơn Vi; xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi; xây dựng nhà bia Văn Chỉ làng Sơn Vi...

Xem thêm: Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Mới Nhất, Mua Hóa Đơn Trực Tiếp Ở Đâu

Các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng được phân công thường xuyên có mặt tại công trình để thực hiện giám sát việc thi công đúng với thiết kế, chất lượng nguyên vật liệu, tiến độ thi công... Trong quá trình giám sát hoặc thông qua phản ánh của người dân, các thành viên Ban giám sát sẽ phản ánh, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, góp phần để xã Sơn Vi hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Thạch Sơn, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập từ đầu nhiệm kỳ với bảy thành viên là những người có uy tín ở bảy khu dân cư. Từ năm 2021 đến nay, Ban đã giám sát việc thi công các công trình: Xây dựng cổng làng Thạch Sơn, nâng cấp tuyến đường từ Đồng Lời đi xã Xuân Lũng, tuyến đường Nhà Giếng, đền bù GPMB từ QL 32C đi QL 2D, đền bù GPMB đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Nhà Đồi... Ông Hoàng Đức Hào- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Trưởng Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Thạch Sơn cho biết: Chúng tôi không chỉ thực hiện giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn mà còn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người dân, nhất là trong quá trình bồi thường GPMB của các dự án trên địa bàn như giá đền bù, kiểm đếm cây cối, hoa màu, đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình.

Ở mỗi xã, thị trấn trong huyện, việc thành lập, duy trì hoạt động, số lượng thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng có thể khác nhau nhưng đều thực hiện đúng quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mang lại hiệu quả trong công tác giám sát đầu tư tại cơ sở, góp phần xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện Lâm Thao.