Ban đổi mới doanh nghiệp

      233
thông tin chung Chức năng, trọng trách Lãnh đạo Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Bộ máy, tổ chức cơ cấu tổ chức, tác dụng nhiệm vụ các đơn vị bốn liệu Văn phòng chính phủ
thông báo ý kiến Thủ tướng mạo Thông tin vận động Công tác Đảng - Đoàn thể thông báo họp báo thông tin đầu tư, đấu thầu, bán buôn công hợp tác ký kết quốc tếHướng tới Đại hội đại biểu Đảng cỗ Văn phòng chính phủ lần sản phẩm 26 đáng nhớ 75 năm ngày truyền thống lịch sử Văn phòng chính phủ học hành và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí MinhVideoẢnh contact
thư điện tử Cổng tin tức điện tử cơ quan chỉ đạo của chính phủ Công báo cơ quan chỉ đạo của chính phủ Trang thông tin Doanh nghiệp khối hệ thống tiếp nhận, vấn đáp phản ánh của người dân, công ty
*

Vụ Theo dõi công tác làm việc thanh tra; xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại dịch vụ và hàng giả (gọi tắt là Vụ I)

Vụ Nội chính

Vụ công tác Quốc hội, Địa phương với Đoàn thể

Vụ Tổng hợp

Vụ tổ chức triển khai hành bao gồm nhà nước và Công vụ

Vụ Pháp luật

Vụ quan hệ nam nữ quốc tế

Vụ Công nghiệp

Vụ Nông nghiệp

Vụ kinh tế tổng hợp

Vụ Khoa giáo - Văn xã

Vụ Đổi mới doanh nghiệp

Vụ Thư cam kết - Biên tập

Vụ Hành chính

Vụ tổ chức triển khai cán bộ

Vụ chiến lược tài chính

Cục điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính

Cục quản lí trị

Cục Hành bao gồm - quản trị II

Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ

Trung trung tâm Tin học

Các đơn vị từ khoản 1 cho khoản 20 là các đơn vị hành chính, đơn vị tại khoản 21 là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thiết yếu phủ.

Bạn đang xem: Ban đổi mới doanh nghiệp

Vụ Theo dõi công tác làm việc thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, phòng tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng nhái có 03 phòng. Vụ Hành chính có 05 phòng. Vụ tổ chức triển khai cán bộ có 03 phòng. Vụ planer tài thiết yếu có 03 phòng.

Cục kiểm soát thủ tục hành bao gồm có 05 Phòng. Viên Quản trị tất cả 09 Phòng. Viên Hành chủ yếu - cai quản trị II gồm 05 Phòng.

Xem thêm: Khái Niệm Luật Kinh Tế Và Đối Tượng Điều Chỉnh, Ngành Luật Kinh Tế Là Gì

Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ trình Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Quyết định chính sách chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của Cổng tin tức điện tử chính phủ nước nhà và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng bao gồm phủ.

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ ban hành Quyết định lý lẽ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của những đơn vị ở trong Văn phòng chính phủ, trừ đơn vị chức năng quy định trên khoản 20.